torsdag, april 19, 2012

Besöken ökar på vårdcentralerna i Halland

När Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland hade möte igår så tog nämnden kvartalsrapporten som skall överlämnas till Regionstyrelsen.

I rapporten kan vi bland annat läsa att besöken på Vårdcentralerna fortsätter att öka. Under 2011 ökade dem med över 3%. Det gäller besök till läkare och distriktssköterska. Men det borde minskat då antalet listade patienter minskade något.

Jämför man mars 2011 med mars 2012 ökar besöken med 2,7%.

Förvaltningen fortsätter att analysera vilka grupper som ökar sina besök. Inte minst för att kunna möta dessas behov.

Och finns det anledning att ändra och utveckla arbetssättet?

Ekonomiskt pressar givetvis detta verksamheten. Prognosen för 2012 för vårdcentralerna är minus 3 miljoner. Kanske lite i en stor budget men ändå inte acceptabelt. Nämnden gav därför förvaltningschefen i uppdrag att komma med åtgärdsförslag.

Under maj kommer både arbetsutskottet och nämnden titta på dessa förslag och åtgärder man vidtagit.

Vad gäller Folktandvården är prognosen ett minus på 8,5 miljoner. Men det handlar om att vi har en väldigt låg taxa. Lägst i landet enligt DN/Ikano bank.

8 miljoner av dessa är medel för normal utbildning av personalen. Med låg taxa finns det inget utrymme att avsätta dessa pengar centralt.

Och att avstå utbildning går väl kortsiktigt men långsiktigt är det förödande.

För 2012 kan nämnden lösa underskottet genom att begära få använda tidigare vinstmedel. Och en sådan begäran har gått iväg till regionstyrelsen.

Men för framtiden krävs taxehöjningar så att vi åtminstone har samma taxenivå som våra grannlän.

Artiklar i ämnet:
HP
Kungsbacka Posten