torsdag, april 05, 2012

Vilka kopplingar har Centerpartiet till vindkraften?

Folkpartiet säger på goda grunder nej till en vindkraftpark i Ulvås i Kungsbacka. Av miljöskäl.

Moderaterna är inne på samma linje.

Det får Centerpartistiska riksdagsledamoten Ola Johansson att reagera och påstå att det är en liten minoritet som är emot.

Någon slags talesman för vindkraften i kommunen är också en centerpartist, Ulf Persson. Vem företräder han? Någon hemsida eller liknande hittar man inte. Vem har utsett honom?

Mönstret känns igen. Centerpartisten Christer Samuelsson ville hugga ner Bräckaberget, som jag ser genom fönstret bakom mig. Det var uppenbara centerpartistiska intressen bakom projektet.

Även då gick Ola Johansson ut och stöttade.

Centerpartiet har lång historia i Kungsbacka med att blanda ihop egna intressen med politiken.

Är man för vindkraft i Ulvås på grund av att man tycker platsen är bra eller finns det helt enkelt centerpartister som igen agerar för egna privata intressen och igen får stöttning av Ola Johansson?

Speciellt Ulf Perssons roll borde granskas.

På sin blogg berömmer Ola Johansson Rabbalshede kraft, de som vill bygga vindkraftverken, för att det sponsrar Löftadalens IF. Jag tycker snarare att det är tveksamt när ett företag inte känner att argumenten bär utan vill "köpa" sig stöd.

Vem har förresten ordnat den sponsringen? Har företaget på måfå letat upp föreningen eller har styrelseledamoten Ola Johansson eller Ulf Persson fixat detta?

Centerpartiet i Kungsbacka har nog en hel del att förklara.

GP


1 kommentar:

Ola Johansson sa...

Konspirationsteoretiska rader av Tommy. Jag kan självfallet bara redogöra för min egen roll. Själv har jag just varit och hämtat programbladet inför kommande fotbollssäsong för "min" klubb Löftadalens IF och som ansvarig för sponsringen ser jag det som en självklar uppgift att jaga tag i de företag som är verksamma i den bygd där jag bott och sett mina barn växa upp med fotbollen de senaste 28 åren. Två vindkraftsföretag finns i Gällinge, Idala och Förlanda, Triventus och Rabbalshede kraft. I det senare fallet föreslog de själva att de ville bidra med mer än den obligatoriska hel- eller halvsidesannonsen och därutöver även synas med loggan på det nya matchstället. Ett Argument som ofta lyfts fram emot dessa företag är att de inte är intresserade av att stötta bygden, jag ville i bloggen peka på att det är en myt som sprids i syfte att misskreditera. Jag Ulf och Centerpartiet har till skillnad mot Tommy och Folkpartiet en relation till vindkraften. Det är en förnybar energikälla som till skillnad mot kärnkraft och även vattenkraften har en minimal miljöpåverkan. Ulvås är ett utmärkt vindläge och här finns markägare som mot en arrendeavgift gärna upplåter mark som de även använder för att odla skog. Detta skogsbruk blir enklare att bedriva med bra vägar, som också ökar tillgängligheten för personer som vill vistas i skog och mark. Det som är märkligt med Tommys slutsatser är att de påstås ha goda grunder. I själva verket har ingen ledande Folkpartist, eller Moderat deltagit vid någon av de informationsträffar som ordnats. Inte ens den som ordnades speciellt för politiker och vars datum ändrades för att passa de ledande makthavarna. Att det endast var Centerpartisterna, någon socialdemokrat, en Miljöpartist och Folkpartiets Kent Adolfsson som kom är väl inget vi Centerpartister ska behöva skämmas för. Tommys tankar liknar de som Sverigedemokraterna försöker sprida, när de påstår att mitt engagemang beror på att jag äger en (1) aktie i andelsverket vid Skärsjön på gränsen mellan Fjärås och Gällinge. En fullständigt galen konspirationsteori det med.