fredag, september 05, 2008

Går (s) i Halland emot sitt eget program?

Folkpartiet i Landstinget Halland har ju föreslagit en vårdgaranti även på akuten.
Läs här.

Men socialdemokraterna har gått emot. Man ogillar särskilt ordet garanti.

Men nu föreslår (s) centralt samma sak. En akutvårdsgaranti.

Om det skriver jag idag i Hallands Nyheter.

Går (s) i landstinget emot sitt eget program?

För ungefär ett år sedan lämnade folkpartiet en motion till landstingsfullmäktige i Halland där vi krävde en vårdgaranti i akutvården. Från det man skrivs in tills man är färdigbehandlad eller blivit remitterad vidare för vård på sjukhuset, får det ta maximalt fyra timmar.

I landstingsstyrelsen gick socialdemokraterna emot motionen. När den kom upp i fullmäktige yrkade jag återremiss.

Först efter att övriga allianspartier stöttat förslaget om återremiss gick (s) med på återremissen men Dan Skantz (s) var väldigt negativ till ordet garanti.

Nu föreslår socialdemokraterna centralt i sitt nya hälso- och sjukvårdsprogram exakt samma som vi gjorde för ett år sedan. En akutvårdsgaranti. Detta program går nu på remiss.

Kanske har man snappat upp folkpartiet i Hallands förslag? Samma förslag som socialdemokraterna i Halland ratar.

Om det kallas "akutvårdsgaranti", "vårdgaranti på akuten" eller "målsättning för väntetider" är inte viktigast, utan det är att väntetiderna på akuten går ner.
Idag pratar man ofta om handläggningstider. Men det är bara tiden fram till man får träffa en läkare. Själva besöket kan bli många timmar längre än så.

Därför är det viktigt att ha målsättningen att hela besöket från dörr in till dörr ut tar maximalt fyra timmar.

Det skall bli intressant att se hur socialdemokraterna i Landstinget Halland skall agera när vår motion kommer upp på nytt.

Stödja den eller gå emot och därmed också gå emot sitt eget partis förslag till nytt hälso- och sjukvårdsprogram?

Tommy Rydfeldt (fp)
Landstingspoltiker


PS! Idag förslår regeringen en miljard till landsting som åtgärdar köer. Bra förslag. DS!

SvdDN1DN2

tisdag, september 02, 2008

Nytt taxesystem i kollektivtrafiken?

Skall kollektivtrafiken öka i Kungsbacka måste man se över taxesystemet.

Om det skriver jag och Gunilla Rivle i Kungsbacka Posten idag.

Kollektivtrafiken behöver ett nytt taxesystem

Kungsbacka kommun har tagit fram ett dokument ”Framtidens kollektivtrafik i Kungsbacka kommun”.

En av de saker Folkpartiet pekat på i remissyttrandet är att man måste se över taxorna.

Det är viktigt att taxesystemet är enkelt, lättförståligt, flexibelt och upplevs som rättvist.

Idag motverkar taxesystemet till viss del ökat åkande. Det är svårt att förstå att det från Kullavik centrum till Göteborgkostar fem kuponger men från Snipen till Göteborg, pga. av omlottzon, endast 2 kuponger.

Eller varför det kostar 3 kuponger mellan Åsa och Frillesås men bara 2 kuponger i Kungsbacka stad?

För att öka resandet måste taxesystemet göras om så att vissa, inte minst kortare resor, blir billigare.

Taxesystemet måste i alla delar vara kompatibelt mellan Västtrafik och Hallandstrafiken samt Öresundstågen. Idag kan man t.ex. inte åka med 100 kort på Öresundståget Göteborg- Kungsbacka, vilket minskar resandet.

Den som kommer med lokalbuss till stationen måste kunna byta till samtliga pendeltåg och bussar som stannar där utan att betala ny biljett.

Folkpartiet anser att framtidens kollektivtrafik i Kungsbacka och regionen kräver ett nytt taxesystem.

Gunilla Rivle (fp)
Ledamot i kommunstyrelsen

Tommy Rydfeldt (fp)
Landstingspolitiker

Är Sarah Palin en ny Dan Quayle?

När presidentkandidater utser sin vicepresidentkandidat brukar de tillföra något till kampanjen.

Bra är det givetvis om man kan leverera en viktig delstat som annars skulle gå till motståndaren. Så gjorde Lyndon Johnson 1960. (Texas).

Andra kriterier är att man är från helt annan del av USA än presidentkandidaten eller har man sig erfarenhet och expertkunskaper (Joe Biden) som presidentkandidaten saknar.

I något fall har säkert personer utsetts därför man gillar varandra och vet att man kan jobba ihop.

Men när John McCain utsett Sarah Palin är det bara att konstatera att hon inte uppfyller något av detta.

Hon är guvernör i en liten stat, Alaska, sedan 2 år och saknar både erfarenhet av nationell politik och internationell politik. Alaska hade McCain vunnit ändå och de känner knappt varandra.

Om han trodde många av de kvinnor som röstade på Hillary Clinton skulle gå över till McCain på grund av Palin har man fel. Undersökningar som CNN gjort visar att man inte vinner Hillarys väljare med Sarah Palin.
Och varför skulle kvinnor rösta efter kön och inte efter åsikt?

Palin är en djupt konservativ politiker bland annat emot abort och för allas rätt att bära vapen. Knappast åsiktsmässigt nära Hillary.

En första miniskandal har också dykt upp kring Palin. Fasaden i den perfekta fembarnsfamiljen Palin fick sig en spricka. Palins 17-åriga dotter är gravid.I Sverige hade det varit en ickenyhet och det är bra men i konservativa USA dras det upp i nyhetsprogrammet.

Nu lär det knappast påverka valet men McCains kampanj får under några dagar inte prata politik.

Värre är nog den skandal som utreds i Alaska att hon försökt att påverka att sparka sin svåger från sitt jobb som så kallad ”state trooper”. Inte bra för en person som utåt vill bekämpa korruption och mygel.

Är hon redo att bli president om något händer John McCain 72 år?

Amerikanerna är tveksamma. I en undersökning CNN presenterade har man bara varit mer tveksamma till en person senaste åren. Dan Quayle. George Bush den äldres vicepresident.

Är Sarah Palin en ny Dan Quayle?

SvdAftonblDNDagenPolitikDagbl

måndag, september 01, 2008

Skolflummarna slår tillbaka

Idag redovisade utbildningsminister Jan Björklund (fp) (bilden nedan) ytterligare ett steg i reformering av den svenska skolan.

Ett paket för att stärka svensk yrkesutbildning. Stora satsningar på både gymnasiet och Komvux. Dessutom satsas det på en yrkeshögskola.

Den senaste veckan har Jan Björklund attackerats från olika håll där man gjort diverse påståenden om vad han sagt och vad som skulle vara sant. Det nya betygssystemet har ifrågasatts.

Man måste vara klar över att den svenska flumskolan inte var en tillfällighet. Inte något som gått snett. Det var så stora delar av vänstern ville ha svensk skola.
Helst hade man tagit bort betygen helt. Men vågade inte. Helst skulle man likriktad utbildningen mer men vågade inte. Helst hade man rivit ner normer mer, men vågade inte.
Vänsterpartiet var dock de som vågade gå längst. Förbjud läxor var ett steg (s) nog gärna ville ta men inte vågade.

Försök att ställa mer krav i skolan röstades ner av (s) kongressen.

Varför ville man ha flumskolan?

Någonstans tror man att en likriktad skola utan krav ger mer jämlikhet och jämställdhet. Det var genom skolan man skulle förändra samhället i grunden.

Har man inga betyg blir ingen dålig. Men problemet är att ingen blir bra heller.

Kontrollerar man inte hur elevernas kunskap ligger till behöver inga uppleva att man har dåligt på proven och känna sig utanför. Men man vet heller inte att vissa elever kommer gå ut i arbetslivet i utanförskapet och inte kan läsa, skriva och räkna ordentligt.Ett större utanförskap än att via prov uppmärksammas tidigt och få stöd.

Alla skulle bli akademiker och göra klassresan och yrkesutbildning har nedvärderats.
Något alliansen och Jan Björklund nu rättar till.

Skolflummarna kommer att fortsätta att slå tillbaka. Men de har ett stort problem. Vem som frågor, hur man än frågor, så blir resultaten nästa samma. 70-80% av svenskarna gillar Jan Björklunds skolpolitik. En mycket stor majoritet vill ha betyg från årskurs 6.

Så skolflummarna slåss inte bara mot alliansregeringen och Jan Björklund. Utan mot stora delar av den svenska befolkningen.

DN1DN2Svd1Svd2Svd3SydsvHD