torsdag, oktober 13, 2011

Juholts topplista

Utan inbördes rangordning:

  • Juholt hoppar av pensionsöverenskommelsen i sitt första tal som ledare och säger att (S) skall förhandla med de fackliga organisationerna. Han får sedan ta tillbaka detta och facket säger nej till enskilda förhandlingar med (S).
  • Juholt vill att Sverige skall åka hem från Libyeninsatsen. Kräver detta i flera tal. Den förlängs sedan först tre månader och sedan 30 dagar. Den av socialdemokraterna föreslagna bordningsstyrkan vill NATO inte ha.
  • Han får tvärnej av (S)-gruppen på sin budgetmotion. Sedan avfärdar han påståenden om nej som skvaller. Till slut når förslaget media och det visar sig att det som var skvaller enligt Juholt, var sanningen.
  • Han tar ut ersättning för extra bostad och låter riksdagen betala för sambon. Jag trodde jag gjorde rätt, är försvaret. Hans advokat Hans Strandberg påstår att det inte finns klara regler. Det går inte att beskriva Juholt på elakare sätt. Vad advokaten egentligen säger är att Håkan Juholt är så korkad att han inte förstår att staten inte skall betala för hans sambos bostadskostnader. För att Juholt skall förstå det krävs skriftliga regler.
  • Kommunalrådet Ilmar Reepalu i Malmö vill införa medborgarskap på prov. Juholt ger klartecken till Morgan Johansson att stödja detta. Men när kritiken kommer kovänder Juholt och är emot. Kvar står Morgan Johansson som trodde Juholt skulle hålla det han lovat.
  • Juholt avslöjas med att både ta ut milersättning för egen bil och ha en hyrbil, samtidigt. Kommentar från Juholt finns ej. Kanske det skall finnas skriftliga regler även för detta för att Juholt skall förstå.
DN1 DN2 DN3 DN4 DN5 AFTON EXP1 EXP2 GP1 GP2 SVD1 SVD2 SVD3 SVD4 SR 
SVD 5  DN  GP
SVD6  
GP

onsdag, oktober 12, 2011

För över fler uppgifter på regionerna

Utredaren Mats Sjöstrand har fått regeringens uppdrag att se över hela den statliga förvaltningen med både länsstyrelserna och andra myndigheter. Nästa höst ska han vara klar.

Direkt har frågan om Halland som eget län kommit upp.

Länsstyrelsen är idag ett statligt regionalt organ med statliga tjänstemän. Enda insynen är ett insynsråd med av regeringen valda ledamöter. Besluten är aldrig demokratiskt förankrade.

Jag tycker man skall titta på att föra över fler frågor till regionerna, i vårt fall Region Halland. Alla frågor kring näringsliv och företagande, miljöfrågor, jämställdhetsfrågor och den typen av frågor. Gärna också frågor kring integration då jag tycker det hör ihop med företagande.

Dessa frågor blir då kvar i Halland och en del av en demokratiskt vald organisation.

Gör man detta så blir frågan vilket län Halland tillhör och var länsstyrelsen har sitt huvudkontor mindre viktigt.

Dessutom skulle de kunna stimulera fler att bilda regioner.

Region Halland kan utan problem fungera som en del av ett annat län. Flera regioner i samma län är inga problem.

GP SR Halland

måndag, oktober 10, 2011

Bra för demokratin att (S) lägger alternativ i regionen

För första gången på 10 år lägger Socialdemokraterna i Region Halland ett alternativt budgetförslag. Även om det innehållsmässigt, i alla fall inte det som blivit känt, avviker så mycket är det bra för demokratin att man tydliggör alternativen.

Jag har tyckt det varit konstigt i f.d Landstinget Halland och nu i regionen att (S) aldrig lagt egna förslag. Väldigt sällan någon motion, interpellation eller fråga.

Det blir ju ännu konstigare när jag tyckt att man i f.d landstinget och regionen drivit god borgerlig politik.

I en demokrati är det viktigt att man visar skillnaderna men man behöver inte försöka vara oense eller emot saker för sakens skull utan samarbeta i frågor man ligger nära åsiktsmässigt.

Gissningsvis är det Socialdemokratiska budgetförslaget början på en tydligare oppositionspolitik i regionen.

SR