onsdag, december 07, 2016

Jan Björklunds revansch

Gustaf Fridolin hade ingen bra dag igår. Alla insåg att Jan Björklunds skolreformer börjar ge effekt.

Fridolin försökte klara tricket att vara glad över resultaten i Pisa undersökningen men undvika att ge beröm åt den person som möjliggjort detta genom viktiga reformer av skolan.

Man kan säga att det gick sådär. Gustaf Fridolin är numera en rätt sorglig politiker. Försöker genom vackra ord säga något bra men jag tror att få lyssnar.

Jan Björklund fick sin revansch efter att ha kritiserats från många håll de senaste åren.

Reformerna han och alliansen beslutade om ger resultat. Svensk skola har vänt.

Och kommenterande journalister erkände att Jan Björklund hade stor del i uppgången

Men det gäller att fortsätta utveckla skolan.

Liberalerna föreslår:

.•Förstatliga skolan

•Tidigare betyg

•Tioårig grundskola

•Mer ”katederundervisning”

•Nationella prov ska behållas

•Ordning och reda