torsdag, september 29, 2011

Vårdcentralen Halland det samlade begreppet

Igår på Driftnämnden Närsjukvård tog nämnden beslut om övergripande principer för kommunikation för Närsjukvården i Halland.

Enklare beskrivit en övergripande kommunikationsplan som skall vara vägledning för förvaltning, vårdcentraler och tandvård både vad gäller intern som extern kommunikation.

Det övergripande namnet för vårdcentralerna blir Vårdcentralen Halland.  Den enskilda vårdcentralen kommer heta Vårdcentralen och namnet.

Förhoppningsvis skall medborgaren klarare se att det är en vårdcentral som drivs av Region Halland. Och när man ser material, annonser och annat direkt se vem som står som avsändare.


Under hösten genomförs också en kampanj med annonser, annonsering på internet och bioreklam.

Inga kommentarer: