lördag, november 29, 2008

Väntetider på akuten i Varberg och Halmstad

Denna insändare publiceras idag i Kungsbacka Posten.

Kortare väntetider på akuten

I en motion hösten 2007 till fullmäktige i Landstinget Halland så förslog folkpartiet att det maximalt skulle få ta
fyra timmar från det man skrivs in till man är färdigbehandlad eller får vidare vård inom sjukhuset.

Men förslaget möttes inte av jubel. Socialdemokraterna i landstinget raljerade om att vi använt ordet vårdgaranti men blev väldigt tysta när socialdemokraternas partiledning för en tid sedan föreslog akutvårdgaranti med ungefär samma
innehåll som (fp) i Halland.

I första vändan föreslogs avslag på motionen. Men vid landstingsfullmäktiges behandling lyckades jag få ärendet återremitterat.

Man började förstå problemet. Inte minst efter att revisorerna kritiserat brist på målsättning för väntetider och att Varbergs sjukhus under sommaren 2008 haft väntetider på upp emot 14 timmar på akuten.

Så när alliansen skulle förhandla om budget och det så kallade hälso- och sjukvårdsuppdraget kom genombrottet.

I förslaget står det att ”Handläggningstiden på akutmottagningarna är maximalt fyra timmar.Styrelserna (för sjukhusen) ska införa ett enhetligt prioriteringssystem för hela Halland senast 31 mars 2009.”

En viktig framgång för folkpartiet. Men givetvis måste vi hela tiden följa upp att det blir som landstingsstyrelsen vill och inte bara en trevlig mening på ett papper.

Tommy Rydfeldt
Landstingspolitiker

Inga kommentarer: