fredag, september 13, 2013

Samboskap kan bli ett klipp

I onsdags fick jag i egenskap av ordförande för Närsjukvården i Region Halland äran att klippa ett av två band för det samboskap som Vårdcentralen Håsten i Varberg och Apoteksgruppen nu inleder.

Klippt var det här
Vårdcentralen har effektiviserat sina ytor och Apoteksgruppen tar över dem och har startat ett Apotek.

Det ger ökad service till patienter och andra invånare på Håsten som slipper ta sig in till centrala Varberg för att hitta ett Apotek.

Som resultat av omregleringen ökar servicen och vi får fler Apotek och en hel del av dem har också bättre öppettider än vad det gamla monopolet hade.

Många kom till invigningen
Det är populärt att klaga på omregleringen men det var inte bättre förut. Långa väntetider, för få Apotek och dåliga öppettider kännetecknade Apoteket på den tiden.

Reformen måste få sätta sig ordentligt och sedan kommer få drömma sig tillbaka till tiden med monopol.

Tillbaka till Håsten. Det jag tycker är roligt är att etableringen av Apotek och effektiviseringen av ytor är inget som kommit till på grund av politiskt beslut utan kommer underifrån från vårdcentralen själv.

Och när möjligheten til egna initiativ för bättre service och minskade kostnader finns så skapar det också möjlighet att ge bättre vård och service.

Glada chefer, Kerstin Malm Andersson och Bodil Persson.

Vill Ni veta mer om Apoteksgruppen tryck här.

Mer om Vårdcentralen Håsten, tryck här.
Bilderna är tagna av Linnéa Kongbäck från Närsjukvården.

söndag, september 08, 2013

Motion: Sverige måste samordna kollektivtrafikkorten

Jag har skrivit två motioner till Folkpartiets landsmöte i november, där jag är ombud. Den första handlar om att man skall jämställa munnen med övriga kroppen, läs här.

Den andra handlar om att staten måste gripa in och se till att de olika kollektivtrafikmyndigheterna i landet samordnar sina biljettsystem.

I Sverige saknas samordning av kollektivtrafikkorten.

Det får bland annat konsekvensen att den som bor i Kungsbacka i Halland, där Västtrafik kör, kan med sitt Västtrafikkort (kontoladdning) åka till Strömstad och Mariestad men inte till övriga halländska kommuner. Och Varbergsbon kan åka till Köpenhamn med kontoladdning men ej inom Västtrafiks område.

Så är det på många ställen i Sverige. Man har svårt att på enkelt sätt passera länsgränser.

T.ex den brittiska regeringen arbetar för att man skall kunna åka på samma kollektivtrafikkort i hela landet. Det gör man genom att ställa sig bakom en teknik som skall användas av samtliga transportföretag samt krav på när det skall vara infört.

Den svenska regeringen borde göra samma och driva på i frågan. Sätta ett datum, t.ex. 2017, när samordnade biljettsystem skall vara införda. För att skynda på processen kan statsbidrag vara nödvändigt.

Och det går åt fel håll. Smarta telefoner gör att resa via en app blir intressant och enkelt i framtiden. Men tro inte att man samordnar detta. Västtrafik gör sin egen app, Skånetrafiken sin egen och SL sin egen.

Västtrafik tittar på ett nytt biljettsystem där in och utcheckning tas bort. Men kommer det att samordnas med övriga i södra Sverige? Inte vad man ser nu.

Och i Kungsbacka får vi från 16 december ett bra exempel på hur bristen på samordning slår. Då börjar vissa Öresundståg att stanna i Åsa. På dessa går det inte att använda Västtrafiks kontoladdning men deras så kallade månadskort.

Det blir krångel med dubbla kort, övergångar och byten som inte fungerar och givetvis en massa irritation. Det är enklare att åka Göteborg-Köpenhamn än Åsa till Kullavik.

Och det är Västtrafiks system som ej går att samordna. Hallandstrafiken, Skånetrafiken och flera andra sydliga län har samma system och där går korten att använda över länsgränsen.

Om inte staten ställer krav kommer det fortsätta att vara knepigt att åka kollektivt i Sverige. Speciellt över länsgränser.

Till landsmötet argumenterar jag för att Folkpartiet skall ställa sig bakom min motion och föreslår att landsmötet beslutar lägga till en text i partiprogrammet:

 ”Det måste vara enkelt att åka kollektivtrafik. Staten bör därför driva fram ett samordnat biljettsystem så att man kan åka på samma kort i hela landet.”

Jag har fått 25 partivänner som ställt sig bakom min motion bland annat vice talmannen Jan Ertborn från Falkenberg.