tisdag, oktober 18, 2011

Mer pengar till sjukvården

I dagens nummer av tidningen Norra Halland har jag med en insändare. Det är svar till Stephan Philipson från missnöjespartiet Kungsbackaborna. En av tidningen själva stympad version finns i Kungsbacka Posten.

Skattehöjning för mer pengar till sjukvården

Majoriteten i Region Halland föreslår en skattehöjning på 50 öre för 2012. För att klara att tillföra sjukvården de pengar som behövs för en bra och säker vård där god tillgänglighet, bra bemötande och kontinuitet är viktigt.

Direkt är Stephan Philipson, från det lokala missnöjespartiet Kungsbackaborna, ute och fördömer skattehöjningen. Som vanligt så vet han bäst.

Att gå från landets lägsta landstings- och regionskatt till en av de lägsta beskriver han som att regionen hamnat i skatteträsket. Dessutom så vet han att de ökade kraven på sjukvården enbart är en brist på ledarskap och kompetens i den högsta ledningen.

Vårdcentraler, sjukhusen och ambulanssjukvården har ett kraftigt ökat tryck som givetvis kostar pengar. Det löses inte genom ändrad organisation.


När det gäller organisation och ersättningssystem är Halland en föregångare. Det var här vårdvalet föddes.


Det tycks också vara okänt för Stephan Philipson att Region Halland i de flesta undersökningar och patientenkäter ligger bland de bästa landsting/regioner i Sverige, är bäst på att korta vårdköer och får mest pengar ur regeringens kömiljard. 

Skall regionen fortsätta att utveckla sjukvården och korta köerna måste man också vara beredd på att tillföra pengar.

Skattehöjningen ger ca: 270 miljoner till sjukvården.  Den som säger nej till skattehöjningen måste för att vara trovärdig tala om vad man skall skära ner på. Att tro att man genom lite diskussion och omorganisation slipper höja skatten är att försöka lura väljarna.

Tommy Rydfeldt (FP)
Ordförande Driftnämnden Närsjukvård
Region Halland


Inga kommentarer: