måndag, september 26, 2011

När kommer nästa SD avhopp?

Sverigedemokraterna är ett oerhört toppstyrt parti. Riksdagslistan komponeras ihop för att undvika avhopp, men  nu har det skett.

Det tog ett år sedan hoppar den första av Sverigedemokraternas riksdagsledamöter av. William Petzäll blir politisk vilde i riksdagen.

Har det någon betydelse för riksdagsmajoriteten? Nja, på sikt kan det ha betydelse. Inte nu direkt.

Hur mycket kommer Petzäll att närvara? Kommer han i första hand lyfta lön?

Är han bitter på sitt parti så han kommer stödja alliansen i viktiga omröstningar?

Men den viktigaste frågan är, när kommer nästa SD avhopp?

Med erfarenhet av hur det fungerat  i kommunerna och hur partiet Ny demokrati fungerade så kan ett avhopp vara proppen ur. Att hoppa av ensam kan vara tufft men är man flera blir det enklare.

Och vem vet att om tre fyra SD ledamöter hoppar av om det säger sig företräda ett annat parti som idag inte finns i riksdagen?

SD försöker givetvis bagatelisera Petzälls avhopp och påstå att grunden är att han har missbruksproblem. Men det slår tillbaka på partiet. Varför nominera ett sådan person? Eller var han utan problem när nomineringarna gjordes?

Afton 

DN1  DN2  DN3  DN4  Svd1  Svd2  Svd3  Svd4
Expr1 2 3 GP1 GP2

Inga kommentarer: