onsdag, mars 06, 2013

Dags att stödja Johan Pehrson

Jag har ibland varit kritisk till Johan Pehrson, Folkpartiets gruppledare och rättspolitiska talesman.

Tycker han hamnade fel när det gäller att drogtesta ungdomar under 15 år och skrev om det på bloggen. Även att han inte alltid hade den liberala kompassen när det gäller IPRED, fildelning och personlig integritet.

Men när det gäller straff och påföljder har han helt rätt. Johan, som är mycket ute i landet, känner väl vad människor känner och tycker.

Såg Sky News igår om ett fall  i Storbritannien om överlagt mord. 30 år minimum. Skulle det kunna hända i Sverige? Knappast. Har Sverige för låga straff, absolut.
Johan Pehrson

Nu går Liberala Ungdomsförbundet (LUF) ut och kräver Johans avgång som rättspolitisk talesman och hamnar väldigt fel.

Man skriver;

" En rättspolitik som säger att brottsligheten ska minskas genom hårdare straff, däremot, kommer inte bara att misslyckas med sina föresatser. Den kommer även att skapa onödigt lidande och utanförskap."

Helt emot de flestas rättsuppfattning. En form av flumliberalism jag trodde vi skulle slippa.

Man kan säga efter nästa val. Vi fick 2% men hade rätt. Det känns bra.

Sverige har jämfört med övriga Europa väldigt låga straff. Blir jag överfallen och rånad vill jag inte att den som rånar skall få samtal, frågan om varför man gör det utan ett faktiskt straff som känns.

Straff innebär inte bara straff utan att man under en tid inte kan begå nya brott.

Johan Pehrson går i takt med väljarkåren. Tyvärr är LUF helt fel ute.

tisdag, mars 05, 2013

Hur ser framtidens sjukvård ut i Halland?

Idag presenterades tjänstemannarapporten kring sjukvården i  Region Halland. Det handlar om sjukhusen som går med underskott och har gjort det under många år.

Rapporten är beställd av politiken.

Man lägger fram tre scenarier kallade A,B och C.

Alternativ A

I stort sett som nu. Viss verksamhet omfördelas mellan sjukhusen. Ger besparingar på mellan 10 och 38 miljoner.


Alternativ B

Bygger vidare på A men samlar förlossningsvården på ett sjukhus i Halland. Detta ökar möjligheten till besparingar och ger mellan 60 till 87 miljoner i minskade kostnader.


Alternativ C
I detta alternativ tar man steget fullt ut och det blir ett akutsjukhus i Halland (istället för två) och därmed en akutmottagning. På det sjukhus som inte kommer fortsätta vara akutsjukhus sker planerad vård. Detta alternativ sparar mellan 92 och 120 miljoner.
Tankar

Det är givetvis för tidigt att ha en färdig åsikt om förslagen. Partigrupperna måste få en möjlighet att tycka till. Värdera och ställa frågor. Lyssna på de olika åsikter som kommer fram.

Avgörande är också vilket sjukhus som i alternativ B får förlossningen och i alternativ C blir akutsjukhus.

Skulle Halmstad vara det enda akutsjukhuset sker givetvis det en kraftigt ökning av sjukvård för norra Hallands invånare i Göteborg. 
Hur många skulle t.ex åka 12-13 mil för att föda när man har Östra sjukhuset på betydligt närmare håll? Ambulanser som idag kör till Varberg akut skulle givetvis i större uträckning köra till Sahlgrenska.

Vad kostar den ökade vården i VG regionen för Region Halland?

Utan att föregå den politiska behandlingen så har jag svårt att se att alternativ B och C seriöst kan diskuteras utan att Varberg blir det tänkta akutsjukhuset.
Kungsbacka sjukhus berörs inte i rapporten men eftersom Kungsbackas invånare söker sjukvård över hela länet så är man ju berörda. Skulle Varberg upphöra som akutsjukhus blir man väldigt mycket berörda.

Vi måste dock ha med oss i diskussionen att sjukhusen gått med underskott under många år. Trots nya pengar och skattehöjning har man inte kommit i balans.

Jag gissar att rapporten kommer att skapa en nyttig debatt kring sjukvården i  Halland. Var den skall utföras och vad den får kosta. Jag hoppas den blir seriös utan en massa pajkastning från olika håll.

Men hur besluten kommer landa är för tidigt att sia om.

Här är mer information om rapporten. Tryck här.

(Följ mig på Twitter @rydfeldt)