onsdag, oktober 16, 2013

Regionens vårdcentraler i Varberg ökar marknadsandelen

Idag hade Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland sitt sammanträde.

Bland annat fick vi redovisning över antalet listade patienter.

Särskilt roligt är situationen i Varberg.

I början på våren la den privata vårdcentralen Navet ner. Alla deras patienter fick lista om sig.

Och de flesta valde regionens vårdcentraler. Det betyder att VC Håsten listat på sig 595 vårdpoäng och VC Västra vall 293 vårdpoäng.

Alliansens partiledare besöker VC Håsten 2008
Man skall ha i minnet att de tappade poäng i början av året därför att en privat vårdcentral drev en kampanj. Något man skall vara väldigt försiktig med.

Det innebär att Vårdcentralen Halland (som är det samlade begreppet för närsjukvårdens vårdcentraler) i år har ökat marknadsandelen i Varberg från 68,6% till 69,4%.

Sju av tio personer som bor i Varberg väljer regionens vård. Och när en vårdcentral läggs ner väljer man tryggheten som regionen ger.

Det är ett stort förtroende patienterna ger och visar att Region Hallands vårdcentraler i egen regi har ett starkt varumärke.

Fotnot: Man räknar i vårdpoäng då olika åldersgrupper har olika vårdpoäng. En vuxen person ger t.ex 0,6 vårdpoäng (1801,20 kr) per år och en person 80+ ger 3 vårdpoäng (9006 kr) per år. Men antalet personer brukar vara strax över vårdpoängen.