måndag, november 24, 2008

Max fyra timmars väntetid på akuten i Halland

I det så kallade hälso- och sjukvårdsuppdraget så ges uppdrag att sjukhusen i Varberg och Halmstad måste se till att handläggningstiden, dvs tiden man frånd et man skrivs in, är färdigbehandlad eller vårdas vidare inom sjukhuset inte får vara mer än 4 timmar på akuten.

Något folkpartiet krävt under flera år.

Såhär skrivs i förslag till beslut:

”Handläggningstiden på akutmottagningarna är maximalt fyra timmar. Styrelserna (för sjukhusen) ska införa ett enhetligt prioriteringssystem för hela Halland senast 31 mars 2009.”

Handläggningstiden definieras också som tiden från det man skivs in, är färdigbehandlad eller remitterasts vidarde inom sjukhuset. Vilket är viktigt då man ibland tidigare inte börjat räkna förän man mött en läkare. Vilket kunnat ta många timmar.

Hallands Nyheter skriver idag på nätet om detta. Läs här.

En viktig framgång för folkpartiet. Men nu kan vi inte slå oss till ro. Givetvis måste vi hela tiden följa upp att det blir som landstingsstyrelsen vill och inte bara en trevlig mening på ett papper.

Faktabakgrund

2007-09-12 lämnade folkpartiets landstingsgrupp i Halland, genom Bengt Eliasson, in en motion till landstingsfullmäktige i Halland där vi krävde att man utreder möjligheten att införa en vårdgaranti på akuten så att tiden från det man skrivs in till man är färdigbehandlad eller remitterats vidare inom sjuhuset blir maximalt fyra timmar.

Motionen var uppe i landstingsfullmäktige 31 mars 2008. Förslaget från landstingsstyrelsen var avslag.

Under debatten yrkade Tommy Rydfeldt (fp), undertecknad bloggare, återremiss av motionen till landstingsstyrelsen.

Ärendet behövde beredas igen inte minst med bakgrund av att revisorerna riktat kritik mot att det inte fanns några målsättningar på sjukhusen i Varberg och Halmstad över hur långa väntetiderna skulle vara på akutmottagningarna och att man behövde sätta up mål för väntetider.

Landstingsfullmäktige beslöt att återremittera motionen.

Under sommaren 2008 rapporterade media om stora väntetider på sjukhusen.
I Varberg, enligt Hallands Nyheter, upp emot 14 timmar.

Nu finns det enighet i alliansen om att ställa kravet på sjukhusen på fyra timmars handläggnignstid på akuten.

Inga kommentarer: