fredag, september 30, 2011

Närsjukvården i Halland visar bra ekonomiskt resultat

När Driftnämnden Närsjukvård hade sammanträde i onsdags redovisades resultatet för andra tertialet 2011. Årets första åtta månader.

Region Hallands egna vårdcentraler har en prognos som innebär att resultatet hamnar på noll. Några vårdcentraler kämpar med ekonomin men åtgärdsplaner har satts in och framför allt 2012 bör vi se resultat av detta.

Tandvården har problem med rekryteringar och tappar intäkter. Dessutom fick vi inte höja tandvårdstaxan 2011. Tandvården prognostiserar ett underskott på 1,8 miljoner.

Med tanke på andra verksamheter som visar underskott i regionen är det ett bra resultat, Men framöver är det viktigt att kunna visa ett överskott för att ha pengar till framtida satsningar.

Fotnot: Nämnden försöker att sammanträda ute i verksamheten. I bilden ovan provar nämndens vice ordförande Kerstin Zander (S) en av de nya stolarna hos folktandvården i Hyltebruk.

torsdag, september 29, 2011

Lööfs ministerpost förvånar

Annie Lööf väljer att bli näringsminister utan ansvar för energifrågorna. (Dessa tar Anna-Karin Hatt hand om)  Lite förvånande därför näringsministerposten är inte alltid tacksam. En näringsminister gör alltid för lite tycker de som drabbas av företagsnedläggningar. Staten skall alltid ställa upp och helst köpa olönsamma företag och driva dem vidare. Svårt att profilera partiet som näringsminister.

Jag trodde hon skulle satsa på miljöministerposten och försöka profilera Centerpartiet den vägen.

Men nu blir Lena Ek miljöminister. Att Andreas Carlgren skulle få gå var ingen högodsare. Hans tid var över.

Inget annat parti tog chansen att ändra sin laguppställning. Närmast står väl Kristdemokraterna där flera distrikt är ute efter Göran Hägglunds skalp.

Att i dagsläget satsa på Acko Ankarberg Johansson som KD ledare om ett år ger nog inga stora pengar tillbaka.

Afton1 GP Svd 

Vårdcentralen Halland det samlade begreppet

Igår på Driftnämnden Närsjukvård tog nämnden beslut om övergripande principer för kommunikation för Närsjukvården i Halland.

Enklare beskrivit en övergripande kommunikationsplan som skall vara vägledning för förvaltning, vårdcentraler och tandvård både vad gäller intern som extern kommunikation.

Det övergripande namnet för vårdcentralerna blir Vårdcentralen Halland.  Den enskilda vårdcentralen kommer heta Vårdcentralen och namnet.

Förhoppningsvis skall medborgaren klarare se att det är en vårdcentral som drivs av Region Halland. Och när man ser material, annonser och annat direkt se vem som står som avsändare.


Under hösten genomförs också en kampanj med annonser, annonsering på internet och bioreklam.

onsdag, september 28, 2011

SD:s interpellation föll platt till marken

Till måndagens sammanträde med Regionfullmäktige i Region Halland hade Sverigedemokraterna ställt en interpellation till hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Mats Eriksson (M). Man ville veta hur mycket asylsökandes vård och hur mycket gömda och papperlösas vård kostade regionen.

Interpellationen hade ett språkbruk som andades vi och dom. Dessutom kryddat med direkta felaktigheter. Eller lögner kanske man skall kalla det. Interpellationen påstod att svenska medborgare i bland annat USA och Kanada inte får nödvändig vård om man vistas i Sverige. Vilket är fel.

Man får givetvis som svensk medborgare vård om man blir sjuk när man är i Sverige. Däremot kan man inte åka till Sverige för planerad vård utan den får man i det land man bor och betalar skatt i.

SD hade givetvis inte tagit reda på något innan. Jag tror dessutom att texten till interpellationen kom uppifrån.

Så svaret blev inte vad SD hoppats på utan lite av ett antiklimax. Inte något hot mot regionens ekonomi som man tidigare påstått.

Svaret blev att kostnaden för asylsökande 2010 var försumbar och 2011 ingen alls. Därför det täcks av statsbidrag. Vad gäller papperlösa och gömda är kostnaden så liten att den inte finns noterad. Vård förekommer givetvis men i de flesta fall är det vårdpersonal som frivilligt ger den genom olika organisationer.

Så skall det givetvis inte vara så därför är det bra att miljöpartiet och regeringen aviserat ny lagstiftning på området.

måndag, september 26, 2011

Onsalavägen är bland de farligaste i Halland

I en undersökning som Svevias tidning,  På väg, gjort så har man tagit fram Sveriges 55 farligaste vägar.

I Halland kommer Onsalavägen, väg 940 mellan Kungsbacka och Gottskär, på tredje plats.

Så om någon fortfarande tvivlar på att ny Onsalaväg behövs, tryck här.

När kommer nästa SD avhopp?

Sverigedemokraterna är ett oerhört toppstyrt parti. Riksdagslistan komponeras ihop för att undvika avhopp, men  nu har det skett.

Det tog ett år sedan hoppar den första av Sverigedemokraternas riksdagsledamöter av. William Petzäll blir politisk vilde i riksdagen.

Har det någon betydelse för riksdagsmajoriteten? Nja, på sikt kan det ha betydelse. Inte nu direkt.

Hur mycket kommer Petzäll att närvara? Kommer han i första hand lyfta lön?

Är han bitter på sitt parti så han kommer stödja alliansen i viktiga omröstningar?

Men den viktigaste frågan är, när kommer nästa SD avhopp?

Med erfarenhet av hur det fungerat  i kommunerna och hur partiet Ny demokrati fungerade så kan ett avhopp vara proppen ur. Att hoppa av ensam kan vara tufft men är man flera blir det enklare.

Och vem vet att om tre fyra SD ledamöter hoppar av om det säger sig företräda ett annat parti som idag inte finns i riksdagen?

SD försöker givetvis bagatelisera Petzälls avhopp och påstå att grunden är att han har missbruksproblem. Men det slår tillbaka på partiet. Varför nominera ett sådan person? Eller var han utan problem när nomineringarna gjordes?

Afton 

DN1  DN2  DN3  DN4  Svd1  Svd2  Svd3  Svd4
Expr1 2 3 GP1 GP2

söndag, september 25, 2011

Socialister sätter alltid kollektivets fokus främst

Två personer, Lars-Erik Hansson och Simon Larsson, som som representerar Socialistiska läkare, gör i en debattartikel i Göteborgs Posten fullständigt ner vårdvalet som idé.

Inte förvånande då socialister alltid är emot människors fria val och anser att staten, kommunen, regionen och politiker är bäst att välja för alla medborgare.

Deras tes är att vårdvalet styr resurser till de som är friska.

För att tycka så måste man utgå från att den anslagsmodell som fanns tidigare skapade en jämlik vård. Utgick från vårdbehovet och fungerade väl när det gäller tillgänglighet, bemötande och kontinuitet.

Jag som är ordförande för närsjukvården i Region Halland vet ju att så var det inte. Och tittar man på Västra Götaland så fungerade det inte så där heller.

Dåligt öppethållande och för få vårdcentraler i södra Göteborg och Mölndal gjorde att innan vårdvalet startade så sökte sig en massa invånare i Västra Götaland till närakuten i Kungsbacka. Mellan 30-40% av patienterna kom från VG regionen.

Gissningsvis kände inte dessa sig som friska patienter som stal resurser från sjuka.

När VG regionen införde vårdvalet ökade utbudet och därmed minskade antalet patienter från denna region på närakuten.

Vi kan också mycket klart se i både Västra Götaland och Halland att var vårdcentralerna i egen regi finns inte haft med vårdbehov att göra. Ofta har något slags rättviseskäl varit utgångspunkten. Har dem en central skall vi också ha. Kryddat med starka lokala politiker och partier som velat profilera sig och att lova en vårdcentral har varit populärt.

Man påstår också att det faktum att "bara" 17 % valt vårdcentral i VG regionen skulle vara bevis för att valfriheten inte fungerat.

Med det resonemanget utgår man från att vårdcentraler i egen  regi inte anpassat sig och gjort insatser för att bli ett naturligt val och därmed få sina patienter att stanna kvar.

Jag kan bara utgå från Halland och konstatera att många vårdcentraler i egen regi gjort ett fantastiskt jobb och anpassat sig väl till vårdvalet. Därmed har det inte funnits någon anledning att byta.

Patienter byter inte för bytandet skull utan är man nöjd med den vårdcentral man har och ser att den blir bättre på bemötande, tillgänglighet och kontinuitet, så stannar man kvar.

Artikelförfattarna har som representanter för socialistiska läkare givetvis en grundsyn att all vård skall skötas offentligt. Att politiker och tjänstemän är bäst på att välja för patienterna.

Därför kommer man aldrig gilla ett samhälle som ser patientens fokus som det främsta. För dem kommer alltid samhällets och kollektivets fokus först.