tisdag, december 23, 2008

GOD JUL

Bloggen tar lite julledigt.

Jag önskar alla läsare en mycket God Jul och så hörs vi om några dagar med nya inlägg.
GOD JUL!!!!

Socialdemokraterna och bostadspolitik

Den här insändaren fanns med i Kungsbacka Posten häromdagen.

(S)opa rent framför egen dörr

Michael Hannus (s) försöker i Kungsbacka Posten 16/12 få kommunens invånare tro att socialdemokraterna är någon slags garant för att det byggs hyresrätter.

Men när bolag och organisationer i den socialdemokratiska rörelsen vill bygga är det inte hyresrätter man vill bygga. Då skall det byggas bostadsrätter som man tjänar mest på.

När det nya området i Vickan i Onsala skulle byggas av Riksbyggen så kom det inget yrkande om hyresrätter från (s). Skillnad på bolag och bolag?

Dessutom har tre ledande socialdemokrater det dåliga omdömet att sätta sig i styrelsen för den nya bostadsrättsföreningen och även den som Riksbyggen skall bygga i Kullavik.

Nästa gång Riksbyggen vill bygga i Kungsbacka måste väljarna fråga sig: Vem företräder socialdemokraterna? Kommunen/väljarna eller Riksbyggen?

Frågan är kanske redan besvarad. När ett ärende som rör Riksbyggen kommer upp känner de ledande socialdemokraterna sig så insyltade med bostadsrättsbyggaren Riksbyggen att de anmäler jäv och kan inte deltaga i de kommunala besluten.

Trovärdigheten i socialdemokraterna i Kungsbacka bostadspolitik i Kungsbacka är körd i sank av dem själva.

Michael Hannus borde börja i den egna partigruppen om han vill ha hyresrätter.

Under tiden ser alliansen till att de verkligen byggs. Utan att ledande allianföreträdare lierar sig med en bostadsrättsbyggare och måste anmäla jäv,

Tommy Rydfeldt
Folkpartist

söndag, december 14, 2008

Vänsterpartiet skapar problem

Ny opinionsmätning, idag av SIFO. Samma tendenser som i andra mätningar.
Avståndet mellan blocken krymper och socialdemokraterna faller. Snart är man nere på valresultatet 2006.

Intressant är att fundera på vad som händer inom (s) om partiet kommer under valresultatet i mätnignar, gör ett katastrofval till EU parlamentet och alliansen tar ledningen i opinionsmätningar.

Sitter Mona Sahlin kvar då? Kommer man ha tålamod att låta henne leda partiet i valet 2010?

En mätning som publiceras i Göteborgs Posten visar också att vänsterpartiet är den RödGröna trekantens problem.

Storstadsväljarna, ett måste om trekanten vill vinna regeringsmakten, ser (v) som ett problem.

Dessutom tror en majoritet att RödGröna samarbetet gynnar alliansen.

Samtigt gynnas (mp) och (v) av samarbetet. Kommer ytterligare framgångar i opinionen för (v) pressa fram mer vänsterprofil på de RödGröna vilket skrämmer mittenväljare och storstadsväljare in i alliansen famn?

DN123AftonblSvd123SydsvDagen

onsdag, december 10, 2008

Tippa vem som sagt detta

Enligt SCB minskar avståndet mellan blocken. Sifforna är lite olika för partierna i opinionsmätningarna men två trender är tydliga.

Avståndet mellan blocken minskar och socialdemokraterna backar.

Och avståndet kommer krympa ännu mer nu.

Tänk när citat som detta kommer cirkulera.

Sagt år 2000 av en person som 2010 vill bli statsråd. Kanske finansminister och som har svårt att skilja på demokrati och diktatur.

”Jag har varit kommunist sedan jag gick med i Kommunistisk ungdom 1978 och har aldrig förknippat det med diktatur eller förtryck”.

Vem sa så?

A Peter Eriksson
B Thomas Östros
C Lars Ohly

Facit finns på denna sida.

http://www.rödgrönallians.se/

AftonDNSvdHD

Var är RödGröna trekanten och programmet ”kris i skolan?”

Återigen en larmrapport om läget i den svenska skolan. På tisdagen blev den stora internationella TIMSS-mätningen från 2007 offentlig. Jämfört med mätningen från 2003 sjunker resultaten.

Utbildningsminister Jan Björklund (fp) noterar i ett uttalande att sedan 1995 har andelen högpresterande elever sjunker kraftigt. Samtidigt ökar andelen lågpresterande elever.

Här kan man läsa om undersökningen på Skolverkets sida.

Var vad den nya Rödgröna. trekanten idag? Inga uttalanden. De satt ju ihop och styrde Sverige 1998-2006. Vad gjorde man?

Och hur ser deras recept ut? Som vänsterpartiets politik de vill säga inga krav, inga betyg och förbud för läxor? Mer flum?

Skolan blir en stor valfråga även 2010 och då skall trekanten enats sig, eller kommer väljarna inte få besked om skolpolitiken?

Och var är SR och programmet ”Kris i skolan?” som försökte få det till att Jan Björklund hittat på att det är kris i svenska skolan.

Man kanske kan sända en ny programomgång fast denna gång utan frågetecken. En serie som bara heter ”Kris i skolan” punkt.

Rabiata betygsmotsåndaren Hans-Åke Scherp anser att det är betygshetsen och Jan Björklunds betygsfacination som är problemet.

Ganska kul av denna flummare. Undersökningen jämför från 1995 till 2007. Björklund var minister lite över 1 år av denna tid och förfallet började långt innan oktober 2006.

Dessutom har man ju inte betyg före årskurs 8. Hur förklarar man att svenska fjärdeklassare är sämre än många av sina jämnåriga i Europa?

Svensk skola lider av att personer som Hans-Åke Scherp haft så mycket att säga till om.

Svd12DN23Sydsv

tisdag, december 09, 2008

Finansminister Lars Ohly?

Redan finns det sprickor i den RödGröna trekanten. Man är inte överens om det skall vara någon valplattform eller inte och inte heller så vet vänsterpartiets Rossana Dinamarca vad de olika arbetsgrupperna skall komma fram till.

Till DN säger hon:

– Vi vet ännu inte vilka direktiv de får eller vilka resultat de ska nå. Handlar det om att komma fram till en gemensam politik? Eller att ta reda på var vi är ense och var vi är oense?

Rätt korta kafferep det skall bli. Vad de är oense om är väl inte svårt att komma på. Det mesta.

I Aftonbladet så presenteras redan ministerlista. Och (s) kommer enligt Aftonbladet ansvara för alla tunga departement förutom utbildningsdepartementet. Enligt tidningen skall (mp) och speciellt (v) bara få smulorna.

Jag tror snarare att det lär bli som i Norge. Där är vänsterpartiets systerparti det som har hand om finanserna så det blir finansminister Lars Ohly. Miljöpartiet vill säkert ha både miljö och näring(energifrågor).

Lite fotnötter till Aftonbladets artikel är att Josefin Brink (v)presenteras som f.d. strippa. Väsentlig information? Är det dessa meriter som skulle göra henne till minister? Dåligt Aftonbladet.

Och man har inte hittat någon ministerpost till Thomas Bodström så han placeras som försvarsminister. Dagens lilla skämt av Aftonbladet?

DN

Borgen, överklagande och att följa lagen

Kommunstyrelsen i Kungsbacka beslöt för några veckor sedan att bevilja ett privat företag borgen på 17 miljoner kronor. Man har byggt daghem som kommunen hyr. Bara folkpartiets två ledamöter och moderaternas gruppledare Hans Forsberg yrkade avslag.

Enligt min mening gynnar borgen enskilt företag, vilket är förbjudet. Man snedvrider också konkurrensen då detta företag får bättre lånevillkor och konkurrerar inte på samma villkor. Dessutom har kommunen varken gjort en juridisk bedömning eller bedömt den ekonomiska risken med borgen.

Rent principiellt,som inte har med juridik att göra, tycker jag det är underligt att ett företag som hyr ut till kommunen inte skall ta samma risk som andra företag som hyr ut på marknaden. Varför skall kommunen i princip se till att de inte löper risk? Kommunen som hyresgäst och pantbrev borde vara nog säkerhet.

Hade inte tänkt överklaga beslutet men fick höra att centerpartiets kommunalråd Ola Johanson på sammanträdet hade kallat de invändningar som de som yrkade avslag hade för ”värdelöst vetande”.

Och är man beredd att handskas så vårdslöst med kommunens skattepengar så får frågan faktiskt prövas av länsrätten. Så jag överklagade.

Och är någon missnöjd över detta överklagande tacka Ola Johansson.

Idag skriver också Kungsbacka Posten om centerpartiets inblandning i ärendet.

Fastighetsbolaget ägs av centerpartisten PO Cristensson. I styrelsens för ett av hans bolag, dock inte detta, sitter f.d. centerkommunalrådet Ulf Persson och nuvarande centerkommunalrådet Ola Johansson driver frågan hårt. En tillfällighet eller centermygel?

Jag tror och hoppas det är en tillfällighet och att Ulf Persson, som jag känner som en ärlig och reko person, inte använt sina goda kontakter i stadshuset för att trycka på eller ha synpunkter.

Man borde vara tacksamma för att frågan blir prövad. Avslår länsrätten mitt överklagande är det ju klargjort att en kommun får göra såhär. Bifalls det så är det väl bra att kommunen inte olagligt handskats felaktigt med skattebetalarnas pengar.

Kommunpolitiker glömmer ibland att man faktiskt kan åtalas för tjänstefel och/eller så kan kommunfullmäktige besluta om att inte bevilja ansvarsfrihet. Båda besluten brukar innebära att man får avgå.

Så det är inte bara att besluta om miljoner hit och dit utan att veta om man följer lagen.

måndag, december 08, 2008

Allians med postkommunisterna

När Silvio Berlusconi bildade regeringen med Alleanza Nazionale fick han med rätta kritik. Alleanza Nazionale är ett parti som i alla fall fram till 1995, då partiet ombildades, betraktades som postfacistiskt med rötter i Mussolinis rörelse.
Med i regeringen fanns Gianfranco Fini som strött kontroversiella uttalanden omkring sig.

Nu skall svenska socialdemokraterna och svenska miljöpartiet gå till val på att bilda regering med det postkommunistiska vänsterpartiet. Ett parti som har en partiledare som bara för några år sedan slutade kalla sig kommunist och i sin ungdoms dagar hyllat Östtyskland.

Ett parti där det inte är självklart att Kuba är en diktatur utan det måste debatteras på kongressen.

Jag undrar hur det känns i själen hos socialdemokrater som alltid bekämpat kommunismen och hos miljöpartister.

För miljöpartiet måste det bli knepigt därför en röst på (mp) blir en röst på postkommunisterna.

För ingen skall väl inbilla väljarna att Lars Ohly inte får något inflytande?
Att man samarbetar med (v) blir ju ett problem i sig men sedan kommer sakfrågorna.
Är det nej till friskolor (v) eller ja (mp) eller sådär många (s)?

Är det förbud mot läxor som gäller (v)?

Betyg från årskurs 6 eller inte alls?

Kraftigt höjd fastighetsskatt (v) eller lagom höjd (s +mp)?

Speciella turordningsregler vid uppsägning för småföretagare (mp) eller nej till detta (s) + (v)?

Och så kan man fortsätta i fråga efter fråga.

Väljarna har ju rätt att få reda på vilken politik vänstertrekanten skall driva och det kommer bli deras stora problem i valrörelsen. Kommer man överens så kommer svekdebatten och kvarstår en massa frågor kommer man få svara på vems linje som gäller.

Alla allianspartier känner igen detta och det var borgerlighetens stora problem innan alliansen bildades 2004. Partier med olika åsikter som fick svekdebatter och outklarade frågor att svara på om och om igen. Och när man tog med sig olösta frågor in i regerandet uppstod problem och det blev avhopp.

De problem som gjorde att alliansen bildades kommer nu (s)+(mp) och (v) möta.
För alliansen är dessutom trekanten bingo. En politik måste mejslas fram som även vänsterpartiet kan säga ja till. Och som då 80-90% av väljarna ogillar. Ett (mp)+(s) samarbete med en politik i mitten hade varit mycket svårare. Men det föll ju på att Ohly sa nej.

Valrörelsen 2010 blir mycket intressant.

PS! I Aftonbladet frågas om vad de tre skall kalla sig. Birger Schlaug har redan döpt dem. Trekanten.DS!

Svd12345DN2345Afton1

fredag, december 05, 2008

Tänk vad fel det kan bli

För mig som liberal är den enskildes frihet oerhört viktig. Människan skall själv få göra sina val. Även de dåliga.

Men någons frihet får inte gå ut över andras.

Och liberalen och riksdagsledamoten Camilla Lindberg (fp), bilden, borde förstå detta.

Hon vill att rökförbudet på krogen skall rivas upp.

Väldigt feltänkt och förmodligen präglat av att hon själv är rökare.

Så många miljöer som möjligt där människor vistas skall givetvis vara rökfria. Ingen skall behöva drabbas av astma eller passiv rökning.

Sedan får Camilla gärna röka så mycket hon vill och förstöra sin hälsa, riskera KOL och andra sjukdomar. Det är hennes beslut.

Men alla skall kunna få en rökfri miljö i lokaler som är offentliga och inte påtvingas rök.

Camilla bör ägna sig åt FRA lagen och andra frågor om den personliga integriteten. Där gör hon en insats. Nu blev det bara så fel.

SvdExpressenCL

onsdag, december 03, 2008

Beskedet som inte ger något besked

Josefin Brink (v), Nalin Pekgul (s)och Esabelle Dingizian (mp) skriver på nyhetssidan Newsmill, finns också i DN, en artikel som ger sken av att man ger besked och är eniga i familjepolitiken.

Man skriver:

”Vi ger ett klart besked, vi vill se en föräldraförsäkring som innebär att papporna tar ett ökat ansvar för barnen och att vi vill ha en nationell lagstiftning som tvingar kommunerna att ordna barnomsorg på obekväm arbetstid. Vi vill även att föräldrar som är arbetssökande och föräldralediga ska ha rätt till en kvalitativ barnomsorg.”

Om man läser stycket, vilka besked ger man?

Man vill se en föräldraförsäkring som innebär att papporna tar ett ökat ansvar. Hur? Jämställdhetsbonus? Kampanj? Ordet kvotering nämns bara i rubriken och den har man förmodligen inte satt utan är en tolkning av redigerarna. Men egentligen är denna mening inget besked.

Man vill ha en lagstiftning som tvingar kommunerna att ordna barnomsorg på obekväm arbetstid. Inte heller här något besked om hur. Skall man kunna lämna in om en förälder är hemma eller vill gå på krogen? Skall alla som vill ha en ledig natt/barnvakt kunna lämna på dagis?

Slutligen skriver man att föräldrar som är arbetssökande och föräldralediga ska ha rätt till en kvalitativ barnomsorg. Men inte ett ord om hur.

Vi läser om beskeden som inte är besked därför de inom vänstertrekanten uppenbarligen är ganska oense i familjepolitiken. Från (mp) som ofta står för en ganska liberal familjepolitik till vänsterpartiet som vill reglera och styra så mycket som möjligt.

PS! För att verka eniga backar nu Lars Ohly från de skattehöjningar han ville göra för några veckor sedan. Och plötsligt står (v) med ett hål i budgeten på ca: 30 miljarder. Som om det vore bättre. DS!


Newsmill

tisdag, december 02, 2008

Panik eller politisk taktik?

Man kan verkligen fundera om socialdemokratiska politiker drabbats av panik eller ser en chans att komma in i den politiska matchen. Det har ju minst sagt varit utförsåkning för (s) sista tiden.

Göran Johansson (s) i Göteborg är en klok person. Men ibland tar han till överord. Speciellt när det gäller Göteborg. Han jagade sin egen försvarsminister Leni Björklund (s) när det gällde nedläggning av KA 4. Ungefär på samma sätt som han nu påstår att alliansen offrar Volvo för att kunna vinna valet i Göteborg.

Ganska ologiskt tänkande. Ingen har offrat Volvo. Ford försöker sälja bolaget och staten kan ställa upp med utvecklingspengar inom EU:s regler för statsstöd.

Görans resonemang är också ologiskt på så sätt att offrade alliansen Volvo så är ju (s) garanterade makten flera år framöver så det vore ju ganska dumt.

Dessutom vem tror att fler köper bilar för att staten går in? Eller skall skattepengar ges till Ford för att tillverka Volvobilar som säljs till förlust?

Eller att staten skall köpa SAAB av GM och många års förluster försvinner?

Tydligen tror Mona Sahlin att allt blir bättre om staten äger delar av Volvo och Saab. Men hur? Skall hon designa modeller?

Näringslivets rop på hjälp är ju faktiskt lite besvärande för vissa av dem. Lever vi inte i en marknadsekonomi?

Stöd till näringslivet kommer innebära regleringar av löner och aktieutdelningar. Vill man ha dessa regleringar eller bara skattebetalarnas pengar?

Varför inte själva investera i Volvo och Saab. En utmaning för svenskt näringsliv att köpa loss Volvo och Saab från Ford och GM?

I ekonomin måste det vara ett samspel. På torsdagen ger säkert Riksbanken sitt bidrag. Sänkt ränta med 1%? och bankerna följer efter?

Apropå samspel. Lo ordföranden Wanja Lundby Wedin tror att hon inte är socialdemokrat när hon ställer upp i debatter. Att hennes plats i socialdemokraternas partiledning (VU) inte får beröras.

Det gjorde nu arbetsmarknadsminister Sven-Ott Littorin i SVT:s Agenda och LO ordföranden fick ett utbrott. Expressen skriver om det.

Den 11 november 2008 hade LO och (s) gemensamt seminarie om jobbpolitiken. Får man inte fråga om detta utan att LO ordföranden går i taket?

Panik eller politisk taktik?

Newsmill

måndag, december 01, 2008

1,6 %

I senaste mätningen av SKOP är det nästan jämt mellan alliansen och vänstertrekanten.

Går 1,6 % väljare över från trekanten till alliansen så har alliansen majoritet.

Det som en gång såg ut som en promenadseger för de tre på vänsterkanten ser plötsligt ut som en rejäl kamp om makten.

Och ännu har trekanten att komma överens om både vem som skall regera med vem och vilken politik man skall föra.

Givetvis har alliansens största tillgång, Mona Sahlin, bidragit till att det nu är jämt.

Favoritmisstag är detta.

SvdDNSydsvHD

lördag, november 29, 2008

När man tappar kontakten med verkligheten

President Georg W Bush hoppas att världen skall komma ihåg honom som mannen som befriade miljoner afghaner och irakier.

Vad vi hör är en man som tappat kontakten med verkligheten.

Förmodligen kommer det sakta gå upp för honom att de flesta inte vill komma ihåg honom överhuvudtaget.

