tisdag, mars 05, 2013

Hur ser framtidens sjukvård ut i Halland?

Idag presenterades tjänstemannarapporten kring sjukvården i  Region Halland. Det handlar om sjukhusen som går med underskott och har gjort det under många år.

Rapporten är beställd av politiken.

Man lägger fram tre scenarier kallade A,B och C.

Alternativ A

I stort sett som nu. Viss verksamhet omfördelas mellan sjukhusen. Ger besparingar på mellan 10 och 38 miljoner.


Alternativ B

Bygger vidare på A men samlar förlossningsvården på ett sjukhus i Halland. Detta ökar möjligheten till besparingar och ger mellan 60 till 87 miljoner i minskade kostnader.


Alternativ C
I detta alternativ tar man steget fullt ut och det blir ett akutsjukhus i Halland (istället för två) och därmed en akutmottagning. På det sjukhus som inte kommer fortsätta vara akutsjukhus sker planerad vård. Detta alternativ sparar mellan 92 och 120 miljoner.
Tankar

Det är givetvis för tidigt att ha en färdig åsikt om förslagen. Partigrupperna måste få en möjlighet att tycka till. Värdera och ställa frågor. Lyssna på de olika åsikter som kommer fram.

Avgörande är också vilket sjukhus som i alternativ B får förlossningen och i alternativ C blir akutsjukhus.

Skulle Halmstad vara det enda akutsjukhuset sker givetvis det en kraftigt ökning av sjukvård för norra Hallands invånare i Göteborg. 
Hur många skulle t.ex åka 12-13 mil för att föda när man har Östra sjukhuset på betydligt närmare håll? Ambulanser som idag kör till Varberg akut skulle givetvis i större uträckning köra till Sahlgrenska.

Vad kostar den ökade vården i VG regionen för Region Halland?

Utan att föregå den politiska behandlingen så har jag svårt att se att alternativ B och C seriöst kan diskuteras utan att Varberg blir det tänkta akutsjukhuset.
Kungsbacka sjukhus berörs inte i rapporten men eftersom Kungsbackas invånare söker sjukvård över hela länet så är man ju berörda. Skulle Varberg upphöra som akutsjukhus blir man väldigt mycket berörda.

Vi måste dock ha med oss i diskussionen att sjukhusen gått med underskott under många år. Trots nya pengar och skattehöjning har man inte kommit i balans.

Jag gissar att rapporten kommer att skapa en nyttig debatt kring sjukvården i  Halland. Var den skall utföras och vad den får kosta. Jag hoppas den blir seriös utan en massa pajkastning från olika håll.

Men hur besluten kommer landa är för tidigt att sia om.

Här är mer information om rapporten. Tryck här.

(Följ mig på Twitter @rydfeldt)

Inga kommentarer: