söndag, september 25, 2011

Socialister sätter alltid kollektivets fokus främst

Två personer, Lars-Erik Hansson och Simon Larsson, som som representerar Socialistiska läkare, gör i en debattartikel i Göteborgs Posten fullständigt ner vårdvalet som idé.

Inte förvånande då socialister alltid är emot människors fria val och anser att staten, kommunen, regionen och politiker är bäst att välja för alla medborgare.

Deras tes är att vårdvalet styr resurser till de som är friska.

För att tycka så måste man utgå från att den anslagsmodell som fanns tidigare skapade en jämlik vård. Utgick från vårdbehovet och fungerade väl när det gäller tillgänglighet, bemötande och kontinuitet.

Jag som är ordförande för närsjukvården i Region Halland vet ju att så var det inte. Och tittar man på Västra Götaland så fungerade det inte så där heller.

Dåligt öppethållande och för få vårdcentraler i södra Göteborg och Mölndal gjorde att innan vårdvalet startade så sökte sig en massa invånare i Västra Götaland till närakuten i Kungsbacka. Mellan 30-40% av patienterna kom från VG regionen.

Gissningsvis kände inte dessa sig som friska patienter som stal resurser från sjuka.

När VG regionen införde vårdvalet ökade utbudet och därmed minskade antalet patienter från denna region på närakuten.

Vi kan också mycket klart se i både Västra Götaland och Halland att var vårdcentralerna i egen regi finns inte haft med vårdbehov att göra. Ofta har något slags rättviseskäl varit utgångspunkten. Har dem en central skall vi också ha. Kryddat med starka lokala politiker och partier som velat profilera sig och att lova en vårdcentral har varit populärt.

Man påstår också att det faktum att "bara" 17 % valt vårdcentral i VG regionen skulle vara bevis för att valfriheten inte fungerat.

Med det resonemanget utgår man från att vårdcentraler i egen  regi inte anpassat sig och gjort insatser för att bli ett naturligt val och därmed få sina patienter att stanna kvar.

Jag kan bara utgå från Halland och konstatera att många vårdcentraler i egen regi gjort ett fantastiskt jobb och anpassat sig väl till vårdvalet. Därmed har det inte funnits någon anledning att byta.

Patienter byter inte för bytandet skull utan är man nöjd med den vårdcentral man har och ser att den blir bättre på bemötande, tillgänglighet och kontinuitet, så stannar man kvar.

Artikelförfattarna har som representanter för socialistiska läkare givetvis en grundsyn att all vård skall skötas offentligt. Att politiker och tjänstemän är bäst på att välja för patienterna.

Därför kommer man aldrig gilla ett samhälle som ser patientens fokus som det främsta. För dem kommer alltid samhällets och kollektivets fokus först.


Inga kommentarer: