onsdag, oktober 19, 2011

Tillbyggt stadshus eller pendelparkeringar?

När den så kallade trängselskatten införs 2013 i Göteborgsregionen tror de som planerar att kollektivtrafikåkandet ökar kraftigt. Jag tvivlar på detta. När man infört liknande system så flyttas ofta biltrafiken till andra stråk. Man väljer att ta nya vägar eller välja andra mål.

Om syftet är att minska biltrafiken och utsläpp i vissa delar av Göteborg är ju detta bra men om syftet är att få in pengar till infrastrukturen är det ju sämre. Och syftet att lägga en extra skatt på bilismen har ju visat sig överordnat miljömålen.

Utvärderingar av t.ex London pekar på att det är svårt att dra slutsatser vilken påverkan en trängselskatt har jämfört med samhällets utveckling i stort. En trängselskatt som införs i lågkonjunktur respektive  högkonjunktur får olika minskningar av biltrafiken och hur mycket skatt man får in.

Det allmänna konjunkturläget och tillväxten påverkar givetvis också åkandet med kollektivtrafiken.

Något man ofta glömmer är att möjligheten att parkera för en rimlig summa vid sin arbetsplats påverkar väldigt mycket hur man tar sig dit. Kostar det 20 kr/timma x 9 timmar = 180 kr per dag har det större betydelse än 25-30 kr i trängselskatt.

Och då kommer vi till hur viktigt det är att det finns parkeringsplatser vid viktiga knutpunkter dit pendlare åker. Speciellt i en kommun som Kungsbacka där många bor utanför centrum och kanske vill köra bil en bit innan man byter till buss/tåg.

Stationsområdet i Kungsbacka skall byggas om inför 2013. Ca: 70 pendlarparkeringar försvinner för att kunna bygga ut bussterminalen. Håller med om att detta är nödvändigt.

Men det är lika viktigt att det vid stationen finns parkeringar för pendlare. Hede är ett alternativ för några men inte alla. Speciellt de som pendlar söderut har inget alternativ.

Folkpartiet har som enda parti stridit för att nuvarande stadshus inte skall byggas ut. Med tanke på förslaget att bygga ut stationen och ta bort parkeringsplatser så är utbyggnad av stadshuset på denna centrala mark förmodligen i dödsryktningarna.

Folkpartiet har hela tiden pekat på att marken i stadshuskvarteret, Kv Samariten, behövs för framtida stationsutbyggnader. Kontor för personalen kan byggas/hyras på andra ställen men stationen ligger där den ligger och kan inte flyttas.

Kommunen vill att medborgarna skall åka kollektivt och samåka. Då måste kommunen faktiskt våga ställa sig frågan. Är det rimligt att anställda på stadshuset skall ha gratis parkeringsplats direkt i anslutning till sin arbetsplats medan pendlare skall ha svårt att hitta parkeringsplats?

I förslaget till nytt stadshus, vid sidan av det gamla, föreslås byggas 370 parkeringsplatser för kommunanställda och endast 100 för pendlare. Har man inte då tappat perspektivet? Vad är viktigast?
Jag vet att frågan är kontroversiell och det skulle bli många arga medarbetare i stadshuset om de inte kan parkera gratis men de politiskt ansvariga måste se helheten.

Ansvaret för kollektivtrafiken i Halland tas nu över av Region Halland. Jag har svårt att tro att regionen inte skulle ha synpunkter om det i princip inte finns parkeringsplatser för de som söderut för de som åker med Öresundståget. Istället satsar kommunen på nytt stadshus och parkeringsplatser för de anställda.

Som ledamot i regionfullmäktige så kommer jag att bevaka att inte bara Kungsbacka ser till att förutsättningar för utbyggt kollektivtrafik finns och när man bygger stationer och annat kopplat till kollektivtrafik. Att nödvändig service som pendelparkeringar finns.

Det är ju Region Halland som beslutar om anslagen till infrastruktur, både för kollektivtrafiken och vägar, vilket borde vara ett bra argument för kommunerna att en en dialog i dessa ärenden med regionen.


tisdag, oktober 18, 2011

Mer pengar till sjukvården

I dagens nummer av tidningen Norra Halland har jag med en insändare. Det är svar till Stephan Philipson från missnöjespartiet Kungsbackaborna. En av tidningen själva stympad version finns i Kungsbacka Posten.

Skattehöjning för mer pengar till sjukvården

Majoriteten i Region Halland föreslår en skattehöjning på 50 öre för 2012. För att klara att tillföra sjukvården de pengar som behövs för en bra och säker vård där god tillgänglighet, bra bemötande och kontinuitet är viktigt.

Direkt är Stephan Philipson, från det lokala missnöjespartiet Kungsbackaborna, ute och fördömer skattehöjningen. Som vanligt så vet han bäst.

Att gå från landets lägsta landstings- och regionskatt till en av de lägsta beskriver han som att regionen hamnat i skatteträsket. Dessutom så vet han att de ökade kraven på sjukvården enbart är en brist på ledarskap och kompetens i den högsta ledningen.

Vårdcentraler, sjukhusen och ambulanssjukvården har ett kraftigt ökat tryck som givetvis kostar pengar. Det löses inte genom ändrad organisation.


När det gäller organisation och ersättningssystem är Halland en föregångare. Det var här vårdvalet föddes.


Det tycks också vara okänt för Stephan Philipson att Region Halland i de flesta undersökningar och patientenkäter ligger bland de bästa landsting/regioner i Sverige, är bäst på att korta vårdköer och får mest pengar ur regeringens kömiljard. 

Skall regionen fortsätta att utveckla sjukvården och korta köerna måste man också vara beredd på att tillföra pengar.

Skattehöjningen ger ca: 270 miljoner till sjukvården.  Den som säger nej till skattehöjningen måste för att vara trovärdig tala om vad man skall skära ner på. Att tro att man genom lite diskussion och omorganisation slipper höja skatten är att försöka lura väljarna.

Tommy Rydfeldt (FP)
Ordförande Driftnämnden Närsjukvård
Region Halland


måndag, oktober 17, 2011

Äntligen nya tankar om biljettsystemet

När Västtrafiks biljettsystem lanserades så kritiserades det ordentligt. Kritiken var riktig och tyvärr välförtjänt.

Man skulle checka in, checka ut. Men  bara ibland.  Ibland skulle det tryckas plus och iblandpå inte. Skulle flera åka på ett kort var det en massa tryckande.

Systemet var så krångligt att frågade man olika chaufförer, tågvärdar och Västtrafik fick man olika svar.

En av de "bättre" svaren fick jag på Marstrandsfärjan när jag frågade hur jag som åkt buss dit skulle trycka.

-  Hoppa över. Annars drar kortet för mycket pengar.

Nu har Kollektivtrafiknämnden  i Västra Götalandsregionen beslutat att göra en fullständig utredning av en ny "pris- och sortimentsstrategi".

Ordförande i nämnden Ulrika Frick säger till GP:

- Det skall vara enkelt att förstå och att hantera. Det skall finnas färdbevis som passar kunder som reser varje dag, som reser några dagar i veckan eller väldigt sällan.

Äntligen. Det är ju bara sorgligt att Västtrafik så länge stretade emot. Att det var fel på resenärer och inte systemet.

söndag, oktober 16, 2011

Landsmöte som flyttar fram positionerna

Folkpartiets landsmöte i Karlstad är strax slut när detta skrivs. Ett landsmöte som flyttat fram positionerna i flera frågor. En förpostfäktning inför landsmötet 2013 som skall ta nytt partiprogram.

Här är några beslut:
  • Nej till "frivilliga drogtester" på skolorna. Bra beslut. Hur frivilligt blir det för en trettonåring? Ett steg i klar socialliberal riktning. Ett ifrågasättande av den betongliberalism flera FP-riksdagsmän driver.
  • Inga fler öronmärkta pappamånader. Folkpartiet är fortfarande ett liberalt parti som tillåter familjen och inte politiker att bestämma.
  • En ny skatteinriktning. Höll på att gå överstyr men efter en runda i beredningsutskottet ett riktigt bra beslut. Vi behöver ny skattereform och sänkta marginalskatter.
  • Skarpt uttalande där Dawit Isaaks frihet krävdes. Folkpartiet kräver nu att Eritreas ledare nekas inträde till EU, att deras tillgångar fryses och att bistånd som gynnar regimen stryps.
  • Nej till gårdsförsäljning av vin. Dåligt beslut.
  • Halland fick en partistyrelseledamot. Ulrika Landergren från Kungsbacka valdes. Ännu bättre. Läs mer här.
Det här var bara några av frågorna.