onsdag, oktober 12, 2011

För över fler uppgifter på regionerna

Utredaren Mats Sjöstrand har fått regeringens uppdrag att se över hela den statliga förvaltningen med både länsstyrelserna och andra myndigheter. Nästa höst ska han vara klar.

Direkt har frågan om Halland som eget län kommit upp.

Länsstyrelsen är idag ett statligt regionalt organ med statliga tjänstemän. Enda insynen är ett insynsråd med av regeringen valda ledamöter. Besluten är aldrig demokratiskt förankrade.

Jag tycker man skall titta på att föra över fler frågor till regionerna, i vårt fall Region Halland. Alla frågor kring näringsliv och företagande, miljöfrågor, jämställdhetsfrågor och den typen av frågor. Gärna också frågor kring integration då jag tycker det hör ihop med företagande.

Dessa frågor blir då kvar i Halland och en del av en demokratiskt vald organisation.

Gör man detta så blir frågan vilket län Halland tillhör och var länsstyrelsen har sitt huvudkontor mindre viktigt.

Dessutom skulle de kunna stimulera fler att bilda regioner.

Region Halland kan utan problem fungera som en del av ett annat län. Flera regioner i samma län är inga problem.

GP SR Halland

Inga kommentarer: