fredag, april 13, 2012

Integrationsprojekt på Andersberg

Igår presenterade jag tillsammans med tre tjänstemän Närsjukvårdens i Hallands projekt för att fånga upp det faktum att många personer hamnar mellan stolarna i Andersberg i Halmstad.

Andersberg är ett område där många har invandrarbakgrund.

Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland har sökt och fått 600.000 kr hos Samordningsförbundet i Halland för att bland annat titta på hur olika myndigheter skall kunna samverka bättre för att slussa personer rätt.

Man söker vårdcentralen med t.ex smärta men har egentligen andra problem. Men hur skall vårdcentralen kunna slussa vidare?

Hur skall Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kommunen, och Region Hallands sjukvård kunna samarbeta bättre?

Det är den viktigaste frågan i projektet.

Ofta jobbar alla i sin egen tub men vi måste arbeta tillsammans.

För mig är detta ett viktigt integrationsprojekt som handlar om att bryta utanförskap.

Och en enig nämnd står bakom. Gissar att vissa inom Sverigedemokraterna gnisslar tänder. Lyckad integration är ju ett hot mot deras existens.

Fotnot: Samordningsförbundet i Halland är en förbund där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommunerna och Region Halland samverkar i. Samordningsförbundet arbetar för att myndigheterna tillsammans arbetar effektivare, samordnar och organiserar sig så att de personer som behöver stöd från flera myndigheter också får det samlade stödet. Huvudmålet med det samordnade stödet är att personerna återställer eller ökar sin funktions- och arbetsförmåga.


Inga kommentarer: