fredag, september 30, 2011

Närsjukvården i Halland visar bra ekonomiskt resultat

När Driftnämnden Närsjukvård hade sammanträde i onsdags redovisades resultatet för andra tertialet 2011. Årets första åtta månader.

Region Hallands egna vårdcentraler har en prognos som innebär att resultatet hamnar på noll. Några vårdcentraler kämpar med ekonomin men åtgärdsplaner har satts in och framför allt 2012 bör vi se resultat av detta.

Tandvården har problem med rekryteringar och tappar intäkter. Dessutom fick vi inte höja tandvårdstaxan 2011. Tandvården prognostiserar ett underskott på 1,8 miljoner.

Med tanke på andra verksamheter som visar underskott i regionen är det ett bra resultat, Men framöver är det viktigt att kunna visa ett överskott för att ha pengar till framtida satsningar.

Fotnot: Nämnden försöker att sammanträda ute i verksamheten. I bilden ovan provar nämndens vice ordförande Kerstin Zander (S) en av de nya stolarna hos folktandvården i Hyltebruk.

Inga kommentarer: