måndag, oktober 10, 2011

Bra för demokratin att (S) lägger alternativ i regionen

För första gången på 10 år lägger Socialdemokraterna i Region Halland ett alternativt budgetförslag. Även om det innehållsmässigt, i alla fall inte det som blivit känt, avviker så mycket är det bra för demokratin att man tydliggör alternativen.

Jag har tyckt det varit konstigt i f.d Landstinget Halland och nu i regionen att (S) aldrig lagt egna förslag. Väldigt sällan någon motion, interpellation eller fråga.

Det blir ju ännu konstigare när jag tyckt att man i f.d landstinget och regionen drivit god borgerlig politik.

I en demokrati är det viktigt att man visar skillnaderna men man behöver inte försöka vara oense eller emot saker för sakens skull utan samarbeta i frågor man ligger nära åsiktsmässigt.

Gissningsvis är det Socialdemokratiska budgetförslaget början på en tydligare oppositionspolitik i regionen.

SR

Inga kommentarer: