måndag, september 01, 2008

Skolflummarna slår tillbaka

Idag redovisade utbildningsminister Jan Björklund (fp) (bilden nedan) ytterligare ett steg i reformering av den svenska skolan.

Ett paket för att stärka svensk yrkesutbildning. Stora satsningar på både gymnasiet och Komvux. Dessutom satsas det på en yrkeshögskola.

Den senaste veckan har Jan Björklund attackerats från olika håll där man gjort diverse påståenden om vad han sagt och vad som skulle vara sant. Det nya betygssystemet har ifrågasatts.

Man måste vara klar över att den svenska flumskolan inte var en tillfällighet. Inte något som gått snett. Det var så stora delar av vänstern ville ha svensk skola.
Helst hade man tagit bort betygen helt. Men vågade inte. Helst skulle man likriktad utbildningen mer men vågade inte. Helst hade man rivit ner normer mer, men vågade inte.
Vänsterpartiet var dock de som vågade gå längst. Förbjud läxor var ett steg (s) nog gärna ville ta men inte vågade.

Försök att ställa mer krav i skolan röstades ner av (s) kongressen.

Varför ville man ha flumskolan?

Någonstans tror man att en likriktad skola utan krav ger mer jämlikhet och jämställdhet. Det var genom skolan man skulle förändra samhället i grunden.

Har man inga betyg blir ingen dålig. Men problemet är att ingen blir bra heller.

Kontrollerar man inte hur elevernas kunskap ligger till behöver inga uppleva att man har dåligt på proven och känna sig utanför. Men man vet heller inte att vissa elever kommer gå ut i arbetslivet i utanförskapet och inte kan läsa, skriva och räkna ordentligt.Ett större utanförskap än att via prov uppmärksammas tidigt och få stöd.

Alla skulle bli akademiker och göra klassresan och yrkesutbildning har nedvärderats.
Något alliansen och Jan Björklund nu rättar till.

Skolflummarna kommer att fortsätta att slå tillbaka. Men de har ett stort problem. Vem som frågor, hur man än frågor, så blir resultaten nästa samma. 70-80% av svenskarna gillar Jan Björklunds skolpolitik. En mycket stor majoritet vill ha betyg från årskurs 6.

Så skolflummarna slåss inte bara mot alliansregeringen och Jan Björklund. Utan mot stora delar av den svenska befolkningen.

DN1DN2Svd1Svd2Svd3SydsvHD

7 kommentarer:

Kristoffer Lindh sa...

Sossarnas flumskola är en myt. Den skola som bedrivs i dag är sprungen ur en läroplan som beslutats över blockgränserna. De som propagerar mot Jan Björklunds politik är inte per definition vänster och de tycker inte nödvändigtvis att sossarnas skolpolitik är bra. Både socialdemokraterna och folkpartiet har totalt missat många av de stora problem som skolan tacklas med, till exempel bristande pedagogisk kompetens hos lärarna, stora brister i fortbildning och stora kunskapssegregationer. På dessa områden blundar Jan Björklund helt. Han påstår, helt lögnaktigt, att vi har en kompetent lärarkår, han vill inte se kopplingen mellan ökat antal friskolor och sämre resultat trots att det finns starka indicier från forskning på att det finns en koppling mellan de två.

Jan Björklund väljer bara att se de problem som lockar till sig väljarna, det är inte ett sätt att bedriva en konstuktiv skolpolitik. Det finns stora problem i svensk skola, men det är inte de problem som Jan Björklund påstår.

TOMMY RYDFELDT sa...

Kristoffer!

"Det inte alla kan få skall ingen ha och helst skall det förbjudas."

Denna mening är centralt i väldigt mycket socialdemokraterna gör.

Motståndet mot friskolor, för att ge ett exempel.

Ingen skall få flytta sitt barn från en skola man inte är nöjd med till en skola där barnet får den undervisning och den studiero man har rätt till.

Från vänster konstaterar man att den skola som blir kvar när studiemotiverade elever väljer friskola inte blir en bra skola.

Men istället för att se till att den offentliga skolan är den bästa har man under många år attackerat friskolor. Man behöver inte vara forskare att inse att det kan skapa problem.

Du skriver att folkpartiet missat bristande pedagogisk kompetens hos lärarna. Detta är inte sant. Lärarlyftet pågår och lärarutbildningen skall göras om. En del i satsningen för att få en bättre skola.

Glöm inte att alliansen bara har suttit i 2 år.

Jan Björklund har gjort mer under dessa 24 månader än vad (s) gjorde under sina 144 månader vid makten 1994-2006.

Många förslag ligger under utarbetande, bland annat ny skollag.

En punkt kan jag ge dig rätt i.
Bildtregeringen 1991-1994 och Beatrice Ask har ett delansvar.

Men 1982-2006 har (s) regerat 21 år av dessa 24. Så pratet om socialdemokraternas flumskola stämmer väl.

Och skall man regera med (v) blir et ju ännu värre.
Är skolans problem, som (v) tror, att man kan få läxor?

Tommy

Anders sa...

Alltid lika spännande med konspirationsteorier. Vänstern ville ha, men vågade inte...

Annars tycker jag det är otroligt facinerande att högern fortsätter envisas med hårdare tag, tidigare och fler betyg med mera, trots att det inte finns någon som helst forskning som stödjer den linjen.

Kraxpelax sa...

Om Björklund gjort bort sig, så är i gengäld satsningen på utbildning ett utmärkt initiativ avregeringen.,

Kristoffer Lindh sa...

Du missar helt vad jag försöker säga: De som attackerar er politik från forskarhåll gör det på basis av forskning som motsäger er politik, inte på basis av en annan ideologi än er. Men du verkar vara fast i tanken på att alla som motsätter sig Jan Björklunds politik är vänster. Jag betraktar mig själv som liberal, mina invändningar mot er politik bygger på att jag har väldigt svårt att hitta stöd för er politik i forskingen.

Jag är till exempel egentligen principiellt possitiv till friskolor. Men om man påstår att det är helt oproblematiskt med friskolor är man väldigt dåligt påläst på forskingen. Och om man sedan är så ivrig att jämföra Sverige med Finland kan det ju vara intressant att ta i beaktande att det inte finns friskolor i Finland.
Samma sak gäller betyg. Jag kan acceptera att folk kan förespråka betyg. Men om man inte erkänner den forskning som visar ganska tydligt att betyg kan slå ut svaga elever och sänka motivationen för starka elever blundar man för forskningen. Och på det sättet kan man inte få någon större respekt hos lärarkåren tror jag.

Jag känner till alliansens satsning på lärarutbildningen. Det är självklart bra att kvaliteten där ökar, även om det är synd att ni vill satsa på ämneskunskaper i stället för pedagogisk kunskap där den vetenskapligt belagda bristen finns. Min invänding är att det som Jan Björklund pekar på inte är de stora problemen i svensk skola om man får tro forskningen. Även om vissa åtgärder görs på de viktiga områdena är det inte där fokus ligger.

Men i slutändan är nog det största misstaget att ha en sådan övertro på politikernas inverkan på skolan. Politiker lägger sig i mycket som skolan själva kan ta bättre ansvar för själva. Och till sist är det vad som händer i klassrummet varje dag som räknas, inte vilka politiska beslut som fattas.

TOMMY RYDFELDT sa...

Anders och Kristoffer!

Problemet är väl i så fall att ingen forskning visar stöd för flumskolan.

Ett ännu större problem är att verkligheten inte visat det och det tredje att svenska folket inte visar det.

Några så kallade forskare skrev i Svenska Dagbladet.

På måndagen svarade Jan Björklund:

"Forskarna Mats Ekholm och Hans-Åke Scherp går till hårt personangrepp mot mig på SvD Brännpunkt i lördags. De är båda starka motståndare till betyg och nationella prov. Det är samma åsikter som Ekholm drev när han var generaldirektör för Skolverket, innan han blev utbytt.
Jag har stor respekt för forskning. Men jag kan konstatera att forskningen ingalunda är entydig i att ansluta sig till Ekholms och Scherps slutsatser.

Docent Lennart Grosin är en av de forskare som längst har forskat i vad som skapar framgångsrika skolor. Han menar att tydliga kunskapsmål och tydlig utvärdering är viktiga beståndsdelar. Professor Martin Ingvar anser att Ekholms/Scherps åsikter saknar stöd i modern forskning om hur barns hjärnor fungerar (DN 080309).

Men det mest märkliga med inställningen från Ekholm och Scherp är att de anser sig sitta inne med "sanningen". Deras forskning visar hur det ska vara, allt annat är "enkel tro, som leder till populistisk propaganda". Men om Ekholm/Scherp satt inne med hela sanningen vore ju den politiska demokratin överflödig.

I Timss-undersökningen från 2003 hade Sverige den största nedgången i matematik och NO av alla jämförbara länder. Skolverkets nationella utvärdering (NU-03) visar på försämrade kunskapsresultat i flera viktiga ämnen under en dryg tioårsperiod.

I Timss 2003 ingick också en enkät till rektorerna. Där placerade sig Sverige allra sist bland de tjugo deltagande jämförbara länderna när det gäller skolk, sen ankomst och störningar i klassrummet. All statistik finns på såväl Skolverkets som utbildningsdepartementets webbplatser.

Under femton år i skoldebatten, med tusentals debatter, framträdanden och intervjuer har jag säkert någon gång sagt något som efteråt kan sägas inte var korrekt, allt annat vore övermänskligt. Det förtar inte huvudbudskapet; svensk skola har stora problem med både resultatförsämringar och studiedisciplin.

Ekholm/Scherp påstår att jag anser att Sverige har ett av de "sämsta skolsystemen i världen". Detta är en ren lögn. Vi har en engagerad och hängiven lärarkår. Min kritik riktas inte mot dem som är verksamma i skolan, utan mot en felaktig skolpolitik och dess ideologer.

Ekholm och Scherp är två av de främsta svenska förespråkarna för en flumskola. De och deras meningsfränder har under flera årtionden haft ett stort inflytande över svensk skolpolitik.

Nu har de inte så mycket inflytande längre. Inte undra på att de vill byta utbildningsminister.

Jan Björklund"

Kristoffer Lindh sa...

Som sagt är flumskola ett nonsensord som inte ens Folkpartiet själva kunnat definiera när jag bett om det. Det är klart att ingen forskning ger stöd för en flumskola när det aldrig funnits någon. Folkpartiet och deras anhängare vill polarisera debatten och utmålar alla meningsmotståndare som vänsterflum. Det är inte sant. Jan Björklund väljer och vrakar bland forskning som gjorts och viftar bort allt om inte stämmer överrens med hans ideologi. Det är både nonchalant och oseriöst. Visst finns det forskare som förespråkar utvärderingar. Faktum är att jag inte stött på någon forskare som motsätter sig utvärderingar helt. Men även de forskare som förespråkar mer utvärdering menar att det är ett riskabelt verktyg. Dylan Wiliam som är en av de mest respektabla bedömningsforskarna visar tydligt hur betyg och bedömningar lätt kan stjälpa elevernas lärande och hur betyg kan skapa ett snett fokus mot undervisning av ytliga kunskaper i klassen. Men Jan Björklund och ni andra förespråkare för "hårdare tag och rakare led"-skolan väljer att ignorera dessa faror i stället för att erkänna problemen. Oseriöst och korkat säger jag. Vi har inte råd att inte se farorna som ligger på vägen.