Han kommer att bli republikanernas Jimmy Carter. Ingen kommer be honom att kampanja eller efterfråga hans tjänster.

Republikanerna kommer aldrig hänvisa till de goda 8 åren med Bush som man gärna gör när det gäller den republikanska idolen Ronald Reagan.

Om man minns något kommer de vara 8 år då ekonomin kördes i botten, USA:s anseende i världen försämrades kraftigt, kriget mot terrorismen körde fast ordentligt i Irak och för republikanerna åren då man förlorade kongressen och till slut vita huset.

Adjö herr Bush.

DagenDN

Pinsamt Sahlin

Mona Sahlin kritiserar, enligt politikerbloggen, regeringen för dess jämställdhetspolitik.

Grunden för kritiken är en rapport och ranking från World Economic Forum. I rankningen för 2008 ramlar Sverige för första gången ned till tredje plats, efter Norge och Finland.

Men rapporten baserar sig på material från åren 1998-2006. Och året 2006 var det, joviist, socialdemeokratisk regering. Och en av statsråden hette, jovisst, Mona Sahlin.

Pinsamt uttalande, sa Bill. Pinsamt var ordet, sa Bull.

Svd

Väntetider på akuten i Varberg och Halmstad

Denna insändare publiceras idag i Kungsbacka Posten.

Kortare väntetider på akuten

I en motion hösten 2007 till fullmäktige i Landstinget Halland så förslog folkpartiet att det maximalt skulle få ta
fyra timmar från det man skrivs in till man är färdigbehandlad eller får vidare vård inom sjukhuset.

Men förslaget möttes inte av jubel. Socialdemokraterna i landstinget raljerade om att vi använt ordet vårdgaranti men blev väldigt tysta när socialdemokraternas partiledning för en tid sedan föreslog akutvårdgaranti med ungefär samma
innehåll som (fp) i Halland.

I första vändan föreslogs avslag på motionen. Men vid landstingsfullmäktiges behandling lyckades jag få ärendet återremitterat.

Man började förstå problemet. Inte minst efter att revisorerna kritiserat brist på målsättning för väntetider och att Varbergs sjukhus under sommaren 2008 haft väntetider på upp emot 14 timmar på akuten.

Så när alliansen skulle förhandla om budget och det så kallade hälso- och sjukvårdsuppdraget kom genombrottet.

I förslaget står det att ”Handläggningstiden på akutmottagningarna är maximalt fyra timmar.Styrelserna (för sjukhusen) ska införa ett enhetligt prioriteringssystem för hela Halland senast 31 mars 2009.”

En viktig framgång för folkpartiet. Men givetvis måste vi hela tiden följa upp att det blir som landstingsstyrelsen vill och inte bara en trevlig mening på ett papper.

Tommy Rydfeldt
Landstingspolitiker

tisdag, november 25, 2008

Aftonbladets läsare håller med mig

Jag skrev detta blogginlägg igår med anledning av att miljöpartiet, när fordonskrisen är som värst, vill höja bensinpriset kraftigt.

Aftonbladet följer upp sin artikel med läsarnas synpunkter. de håller med mig och jag citeras i artikeln.

Miljöpartiet är experter på en sak.

Att om det går att lägga fel förslag i fel tid så gör man det.

Det är faktiskt en prestation.

PS! Nu när SAS blöder och flygbolag går i konkurs. Undrar om inte (mp) kommer föreslå en flygskatt på 1000 kr på varje biljett? DS!

Har många tappat omdömet?

I spåren av finanskrisen tycks många som borde veta bättre tappat omdömet. Eller drömma sig tillbaka till den gamla regleringsekonomin med förstatligande, prisstopp, momslaborerandem.m.

Snart börjar väl de som inte gillar frihandel föreslå tullar på utländska varor.

Rektorn på handelhögskolan i Göteborg vill att staten köper Saab och Volvo. Och hur ändrar det läget? Bolagen kommer fortsätta gå med förlust och de olika varslen ligger kvar. Eller skall staten subventionera företagen och tillverka bilar ingen vill ha?

Roligast är när han säger att han ser ingen anledning till att staten skulle vara olämplig att driva svenska företag.

Jag säger bara SJ……..

Ekonomen Lars Calmfors vill bland annat sänka momsen. Ett gammalt 70 och 80 tal recept som är tveksamt om det fungerar. Idag pressas priserna och många företag sänker priser för att få sålt.

Om t.ex. SIBA sänker varor med 10 % själva för att få försäljning, betyder då momssänkning något?

Dessutom finns det ingen garanti att den slår igenom. Utan vad som händer är att statsfinanserna försämras.

I Storbritannien sänks nu momsen med 2 % under 13 månader. Många ekonomer och bedömare är ytterst tveksamma om det får igång den brittiska ekonomin. Speciellt som man lånar till sänkningen och får ett rekordhögt budgetunderskott och upplåning.

En stor chansning som man inte vet om det fungerar är det allmänna omdömen. Risken finns att det på sikt kraftigt förvärrar ekonomin i Storbritannien. Speciellt som åtgärderna kombineras med skattehöjningar.

Återgång till klassisk Labourpolitik som förde landet nära konkurs på 70-talet och som innebar 18 år av konservativt styre.

Ingen kunde lita på Labour förän "New Labour" och Tony Blair dök upp med annan politik. Men nu tycks gamla Labour vara tillbaka i krisens tecken.

Finansmannen Sven-Olof Johansson vill att SBAB, ägt av staten, skall gå in och sänka räntorna.

Men är det lösningen att staten via garantier och eventuellt subventioner ökar risktagandet på marknaden så att banker kanske tvingas gå med och öka risken för att behålla kunder och marknadsandelar? För om bara SBAB sänker har det ju ingen effekt.

Låter som en början på en rejäl bankkris.

Finansminister Anders Borg tycks vara den som inte drabbas av panik. Givetvis har de beredskap men panikåtgärder som den brittiska bör man undvika.

Anders Borg utnämndes också häromdagen till fjärde bästa finansminister av tidningen Financial Times.

Ett gott betyg.

Ett förslag jag dock tror på som gärna Borg får överväga är så kallat ROT avdrag. Det kan ge jobb och göra svarta pengar vita.

Barack Obama tycks också hålla huvudet kallt och har utnämt sitt ekonomiska team.

Timothy Geithner
blir finansminister och Larry Summers, f.d finansminister, blir han ekonomiska topprådgivare.

De skall tillsammans med övriga ta fram åtgärder för den amerikanska ekonomin.

SydsvSvd2

måndag, november 24, 2008

Max fyra timmars väntetid på akuten i Halland

I det så kallade hälso- och sjukvårdsuppdraget så ges uppdrag att sjukhusen i Varberg och Halmstad måste se till att handläggningstiden, dvs tiden man frånd et man skrivs in, är färdigbehandlad eller vårdas vidare inom sjukhuset inte får vara mer än 4 timmar på akuten.

Något folkpartiet krävt under flera år.

Såhär skrivs i förslag till beslut:

”Handläggningstiden på akutmottagningarna är maximalt fyra timmar. Styrelserna (för sjukhusen) ska införa ett enhetligt prioriteringssystem för hela Halland senast 31 mars 2009.”

Handläggningstiden definieras också som tiden från det man skivs in, är färdigbehandlad eller remitterasts vidarde inom sjukhuset. Vilket är viktigt då man ibland tidigare inte börjat räkna förän man mött en läkare. Vilket kunnat ta många timmar.

Hallands Nyheter skriver idag på nätet om detta. Läs här.

En viktig framgång för folkpartiet. Men nu kan vi inte slå oss till ro. Givetvis måste vi hela tiden följa upp att det blir som landstingsstyrelsen vill och inte bara en trevlig mening på ett papper.

Faktabakgrund

2007-09-12 lämnade folkpartiets landstingsgrupp i Halland, genom Bengt Eliasson, in en motion till landstingsfullmäktige i Halland där vi krävde att man utreder möjligheten att införa en vårdgaranti på akuten så att tiden från det man skrivs in till man är färdigbehandlad eller remitterats vidare inom sjuhuset blir maximalt fyra timmar.

Motionen var uppe i landstingsfullmäktige 31 mars 2008. Förslaget från landstingsstyrelsen var avslag.

Under debatten yrkade Tommy Rydfeldt (fp), undertecknad bloggare, återremiss av motionen till landstingsstyrelsen.

Ärendet behövde beredas igen inte minst med bakgrund av att revisorerna riktat kritik mot att det inte fanns några målsättningar på sjukhusen i Varberg och Halmstad över hur långa väntetiderna skulle vara på akutmottagningarna och att man behövde sätta up mål för väntetider.

Landstingsfullmäktige beslöt att återremittera motionen.

Under sommaren 2008 rapporterade media om stora väntetider på sjukhusen.
I Varberg, enligt Hallands Nyheter, upp emot 14 timmar.

Nu finns det enighet i alliansen om att ställa kravet på sjukhusen på fyra timmars handläggnignstid på akuten.

Miljöpartiet vill knäcka Saab och Volvo+ SJ

Fordonsindustrin över hela världen går på knäna. Saabs ägare överväger så kallat chapter 11 förfarande som är början på konkurs.

Ford har också problem och dotterbolaget Volvo personvagnar varslar vilket Volvo AB (lastbilar) också gör.

Rektorn på Handelshögskolan i Göteborg, Roger Wolff, gör utspelet att staten borde köpa Volvo och Saab. Snarare desperation än verklighetsförankrat.

Motivet skulle vara att amerikanska fordonsindustrin inte är bra ägare och det skulle inte finnas bra ägare nu. Andra än staten. Men givetvis finns det sådana.
Till rätt pris kan säkert Ford finna ägare till Volvo. Precis som man sålde stor del av sitt innehav i Mazda.

GM kan ju sälja hela Europarörelsen. Ett bud lades ju häromdagen på Opel.

Så till rätt pris finns köpare. Och varför skall staten köpa Volvo och Saab till överpris?

Staten som ägare är ingen garanti. Titta på SJ. Dagens problem är att det inte går att boka biljetter.

Spåren efter varvköpen på 70-talet borde också avskräcka alla.

I detta läge går miljöpartiet ut och kräver höjt bensinpris med 56 öre.

Vill man slutligt knäcka Saab och Volvo?

Det skall bli kul att se Peter Eriksson och Maria Wetterstrand försvara detta.

Man kräver kraftigt höjt bensinpris 2009 och flera år framåt. Sedan kommer man kritisera regeringen för att man inte gör något för att möta varslen från fordonsindustrin.

Dessa två måste vara de enda som inte ser sambandet.

Vill man se till att Sverige blir utan fordonsindustri så höj priset omedelbart med 4kr.

Då kanske Saab och Volvo till slut lägger ner.

Kanske det är detta som miljöpartiet innerst inne önskar?

lördag, november 22, 2008

Det har nog inte kul i (s) partiledning

Ny opinionsmätning idag. Från Novus/TV4.

Samma tendens som andra. Socialdemokraterna fortsätter sitt fria fall utför.

Ett fall som startade den vecka när Mona Sahlin lämnade vänsterpartiet ensamma för att sedan tvingas ta in dem i diskussionen igen om ett regeringssamarbete.
Sedan dess har rena kaoset utbrutit inom trekanten.

Och med den utförskana som (s) åker och ökat stöd för dem själva kan vänsterpartiet vara ganska tuffa i sina krav på (s) och (mp).

Vad vi har sett sedan den där presskonferensen är hur det skulle se ut under fyra år om trekanten fick regeringsmakten.

En statsminister (Mona Sahlin) som visat sig vara en svag ledare. Som verkar ha dålig koll på partiet och taktiken. Och ett vänsterparti som sittande vid regeringsmakten i fråga efter fråga skulle pressa (s) och (mp) till dåliga vänsterlösningar.

Det är detta väljarna ser och lämnar (s). Inte bara för (mp) och (v) utan man går även tillbaka till alliansen.

När partiledningen i (s) och/eller deras VU träffas. Undrar hur snacket går? Man är nöjda med den situation man hamnat i? Man är nöjda och glada över Mona Sahlins ledarskap?

Tänk om man fick vara en fluga på väggen och lyssna.

DNSvdHDSydsvSvd

Svd

fredag, november 21, 2008

Tågstopp i Åsa – Debatt i Varberg

Kungsbacka kommun har planerat för att Öresundståget skall kunna stanna i Åsa i Kungsbacka kommun förutom i Kungsbacka centralort.

Nu börjar Banverket tveka om det går. Det går för många tåg på Västkustbanan.

Det låter lite otroligt att 2 minuters stopp skulle betyda så mycket.

Men enkelspåret genom Varberg gör det givetvis besvärligt.

Kungsbacka kommun måste trycka på så att det blir ett stopp i Åsa. Första steget för pendeltåg till Varberg med stopp i Fjärås, Åsa, Frillesås, Väröbacka och Varberg.

På måndag är det debatt i Varberg om just pendeltåg till Varberg.
Kl 19.00 på Varbergs teater. Resenärsforum arrangerar.

Och jag deltar för folkpartiet.

Kom och lyssna.

Därför har (kd) så fel

Betyg skall vara mätbara och man skall veta vad man skall uppnå för att få betygen.

Inte bygga på någon subjektiv bedömning som enskild lärare har gjort. Inte någon värdering av vad man gör på fritiden.

Därför är kristdemokraternas förslag på betyg på engagemang så fel.

Punkt slut.

AftonblSvd2

onsdag, november 19, 2008

Dagens avsnitt i ”Vem tar vem”.

Senaste budet i den rödgröna såpan ”Vem tar vem” är att enligt Mona Sahlin skall man vara klara till med ett samarbete före jul.

Men vad man skall vara klar med framgår inte. Att man skall samarbeta eller politiken man vill driva eller vadå?

Kanske kommer man fram till den fantastiska slutsatsen att man skall samarbeta och att förhandlingar skall starta, på nytt. De vill säga man har inte kommit fram till något.

Som i alla dokusåpor är det en invecklad och ibland fantasifull intrig.

Vad blir julens cliffhanger? Att (s) och (mp) ställer ultimatum och Lars Ohly kommer ge besked i nästa avsnitt?

Mona Sahlins förklaring att hon ännu inte bokat in möte med Ohly var rätt kul.

- Men jag vet inte när det blir. Jag har fullt upp med att hålla koll på alla varsel.

Snälla Mona, du sitter inte i regeringen och du har tid att träffa de båda språkrören från (mp). Kunde inte Ohly fått vara med?

DNSvd

tisdag, november 18, 2008

SJ, SJ gamle vän, du behöver konkurrens.

Tre gånger under hösten, inom ganska kort tid har jag åkt till Stockholm. Inte en enda gång har SJ hållit tiden. Det gäller båda vägar.

Vid ett tillfälle byttes X 2000 ut mot gamla vagnar som skramlade och förde liv hela vägen till Stockholm. Förvånansvärt bara 30 minuter sen. Men det luktade bränt också….

Ett vanligt skäl till att de är sena är att man bara går på två motorer. Flera gånger säger lokaföraren att vi kommer stanna vid denna station och starta om motorerna.

Verkar som materialet man kör är i oerhört dåligt skick.

Tror ni detta hade hänt om inte SJ haft monopol på linjen Göteborg- Stockholm?

Det känns viktigt att det blir konkurrens både om kvalité och pris.

SJ har på ett tydligt sätt visat att statlig och offentligt ägande är ingen garanti för god kvalité.

Idag är det tydligen elfel. Det kan ju inte SJ ta ansvar för utan det är en annan statlig myndighet, Banverket. Dålig dag för de som tycker att samhället skall sköta en massa saker.


Svd12DN

Uppdatering 19/11

Kaoset fortsätetr och nu skyller Banverket och SJ på varandra. Hur mycket el drar tåget? Pust!!!!

Det kvarstår att SJ har inte skött sina tåg som de skall och under åren 1991-2006 med (s) och delvis (mp) och (v) styre fick inte Banverket tillräckligt med pengar.
Det är det vi lider av idag.

Skulle vara kul att höra Peter Eriksson och Maria Wetterstrand bortförklara att man inte såg till att det gick att använda det gröna alternativet tåg när man hade chansen under 8 år.

Undrar om det rycker i vänsterpartiernas ryggmärg. Det här går inte. Vi måste förstatliga Banverket och SJ så samhället tar över.

Men Ooops det är ju redan statligt. Vad gör vi då? Kanske privata kan få en chans......

Svd12

lördag, november 15, 2008

Sahlins dagar räknade?

Häromdagen skrev f.d. SSU ordföranden Anan Sjödin i Expressen att kritiken mot Mona Sahlin berodde på att hon var kvinna. En oerhört klen politiks analys. Speciellt för att komma från någon som varit ordförande i SSU.

Mona Sahlin har begått ett antal politiska misstag.

Redan taktiken från när hon valdes var vansklig. Att ligga lågt med politiska utspel och vem man skulle samarbeta med.

Kortsiktigt kan det ge bra opinionssiffror att bara kritisera en regering och inte berätta själva vad man vill göra.

Långsiktigt skapar man problem när man måste börja forma sin politik och med vem den skall genomföras. Har man inte allt på plats blir man lätt ifrågasatt och kritiserad.

Och sedan den dagen Mona Sahlin, Peter Eriksson och Maria Wetterstrand höll presskonferensen där man berättade att det nu var (s) och (mp) och (v) var avhängt, då har allt gått snett.

Varje dag finns det artiklar i tidningarna och inslag i TV om hur trekanten misslyckas komma överens.

Det kraftiga förtroenderas som Aftonbladet/SIFO idag redovisar. Från toppnoteringen 48 % har nu Mona Sahlin 34 %. Det man mäter är stort eller mycket stort förtroende.

Vad händer om alliansen går om trekanten i opinionen? Och dessutom drar ifrån?

Hur säkert sitter då Mona Sahlin? Med tanke på att hon från början hade många emot sig sitter hon lösare än någon annan (s) ledare före henne.

Kommer hon inte bara bli första partiledare som inte blev statsminister utan den första som aldrig fick leda sitt parti i ett val?

Svd2A

onsdag, november 12, 2008

Könet är inte Mona Sahlins problem

Det finns de som när en politiker får problem som då påstår att det är könet, etisk tillhörighet, ålder eller liknande som är skälet till att de får kritik.

Mona Sahlin har gjort en hel del politiska tavlor sista tiden.

Med opinionssiffror i fritt fall kommer givetvis kritiken mot Mona Sahlin.

Idag går f.d. SSU ordföranden Anna Sjödin ut i Expressen och kritiserar de som inte sluter upp bakom Sahlin.

Hennes grundtes är att kritiken har att göra med att Mona Sahlin är kvinna.

Har Anna Sjödin så dåligt politiskt omdöme?

Mona Sahlin blev partiledare med en rejäl ryggsäck. Hon kommer alltid ha med sig de olika affärerna som förknippas med hennes namn. Med detta problem med förtroendet.

Inköp av privata saker med regeringens kontokort. Tog ut kontanter med samma kort och kallade det förskott på lönen. Betalade inte sina räkningar. Körde omkring med en obesiktigad bil, eller var det oskattad? Fick massor av p-böter. Betalade inte restskatter.

Att inte betala sina räkningar höll hon på med en bit in på 2000-talet.

Är det konstigt att vissa i partiet ifrågasätter hennes lämplighet?

Det finns alltid risken att när man säger att Mona Sahlin är bäst på att sköta Sveriges ekonomi att man drar upp det jag skrivit. Hon kunde inte sköta sin egen, hur skall hon då klara Sveriges?

Mona Sahlin har också ändrat stil. Både hur hon är och ser ut.

Förmodligen har några medarbetare/konsulter sagt till henne att den ”poppiga” Sahlin inte ser ut som en statsminister. Det passar inte heller att släppa utryck som ” det är häftigt att betala skatt” (själv försökte hon undvika det), ”göm dig inte i mina kjolar de är korta ändå”.

Så agerar inte en statsminister, har man nog sagt.

Det är enligt min mening en felsyn. Göra om politiker lyckas sällan. Se på John McCain som inte fick vara sig själv i valet.

Mona Sahlin skall givetvis vara sig själv med fel och brister. Det är det folk gillar. Den för att bli statsminister stylade Sahlin skapar bara frågetecken.

Och så till de politiska.

Mona Sahlin har tagit en risk att inte själv säga vad hon vill göra utan bara vara emot det regeringen gör.

När hon börjar bekänna färg så fungerar det inte. Förslag slår tillbaka mot henne och partiet och nu börjar media granska Sahlin och (s).

Och schabblet vem som skall regera med vem vid vänsterseger är ju en följetong. Senast vill Lars Ohly höja skatten även för låginkomsttagare men inte (mp) och (s).

Och regeringsfrågan kommer förfölja Sahlin fram till valdagen i september 2010.
Att Mona Sahlin får kritik för att hon är kvinna är att göra det oerhört enkelt för sig.

Hennes bakgrund, hennes taktik när det gäller att inte avslöja partiets politik och den eviga frågan vem hon skall regera med vid valseger, är det avgörande skälen till opinionstappet och kritiken. Inte hennes kön. Att påstå detta är verkligen att vägra se de problem (s) har. Och alliansen tackar och bugar.

PS! Socialdemokraterna är tillbaka i sin gamla taktik. Attackera regeringen men inte själv lägga förslag Bidrag är som vanligt, enligt (s) viktigare än nya jobb. Att se till att människor inte behöver bidrag har de fortfarande inte kommit på DS!

SvdSvt

fredag, november 07, 2008

Sahlin och (s) i fritt fall

För någon månad sedan beslutade sig Mona Sahlin för att hon skulle bekänna färg. Man skulle börja tala om vilken politik (s) vill föra och med vem.

Sedan dess har bara problemen efterträtt varandra.

Budskapet var att vänsterpartiet var avhängt och nu gällde tvåpartiregering, (s) och (mp) som alternativ till alliansen. Protesterna kom och…..

Alternativ med tvåpartiregering drogs tillbaka och blev kanske tre. Sahlin skrev brev till Lars Ohly med inbjudan till fortsatta samtal.

För att sedan lägga förslag med (mp) på nytt utan vänsterpartiet. Två igen? Nej. Man skall pröva trekanten igen och när man träffas för att prata ekonomi så blir det resultatlöst. Två igen?

Hänger ni med? Nej och det gör inte väljarna heller.

Därför är just nu socialdemokraterna i opinionsmässigt fritt fall.Först Synovates undersökning och nu Demoskop.

Enligt Demoskop är det bara en skillnad mellan blocken på 5,3 %.

Den rödgröna dokusåpan ” Vem tar vem” fortsätter”. Nya ”cliffhangers” väntar på oss.

SvdDagenHD

onsdag, november 05, 2008

USA:s demokrati visade sin styrka

Det finns många debattörer på vänstersidan som inte missar ett tillfälle att hoppa på USA.

Visst det är ett land med fel och brister. Visst, deras ledare fattar beslut som vi inte gillar ibland.

Men det är också en stor demokrati.

Landet visar sin styrka när man väljer en svart man vars far kommer från Kenya. Som är uppväxt till stor del hos sin mormor och inte kommer från en rik bakgrund.

Han har ingen förmögenhet att satsa själv.

Barack Obama blev vald därför majoriteten gillade det han berättade och tror på honom
Hans kampanjpengar kom också från många små bidragsgivare.

Barack Obama skapade vad vi i Sverige skulle kalla folkrörelse som nu har tagit honom till Vita Huset.

Han kommer ha stora förväntningar på sig. Att ordna ekonomin, få hem trupperna från Irak, få USA att skriva på ett nytt internationellt klimatavtal, se till att alla har sjukförsäkring i USA.

Han kommer inte kunna genomföra allt. Speciellt inte med en gång.

Men vi kommer få höra en ny röst med ett nytt budskap från Vita huset. Det är en bra början.

Svd1234DagenDN123Aftonbl23Sydsv

tisdag, november 04, 2008

Jag uttalar mig i Göteborgs Posten om USA valet

Blev igår haffad på Göteborgs central av en journalist från Göteborgs Posten som frågade om vad jag tyckte en ny amerikansk president i USA skall prioritera.

Följande skrev hon, som stämmer rätt bra med vad jag sa:

”Jag hoppas han kommer att prioritera klimatfrågan. Och att relationerna mellan USA och resten av världen förbättras. Kan han få USA att skriva på ett miljöavtal liknande Kyotoavtalet är mycket vunnet.

Utan USA är det svårt att motivera länder som Kina och Indien.”

Jag kunde tagit upp ekonomin men det är så givet. Jag vill att en ny president skall innebära förändring på fler områden.

Och jag tror och hoppas han heter Barack Obama. I natt skall jag vara uppe rätt länge.

Svd12DN12345Sydsv

måndag, november 03, 2008

Jordskredseger på gång för Obama?

I Gallups sista mätning inför morgondagens val får Barack Obama 55 % mot John McCains 44 %.

Nästan på gränsen till jordskredsseger om det skulle bli så.

Kan man ha så fel i mätningen? Knappast.

Prognosen är också justerad på sådant sätt att man fördelat osäkra väljare på kandidaterna.

Det verkar också som demokraterna kommer nära 60 senatsplatser som är deras mål. En kraftig majoritet då senaten bara har 100 platser. Viktigt för då kontrollerar man dagordningen.

En stor möjlighet men också ett stort ansvar.

Det är många republikanska senatsplatser som ser ut att falla.

I North Carolina ser Elisabeth Dole (rep) ut att förlora sin plats. John Warners vakanta plats i Virginia kommer Mark Warner (ej släkt) att vinna. Minnesota senatorn Norm Coleman (rep) ligger också risigt till. Al Franken (dem)leder i varannan mätning så det är oerhört jämt.

Och så ser det ut i väldigt många republikanska platser. Den republikanska kandidaten ligger under eller ligger jämt med demokratisk utmanare.

Endast i Louisiana har republikanerna möjlighet att ta en demokratisk plats som idag innehas av senatorn Mary Landrieu. Vissa mätningar visar att hon kan förlora mot republikanen med namnet John Kennedy.

I morgon kanske jag är med i Göteborgs Posten om valet. Blev stoppad av en journalist på centralstationen i Göteborg som ville veta vad jag tycket var det viktigaste för en ny amerikansk president.

Mitt svar var att USA är med på nytt klimatavtal och inte står utanför som Kyoto och att relationerna med omvärlden förbättras.

Vi får se om det kommer med.

Aftonbl1DN12345SydsvPolitiken1DagblSvd1234DN7891011

fredag, oktober 31, 2008

Hur länge sitter Mona Sahlin kvar?

Socialdemokraterna störtdyker i DN/Synovates undersökning. Back 6,2 %.

Skälen är enligt min mening främst två.

Förra gången Sverige hade en kris hette den Tsunamin och då satt Mona Sahlin och hennes kompisar i regeringen. Allmänt kaos utbröt och man visste inte ens vem som ringt vem och vem som var på jobbet.

Denna kris har sköts klanderfritt och de ser svenska folket.

Andra skälet är givetvis regeringsfrågan där Mona Sahlin velat fram och tillbaka. Rena rödgråna dokusåpan.

Skillnaden mellan blocken minskar rejält och den som räknat ut alliansen 2010 får nog tänka om rejält. Trekanten är inga givna vinnare.

Socialdemokraternas nedgång innebär också att partiet inte längre är större än de fyra borgerliga partierna tillsammans. Och vänsterpartiets Lars Ohly skulle få en vågmästarställning om det vore val i dag. Mona Sahlin skulle vara beroende av hans stöd för att kunna bilda en s-mp-regering.

Detta innebär att såpan ”Vem tar vem” fortsätter.

Frågan man också kan ställa sig efter de uppenbara huggen i ryggen internt i regeringsfrågan är:

Hur länge sitter Mona Sahlin kvar?

Klarar hon en situation då (s) sjunker ytterligare och alliansen går ikapp och EP-valet blir en katastrof?

De som internt i (s) leder "Mosa-Mona" kampanjen vädrar morgonluft.

Som folkpartist extra roligt att folkpartiet når 7,3 % i mätningen. Nästan valresultatet 2006. Det är Jan Björklund värd.

DN1234Svd12345Aftonbl123SydsvHD

tisdag, oktober 28, 2008

Dagens avsnitt i såpan ”Vem tar vem”.

Den rödgröna såpan ”Vem tar vem” blir bara underligare för varje dag. Men det är väl så med såpor. Det oväntade skall hända och varje avsnitt skall avslutas med en ”twist”

Idag får vi reda på att Mona Sahlin lovat Thomas Bodström en ministerpost 2010. Fram till dess så får han ”göra vad han vill”.

Därför kan denna fantastiska man vara riksdagsman, justitieutskottets ordförande, advokat, deckarförfattare, pappa och make. Förmodligen i den ordningen. Och allt hinner han med. Eller?

Återigen visar Mona Sahlin det hon har så mycket av. Brist på omdöme. Hon accepterar Bodströms halvhjärtade jobbinsatser och lovar dessutom ut ministerposter.

Givetvis nekar Bodström till att ha berättat detta i en intervju i Hufvudstadsbladet i Helsingfors.

Fortsättning följer då intervjun är bandad.

Och vänsterpartiet meddelar att man inte vill prata skattepolitik innan valet. Nej varför ge väljarna besked i en av de frågor där trekanten har väldigt olika meningar. Skiljer mellan 40-50 miljarder hur mycket de vill beskatta svensken.

För övrigt tycker jag trekanten är en bra beskrivning på de tre till vänster. Såg det första gången i Birger Schlaugs blogg. Har Birger hittat på uttrycket?

Svd12

torsdag, oktober 23, 2008

Vänsterpartierna träter och alliansen regerar

När vänstersidan håller på och träter om vem som skall få vara med, om man missförstått varandra och lägger olika budgetalternativ så gör alliansen det man blivit bra på, regerar.

Idag kom nästa stora förslag.

Regeringens forsknings- och innovationsproposition. Enligt pressmeddelandet så omfattar den perioden 2009 - 2012 och är vad gäller resurstillskott den största någonsin. Med sina fem miljarder är den mer än dubbelt så stor som den närmast föregående och större än de tre senaste sammantaget.

Jag citerar vidare:

– Kunskap är i vår tid på väg att bli den viktigaste konkurrensfaktorn. Det land som kommer på efterkälken i fråga om kunskap och innovationer riskerar att få stora svårigheter. Det är det ena skälet till att vi gör den största satsningen någonsin på svensk forskning. Det andra skälet är att vi vill bidra till lösningar på mänsklighetens stora problem, som klimatfrågan och hur svåra sjukdomar ska kunna botas eller lindras, säger högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg.

– Men mer pengar är inte tillräckligt. Det finns också ett antal systemfrågor som hämmat svensk forskning. Genom att konsekvent hävda kvalitet och använda konkurrens som metod ger vi svenska forskare förutsättningar att bli allra bäst, säger Lars Leijonborg.

Återigen är det ett försummat område som alliansen tar tag i.
Forskning har varit en stor fråga för folkpartiet och Lars Leijonborg personligen.

Kul att han nu som statsråd får lägga denna proposition.

DNSvdSydsvHD

Palin en klar belastning

Svenska Dagbladet skriver om att det nu finns konservativa i USA som inser att loppet är kört och vill lansera Sarah Palin inför valet 2012 som republikansk presidentkandidat.

Hoppsan!

När John McCain utsåg henne till vicepresidentkandidat så ifrågasatte jag starkt hennes kandidatur. Jag noterade att svenska bloggare som stödjer McCain gillade Palin.

Jag upplevde att det fanns klar Dan Quayle varning på henne. Oerfaren och ganska okunnig. Dan Quayle var ju president Georg Bush den äldres vicepresident.

Första veckan gick ju allt bra, men sedan kom problemen.

I flera intervjuer visade hon sig klart okunnig. Svarade inte på frågorna, läste innantill från en lapp och verkade allmänt osäker.

Kampanjen såg till att man minimerade antalet intervjuer och en öppen presskonferens kom inte på fråga.

Hennes popularitetssiffror började dala och idag har 50 % av väljarna en negativ uppfattning om henne.

Det var givetvis också ett ordentligt slag när f.d. utrikesministern, generalen och republikanen Colin Powell sa att utnämningen av Sarah Palin var ett av de viktigaste skälen för att han skulle rösta på Barack Obama.

Men hon enar den republikanska basen, säger någon. Riktigt men den är liten och siffror visar att hon förmodligen skrämmer bort fler än hon entusiasmerar.

En vice ordförande i kristdemorkaterna, brevid Göran Hägglund, som är emot abort, emot rätten för homosexuella att både adoptera och gifta sig skulle säkert ena kristdemokraternas bas. Men skrämma fler väljare från partiet.

Kan John McCains ålder och Sarah Palins oerfarenhet vara skälet till att Barack Obama tar allt fler äldres röster? Frågan diskuterades på allvar på CNN:s ”situation room” igår.

Och äldre väljare är viktiga. Ju äldre man är i USA ju större valdeltagande.

Inköpen av kläder och smink m.m. till Sarah Palin för hundratusentals kronor av kampanjmedel har väl inte hjälpt till i debatten kring hennes person.

Sarah Palin presidentkandidat 2012? Hon kommer säkert försöka men når ungefär lika långt som Dan Quayle 2000. Kampanjen blåstes av innan första primärvalet.

Det är lite svårt att vara kandidat om man inte klarar tuffa intervjuer och vägrar hålla presskonferenser.

Det brukar sägas att vicepresidentkandidater inte påverkar valet. Men denna slutsats ifrågsätts av allt fler bedömare. Dan Quayle brukar tas som exempel. Men det kanske var så att George Bush den äldre hade vunnit med 2-3% fler röster över Dukakis 1988 med en annan vicepresident.

Allt tyder också på att första dagarna efter Sarah Palins utnämning steg John McCains siffror på grund av henne. Första intrycket var bra. Men när man fick ta en andra titt så ändrade sig många väljare och fler blev mer negativa till John McCain än innan hennes utnämning.

Det skall bli intressant om forskning och analyser efter valet kommer kunna svara på frågan om vicepresidentkandidaternas påverkan på utgången av val i allmänhet och Sarah Palins påverkan på valet 2008 i synnerhet.

SvdAftonblDNPolitikDagblDagenDN2Dn3DN4

Äntligen rätt av Riksbanken

Riksbankens agerande i september att höja räntan var fel. Finanskrisen var redan igång. T.ex så hade den brittiska regeringen fått förstatliga låneinstitutet Northern Rock. Men ändå höjde man räntan.

Jag skrev om detta den 17 september.

Lite mer än 2 månader senare är nu riksbanken inne på sänkning nummer två. Och det lär bli fler.

Reporäntan går ner till 3,75 %.

Det är bra och känns rätt.

Det gäller att bankerna nu följer efter och sänker både korta och långa räntan vilket kan minska räntebördan på hushållen och därmed få fart på ekonomin. Att man vågar köpa den där bilen, renoverar sitt hus osv. och inte bara håller igen.

AftonblSvd1234DNSydsvVAHD

onsdag, oktober 22, 2008

Here we go again

Dagens avsnitt i den rödgröna såpan, ”vem tar vem” ställer åter vänsterpartiet åter utanför.

Idag presenterade (s) och (mp) ett förslag som gäller pengar för att möta varsel från industrin i Västsverige samt gjorde ett utspel om a-kassan.

Men var är Lars Ohly? Fick han inte vara med idag trots att man nu skall samtala om framtiden?

Intressant är att paketet presenterades i Göteborg. Där vill kommunen ha en ny älvförbindelse.

Men miljöpartiet säger nej. Deras metod är att kaos i trafiken skall leda till mindre trafik.

Hur skall en eventuell rödgrön regering hantera älvförbindelsen?

Antingen sviker (s) Göteborg eller (mp) sina väljare.

Det är nog säkrast för Göteborg att alliansen sitter kvar efter 2010 om man skall få några trafikinvesteringar.

Och är väljarna så själviska som en studie verkar så lär det ju bli. Vem röstar för att frivilligt sitta fast i bilköer?

Dessutom är det här med allians i alliansen rätt underligt. (s)+ (mp) är en allians mot vänsterpartiet eller hur man tänkt sig?

De borgerliga prövade detta med liten framgång. Då var det mittensamverkan mot moderaterna och det gick inget vidare. Skapade bara sprickor och misstänksamhet.

SvdSvd2HDHD2DNSvd3

Dagens stollar

Chefen för Smittskyddsinstitutet, Ragnar Norrby, vill göra det lagligt att medvetet smitta andra personer med hiv. Myndigheten har också sagt nej till att hjälpa polisen att hitta en smittspridare i Stockholm.

Argumenten är att det skadar preventivarbetet, att straffen är för hårda och att hiv ”inte är så farligt idag” det finns ju bromsmediciner. Det sista uttalandet kommer från Jan Albert, professor i smittskydd och ansvarig för hiv-sektionen på myndigheten.

Förstår inte denne Albert att hans uttalande har motsatt effekt? Nu behöver man ju inte skydda sig för får man hiv så skyddar ju bromsmediciner.

Det finns uppenbart flum i svenska samhället på andra ställen än skolan.
Att medvetet skada an annan människa genom att medvetet utsätta den för risken att bli smittad av hiv skall givetvis vara brottsligt och ge straff. Det borde också, om det inte redan är det, vara brottsligt att inte hjälpa polisen att hitta smittspridare.

Sällan har väl ett uttalande varit så emot vad svenskarna tycker. Av Expressens läsare anser 96,8 % att Norrby och albert har fel. Av Svenska Dagbladets läsare anser 92% att de har fel. Snacka om att hamna snett i debatten.

Herrar Ragnar Norrby och Jan Albert utnämnes härmed till dagens stollar.

SvdDNAftonbl

söndag, oktober 19, 2008

Mycket tungt stöd för Barack Obama

Ännu ett slag mot John McCains kampanj kom idag. F.d. utrikesministern, republikanen Colin Powell (bilden nedan), berättade idag på ”Meet the press” på NBC att han kommer att rösta på Barack Obama.

Ett mycket tungt stöd. Inte minst när han säger att Barack Obama är redo att bli president. Att han är den president USA behöver nu. Colin Powell är inte vem som helst. Han var innan han blev politiker den högste militären under presidenten. (Presidenten är formellt ÖB).

Colin Powell skäl är också i sig ett hårt slag mot John McCain.
Powell är bekymrad över att republikanerna gått åt höger. Han nämner särskilt att han inte vill ha ytterligare två konservativa domare i Högsta domstolen.

Powell menar att John McCain inte riktit har vetat hur han skall förhålla sig till den ekonomiska krisen. Samtidigt som han berömmer Barack Obama.

Powell menar också att guvernören Sarah Palin inte är redo att bli USA:s president vilket han menar är vicepresidentens jobb. Han är kritisk till John McCains omdöme när valet av Palin gjordes.

Colin Powell är också bekymrad över den negativa kampanjen som McCain för. Där man försöker ifrågasätta Obama för att han någon gång i sitt liv träffat personer. Att man försöket smutskasta Obama med att han skulle vara muslim. Och Powell frågar, vad är det för fel att vara muslim?

Han tog också upp ett exempel på en soldat från New Jersey som dödades i Irak. Han var amerikan, men muslim. Mycket starkt exempel på att en amerikan kan se ut hur som helst, vara av vilken tro som helst men ändå vara amerikan och vilja försvara sitt land.

Kommentarerna och debatten kring Colin Powells besked kommer säkert dominera valrörelsen de närmaste dagarna.

SvdSydsvPolitikenDagblHDVG

Vad kan stoppa Obama från att vinna?

Barack Obama har slagit insamlingsrekord i september. Otroliga 150 miljoner dollar.
Han leder också enligt Gallup med 50 % mot 42 %.

Vid ungefär samma tid 2005 hade George W Bush en ledning över John Kerry på mellan 3-5%.

Bush vann till slut med 50,7% mot 48,3%.

Så förmodligen är det bara en jätteskandal kring Obama som skulle få John McCain att vinna. Alltså vad kan stoppa Obamas vinst? Inte vem för McCain och Sarah Palin lär inte kunna göra det.

1996 insåg det republikanska partiet att Bob Dole några veckor innan valet skulle förlora mot Bill Clinton. Man flyttade då resurser från hans kampanj till senatorer och andra som hade problem i sina kampanjer.

Undrar om man kommer göra likadant i år? Det finns ett antal senatorer som ligger efter i opinionsmätningarna.

McCain har mer eller mindre lagt ner kampanjen i Michigan och flyttat medarbetare till bland annat Indiana. Kommer man lägga ner kampanjen i fler delstater?

En annan intressant fråga är om John McCain lägger om sin kampanj sista veckorna.

Senaste tiden har hans tv reklam till 100 % varit negativ och bara ifrågasatt Barack Obama. Kanske dags att berätta lite vad John McCain vill göra?

SvdAftonb12DNSydsvPolitiken23

lördag, oktober 18, 2008

Sahlins problem fortsätter

I dagens mätning från Synovate, som publiceras i DN, backar socialdemokraterna med 3,2 %.

Det är resultatet av Mona Sahlins velande i regeringsfrågan. Eller de tre vänsterpartiernas variant på TV programmet, vem tar vem?

Det skall bli intressant om (s) backar ytterligare när veckans debatter får genomslag på opinionsmätningarna.

Som jag skrev igår så är regeringsalternativet och sakfrågor Mona Sahlins stora problem.

Vem skall hon regera med?

Och vilken politik skall de föra?

Dessa två frågor kommer förfölja henne fram till valdagen 2010.

Givetvis trodde hon och partiledningen att man hade svaret på dessa frågor när alliansen med miljöpartiet presenterades och att dessa två partier skulle fördjupa sitt samarbete i sakfrågor.

Men eftersom Lars Ohly inte godkände denna minoritetskoalition så föll det hela ihop efter någon dag.

Hur man skall lösa det är en gåta.

För miljöpartiet är inte så roade av vänsterpartiet. Ett miljöparti som samarbetar med vänsterpartiet riskerar förlora de väljare som funderar på att rösta på alliansen eller miljöpartiet och absolut inte kan tänka sig att vänsterpartiet får något inflytande.

Röster inom miljöpartiet är också rädda för att man säljer ut partiet för ministerposter. Och det är ju faktiskt det man gör. Man etablerar sig också som ett klart vänsterparti.

Och det är den här röran som Mona Sahlin vill leda som statsminister.
Nu är skillnaden mellan blocken 6,8 %. Om bara några procent kommer tillbaka till alliansen och (kd) ökar med 0,3 % så är det jämt.

I matchen är alliansen redan. Och har haft en mycket stark period den senaste veckan.

SvdDN12Svd2Sydsv2Dagen

fredag, oktober 17, 2008

Sahlins hemska fjorton dagar

De senaste fjorton dagarna har nog varit de sämsta i Mona Sahlins partiledarliv.

Hon försökte tränga sig in och få vara med och ha något att säga till om när regeringen hanterade finanskrisen. Ingen lyssnade. Hon fick Ingvar Carlsson på DN debatt beklaga sig över att ingen nyttjade Sahlins tjänster, ingen lyssnade. Till slut resignerade hon och berömde regeringen.

Sen hängde hon av vänsterpartiet för att snart bjuda in dem igen. Trots att de inte tycker likadant på någon viktig fråga.

Och så veckans dueller. 4-0 till Reinfeldt skriver Expressen. Aftonbladet hade 3-0 innan dagens radioduell.

Och denna vecka visade de problem Mona Sahlin har.

Hennes värsta gren är när hon måste tala om vad hon själv vill och med vem hon skall regera . Då blir det bara stopp.

Hade jag suttit i socialdemokratiska partiledningen hade jag varit allvarligt oroad för valrörelsen 2010. Det är förmodligen såhär det kommer se ut. Mona Sahlin som inte kan svara på frågor om sin politik och vem hon skall genomföra den med.

Alliansen har haft de bästa fjorton dagarna sedan valet. Man har visat att man kan regera. Jämför denna regerings hantering av finanskrisen jämfört med den förras hantering av tsunamin. Vilken skillnad!!!!

Aftonbl2DnSvd

Reformer för att öka patientens makt

Jag har idag varit på konferens i riksdagens andrakammarsal.

Det var alliansen som hade ordnat denna konferens för landstingspolitiker. Jag fick möjlighet att åka och representerade folkpartiet i Halland.

Värd var socialminister Göran Hägglund (som fångades på bild med undertecknad).

Talare var bland annat landstingsrådet Filippa Reinfeldt, regionrådet Henrik Hammar, statssekreteraren Karin Johansson och socialministern själv.

Det var lärorikt att få en genomgång av de omfattande reformer regeringen nu genomför. Allt med patientens bästa i fokus och att ge patienten mer makt.

Tillgänglighet och valfrihet är viktigt. Att alla får chans till vårdval. Att själv välja vårdcentral. Att vi har en fungerande vårdgaranti. Gotland och Kalmar berättade hur man arbetade.

Man redogjorde också för omregleringen av apoteken, den nya tandvårdsreformen, satsningen på psykiatrin, hur man skall hantera ersättningsetableringar för läkare med nationella taxan och att man avvaktar EU direktiv för vård inom Europa.
Det händer mycket på vård- och omsorgsområdet. Och alliansen är oerhört enig. Något man inte kan säga om de tre på vänsterkanten.

Där är det dagsnotering på vem som skall sammarbeta med vem.

Tandvårdreformen har haft lite inkörningsproblem. Men det är inte fel på reformen utan problemen ligger hos försäkringskassan. Som förövrigt skall granskas av JO.

Nu gäller det att genomföra alla reformer och tala om för väljarna att Sverige blir bättre med mer valfrihet och medborgaren i fokus och att alliansen måste få förnyat förtroende 2010 för att fortsätta genomföra välfärdsreformer.

torsdag, oktober 16, 2008

Miljözon bättre än trängselavgifter

I Göteborg skall man utreda en miljözon. ”Smutsiga" personbilar skulle stängs ute från att köra i stora delar av Göteborg.

Det har den ovanliga majoriteten (m), (fp), (kd) OCH (v) beslutat om.

Låter som mer aptitligare än krångliga och godtyckliga trängselavgifter. Bilen är inte problemet utan bränslet. Och då är det rätt att rikta in sig på de ”smutsiga” bilarna.

Att speciellt (mp) går emot är förvånande.

- Det finns i dag inget stöd i trafiklagstiftningen för att införa en sådan miljözon. Börja ändra hos regeringen först då, säger trafikansvariga kommunalrådet Anneli Hulthén (s).

Men först utreder man ju och hittar Göteborg en bra modell så ber man regeringen om försökslagstiftning.

DNAftonb

Gävleborg ett landsting i fritt fall

Har precis anlänt till Stockholm efter ett besök i Gävle.

Tillsammans med folkpartiets gruppledare i Landstinget Halland, Bengt Eliasson, har jag hållit fördrag på onsdagskvällen, jag om effektiv serviceverksamhet och Bengt om Vårdval Halland.

Publiken var landstingspolitiker. Främst från folkpartiet men också övriga alliansen.

Gävleborg är ett landsting som alltid varit rött.

Ekonomin är usel, skattehöjning blir det igen, man har tappat greppet över ekonomin, ledarskap saknas och det kan enklast beskrivas som ett landsting i fritt fall. 150 miljoner skall sparas trots skattehöjning.

Landstinget Gävleborg skulle må väldigt bra av ett maktskifte. Så att valfrihet, effektivitet, ledarskap och styrning kunde få landstinget på fötter igen.

Det finns en allians bestående av (m), (fp), (c),(kd) och sjukvårdspartiet som kan ta över. Majoriteten är bara ett mandat. Så tröttnar (mp) på att vara en del av ett misslyckat regeringsalternativ kan Gävleborg snabbt få maktskifte.

Det är ganska intressant att det är de rödgrönt styrda landstingen som har sämst ekonomin. Speciellt de som (s) alltid styrt. Det är också dessa landsting som saknar idéer och kör på i gamal hjulspår där lösningen alltid är skattehöjning. Inte nytt tänkande.

Ikväll blir det mingel i riksdagshuset som socialminister Göran Hägglund är värd för.

Därför förlorar McCain.

Bland annat CNN och CBS news har gjort opinionsundersökningar efter nattens debatt. Alla ger samma resultat. Barack Obama vann debatten klart.

Enligt CBS fick McCain storstryk. 53 % ansåg Obama vann och endast 23 % McCain. 25 % ansåg att det var oavgjort.

Enligt CNN var det 58-31 för Obama.

En ren katastrof om John McCain skall ha den minsta chans att ta in på Barack Obama.

John McCains problem är att han inte är John McCain. Han har låtit sig slukas av den republikanska valmaskinen som är så präglad av Karl Rowe.

Någon skrev att det konceptet går ut på att lova ett starkt försvar,skattesänkningar och sedan försöka krossa motståndarens karaktär och ledarskap.Men det är inte John McCain.

McCain om han vore sig själv hade struntat i sina rådgivare och utsett Joe Lieberman eller Tom Ridge till vicepresident- kandidat även om de inte är abortmotståndare.

McCain om han hade varit sig själv hade fortsatt kritisera George W Bush skattesänkningar och plötsligt inte accepterat dem.

McCain om han vore sig själv hade drivit den schysta kampanj han lovade som skulle handla om sakfrågor. Inte nästan bara haft tv reklam som försöker smutskasta Barack Obama.

McCain om han vore sig själv hade inte försökt att kringgå kampanjreglerna. Som kallas för McCain-Feingold eftersom han varit med och skrivit lagen själv.

John McCain är inte John McCain. En person som demokrater i den politiska mitten skulle kunnat rösta på. Det syns att han är obekväm och som väljare måste man fråga sig om John McCain i Vita huset skulle vara i händerna på de som hjälpt honom dit. För då blir det Bush tredje period.

John McCain har sig själv att skylla om Barack Obama vinner en jordskredsseger.

Afton1DN12Svd12SydsvHDPolitikenDagbl

lördag, oktober 11, 2008

Spännande rödgrön såpa

Onsdag; Socialdemokraterna och miljöpartiet är regeringsalternativ 2010. Vänsterpartiet har missat chansen och sitter inte bara löst utan har åkt ut.

Torsdag; Intern kritik mot Sahlin. Sossar vill ha med vänsterpartiet.

Fredag; Mona Sahlin vill fortsätta diskutera ett regeringssamarbete även med vänsterpartiet.

- Det där var olyckligt, heter det om onsdagens utspel.

Vad gäller?

Vad säger miljöpartiet? Jo det är inte aktuellt att ta med vänsterpartiet i en regering. säger Maria Wetterstrand. Hänger ni med? Vad gäller?

Mona Sahlins trovärdighet som regeringsbildare fick sig en riktig törn.Och Lars Ohly myser. Hans hot om nyval gick hem.

Men såhär kommer förmodligen vänsterkartellens regeringsalternativ se ut fram till valdagen 2010.

Någon sitter löst för att uppstå för att sedan sitta löst igen och uppstå.

Idol är inte så hälften spännande som den rödgröna såpan. I den kan man komma tillbaka, som Lars Ohly, men det är omöjligt i Idol. Vem vet, imorgon kanske miljöpartiet sitter löst och (v) och (s) skall bilda regeringsalternativ?

Kanske mer likt Robinson än Idol med olika pakter?

DN12345Aftonbl1SvdAftonbl2HDSydsv

onsdag, oktober 08, 2008

Accepterar (v) att bli stödparti?

Så har det blivit officiellt. Socialdemokraterna och miljöpartiet hänger av vänsterpartiet. Och det permanent.

Mot alliansen 2010 kommer stå en minoritetsregering bestående av (s) och (mp) beroende av Lars Ohly.

Vilken chans han får att styra ändå.

Men frågan är, accepterar Lars Ohly och vänsterpartiet att bli stödparti åt de övriga två?

Och i så fall, vad kostar det (s) och (mp) politiskt? Höjda skatter? Nej till friskolor? Nej till betyg? Förbjud läxor? Massanställningar i offentliga sektorn?

Intressant att se när Ohly kommer med det svaret.

DN12Svd12SydsvDagen

Uppdatering16:42

Nu svarar Lars Ohly.

Vi är ingen dörrmatta, säger han. Vilket innebär att man svarat på en av mina frågor. Vänsterpartiet tänker inte lägger sig platt för (s) och (mp).

Är man smarta etablerar man ett rejält alternativ för vänstersossar. Speciellt de som inte gillar miljöpartiet.

Att (s) och (mp) skulle få egen majoritet i riksdagen är bara ett önsketänkande.
Utnyttjar (v) läget rätt man kan snabbt växa till 7-8% på socialdemokraternas bekostnad.

Och när avståndet mellan blocken krymper, vilket det alltid gör vid val, så blir frågan;

Vad kostar det politiskt att få vänsterpartiets stöd? Idag hotar Ohly med nyval men det är klart dedt finns ett jobbigt politiskt pris när statsrådsposterna hägrar.

Idag blev också regeringsfrågan den viktigaste valfrågan 2010. Två vill bilda regering och hänger av den tredje som hotar med nyval om han inte får vara med.

Skall Sverige styras av tre sådana partier? är det ett trovärdigt alternativ?

DNSvdSydsvHDHD2

Ingvar Carlsson gör partipolitik av finanskrisen

I en debattartikel på DN debatt snyftar f.d. statsministern Ingvar Carlsson (s) (bilden) om hur hemsk regeringen är att inte bjuda in (s) att leda landet.

Var det allvarligt menat hade han inte fyllt artikeln med följande påståenden:

”Det finns fler likheter mellan de två finansiella kriserna. Liksom nu leddes Sverige av en borgerlig regering i början av 1990-talet.”

Regeringen Reinfeldt använder sig inte av samma språkbruk som Carl Bildt, men attityden mot socialdemokraterna är densamma. Inte bara i de tunga ekonomiska frågorna utan även i exempelvis försvarspolitiken hålls socialdemokraterna utanför.”

Fredrik Reinfeldt har mindre erfarenhet än till och med Carl Bildt när han tillträdde. Det måste skapas en mental förberedelse för samarbete över blockgränsen."

”Den borgerliga regeringen behöver också erkänna sina misstag att man slog sönder arbetslöshetsförsäkringen.”

Och det mest komiska:

”Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin har för nu aktiva politiker en unik erfarenhet genom sin tid som arbetsmarknadsminister 1990-91 och som krisförhandlare 1992. Det gör henne väl förberedd för tider som dessa.”

Ingvar Carlsson är en gammal partiräv som vet hur man gör partipolitik av en kris. Hans budskap är: Bjud in (s) att regera och ha veto över politiken. För en socialdemokratisk politik och låt Mona Sahlin leda det hela.

För Ingvar Carlsson saknar valresultatet 2006 betydelse. Socialdemokrater skall alltid regera. Socialdemokrater är det enda som kan regera.

Tanken med artikeln är givetvis också att man skall få intryck att finanskrisen är värre än vad de flesta anar.

Man kan lita på Ingvar Carlsson. Hur läget än ser ut, vad som än händer och i alla lägen så väljer han partiets bästa framför allt annat.

Lite bakgrundshistoria är att i valrörelsen 1988 varnade dåvarande folkpartiledaren Bengt Westerberg för överhettning av ekonomin. Att åtstramning kan bli nödvändigt. Socialdemokraterna svarade genom Sten Andersson som påstod att "Bengt Westerberg har en felprogramerad hjärna".

Man vann valet 1988 vilket var det viktigaste för (s). Ingvar Carlsson hindrade aldrig språkbruket. Vinna valet var viktigare än landets bästa.

År 1990 var överhettningen och första krisen här. Jag kommer ihåg när Carlsson sprang omkring som en skållad råtta och föreslog lönestopp, strejkstopp, prisstopp och en massa annat. Förlorade en finansminister på vägen, fick avgå och återkom till makten med stöd av kommunisterna. Då var det aldrig tal om samarbete över blockgränserna.

Och det var Carlssons tillkortakommande under krisen 1990 som bäddade för problemen 1992. Lite självkritik och självinsikt hade varit klädsamt.

SydsvSvdHD