torsdag, april 05, 2012

Vilka kopplingar har Centerpartiet till vindkraften?

Folkpartiet säger på goda grunder nej till en vindkraftpark i Ulvås i Kungsbacka. Av miljöskäl.

Moderaterna är inne på samma linje.

Det får Centerpartistiska riksdagsledamoten Ola Johansson att reagera och påstå att det är en liten minoritet som är emot.

Någon slags talesman för vindkraften i kommunen är också en centerpartist, Ulf Persson. Vem företräder han? Någon hemsida eller liknande hittar man inte. Vem har utsett honom?

Mönstret känns igen. Centerpartisten Christer Samuelsson ville hugga ner Bräckaberget, som jag ser genom fönstret bakom mig. Det var uppenbara centerpartistiska intressen bakom projektet.

Även då gick Ola Johansson ut och stöttade.

Centerpartiet har lång historia i Kungsbacka med att blanda ihop egna intressen med politiken.

Är man för vindkraft i Ulvås på grund av att man tycker platsen är bra eller finns det helt enkelt centerpartister som igen agerar för egna privata intressen och igen får stöttning av Ola Johansson?

Speciellt Ulf Perssons roll borde granskas.

På sin blogg berömmer Ola Johansson Rabbalshede kraft, de som vill bygga vindkraftverken, för att det sponsrar Löftadalens IF. Jag tycker snarare att det är tveksamt när ett företag inte känner att argumenten bär utan vill "köpa" sig stöd.

Vem har förresten ordnat den sponsringen? Har företaget på måfå letat upp föreningen eller har styrelseledamoten Ola Johansson eller Ulf Persson fixat detta?

Centerpartiet i Kungsbacka har nog en hel del att förklara.

GP


söndag, april 01, 2012

Folkpartiet tycker till om bostadsförmedlingen

Få kommuner har bostadsförmedling. Främst därför att dessa sällan eller aldrig löser problem för bostadssökande som har sociala problem eller svag ekonomi med betalningsanmärkningar.

Kungsbacka är ett undantag. Men här är kön inte längre mått på behov. Har man väl ställt sig så blir man kvar.

Nu har kommunstyrelsens förvaltning tagit fram ett förslag till ändring av regler för bostadsförmedlingen. Den är ute på partiremiss.

Folkpartiet har haft en arbetsgrupp som arbetat fram yttrande över remissen. Jag var med i det arbetet.

Folkpartiet ställer sig inte bakom förslaget utan föreslår ändringar. Bland annat måste kommunen arbeta ännu mer aktivt för att lösa bostadssituationen för de som trots förtur aldrig får en bostad.

Hyresvärdarna borde ta ett större ansvar för bostadsförmedlingen och dess kostnader. Skulle  den avskaffas skulle de behöva lägga mer tid på kontakter med tänkbara hyresgäster.

Folkpartiet ställer inte upp på alla avgifter. Men 300 kr per år är rimligt och nödvändigt om man skall få en någorlunda aktiv kö. De flesta kommuner som har bostadsförmedling har en sådan avgift.

Här är några punkter Folkpartiet tar upp:

  •  Ett uppdrag bör lämnas till kommunstyrelsen att i samarbete med berörda nämnder och förvaltningar hitta ännu fler lösningar som ger bostäder för personer som trots förtur inte erbjuds någon sådan av hyresvärdarna.
  • Ett uppdrag lämnas till kommunstyrelsen att utreda och diskutera ett fördjupat samarbete med hyresvärdarna.
  • En utvärdering av bostadsförmedlingen görs efter tre år.
  • Nuvarande depositionsavgift på 500 kr behålls. Går man ur kön återbetalas dessa. Får man en lägenhet så omvandlas den till en förmedlingsavgift. Samma regler som idag. Den föreslagna förmedlingsavgiften på 800 kr slopas.
  • En registerhållningsavgift införs på 300 kr. Dock anser vi att en påminnelse skall gå varje år genom i första hand sms eller e-post.
  •  De som har beviljats förtur skall inte betala en registerhållningsavgift eller behöva anmäla sig på nytt i kön.  Avgiften tillkommer ju för att få en mer aktiv kö och en sökande med förtursskäl måste ju betraktas som aktivt sökande.Folkpartiet hamnar rätt om vindkraftspark.

Folkpartiet i Kungsbacka säger nej till vindkraftspark i Ulvås mellan Idala och Förlanda. Det är ett bra ställningstagande.

Vindkraftverk skall inte byggas till varje pris. Då blir de själva ett miljöproblem.

Och skall man bygga dem skall det ske med så lite miljöpåverkan som möjligt. T.ex kring E6, som kommunalrådet Ulrika Landergren (FP) påpekar i GP.