fredag, april 13, 2012

Centerpartiet har fortfarande frågor att besvara

Ola Johansson (C) har skrivit ett nytt blogginlägg som jag ser som svar på mitt. Läs här.

Vad Ola inte förstår, eller vill förstå, är att andra partier tar miljöfrågor på lika stort allvar, eller större, än Centerpartiet. Kan kanske göra det också därför inget annat parti som (C) har så täta band med markägare och bönder.  Dessa är en del av miljöproblemen som (C) gärna inte vill ta tag i.

Folkpartiet har ett oerhört bra miljöprogram. Men vi är dåliga på att marknadsföra det. Kanske lika dåligt självförtroende i dessa frågor som vi har bra när det gäller skolfrågor.

Nätverket Gröna Liberaler är aktivt och har lokala grupper.

I Kungsbacka har vi en aktiv lokalt nätverk, en del av Gröna Liberaler. Vår miljögrupp.

De har jobbat aktivt under lång tid med frågan kring vindkraftverk vid Ulvås.

Ola Johansson skriver på sin blogg " Den Folkpartist som faktiskt deltagit i mötena (Kent Adolfsson) uppfattats som ganska positiv."

Det visar hur vår miljögrupp utan förutfattade meningar arbetat med frågan. Hade gruppen bestämt sig innan hade man inte seriöst bedömt frågan som man nu gjort.

Miljögruppen kom fram till ett nej som blev partiets ståndpunkt.

Det irriterar inte minst Centerpartiet. Gissa varför?

Underligt är att Ola Johansson vet hur t.ex Kent Adolfsson har agerat under möten. Var Ola med? Knappast. Men kontakterna är väl täta mellan Centerpartiet och markägare. Kanske Centerpartister det med?

Och här kommer vi till pudelns kärna.

Och det är Centerpartiets oförmåga att hålla isär olika intressen med partiet.

Fortfarande står ett antal frågor utan svar.

Det finns ett så kallat nätverk för vindkraft som centerpartisten Ulf Persson är talesman för. Vem står bakom detta nätverk? Vem har utsett Ulf  Persson? Vilka kopplingar finns med Centerpartiet? Ekonomiskt bidrag?

Centerpartiet i Kungsbacka har en lång historia från 1970 talet med att ha politiker som blandar ihop egna intressen med politiken. Ett av mina första anförande i kommunfullmäktige i Kungsbacka handlade om en detaljplan i Vallda då dåvarande kommunfullmäktiges ordförande (C) fick en detaljplan som hade bättre villkor i exploateringsavtalet än vad som var regel då. Varför?

Då var Christer Samuelsson (C) kommunstyrelsens ordförande. Känd senare som konsult för de som ville hugga ner Bräckaberget.

Och sambandet med centerpartist som har kommunalt ärende, ledande centerpartist som dyker upp som konsult och att partiet stödjer förslaget, ja det finns det alltför många exempel på. Skall man arbeta så som parti?

Väljarna har dock redan straffat partiet, Man halverades kring Varla i valet 2010 efter att Christer Samuelsson (C) med partiets stöd försökt och misslyckades med att få hugga ner Bräckaberget. Och i Ola Johanssons hemvaldistrikt backade man med 12,84%.

Centerpartiet har frågor att besvara men borde också fundera på om medlemmars ekonomiska förhållande är viktigare att försvara än att lyssna på väljarna.

Hittills tycks man valt  enskilda medlemmars intresse vilket förmodligen gjorde att man förlorade uppdraget som kommunalråd efter valet 2010.

När säger Centerpartiets medlemmar nej till denna prioritering?

PS! När får vi veta vem står bakom nätverket för vindkraft? En fråga för kommunens journalister att ställa? DS!


Uppdatering

Jag fick idag en e-post från Nätverket för vindbruk. Man hade vänligheten att skicka över en presentation där medlemmarnas namn stod.  Detta med anledning av blogginlägget ovan.

Och det var lätt att konstatera att det är ett nätverk, inte för de som gillar vindkraft, utan en vindkraftslobby. Mest företag och markägare med intresse i vindkraften. Och med ledande centerpartister inblandade.

På sändlistan stod både Christer Samuelsson (C) och Ola Johansson (C). Varför måste de informeras om att bilderna skickades till mig?

Informationen skapade bara ytterligare frågor. Men gav, förutom vilka som står bakom, inga ytterligare svar på de frågor om sammanblandning av politiska och ekonomiska intressen som jag vet många undrar över.Inga kommentarer: