torsdag, april 03, 2014

Storbritannien ett land av EU-skeptiker

Under ett antal år har Storbritanniens befolkning blivit mer och mer EU skeptisk. Det har spridits en myt att man kan lämna EU och ändå ha alla fördelar. På något sätt tror man fortfarande att man är stormakten där James Bond är världens ledande agent. Alla kommer anpassa sig till dem

Mest skeptiska har de Konservativas väljare och deras parlamentsledamöter varit. Mest positiva har Liberalerna varit. Labour har vacklat.

EU har varit ett problem i det Konservativa partiet och varje ledare sedan Margaret Thatcher har haft att balansera frågan med mer eller mindre lyckat resultat.

Nigel Farage och Nick Clegg
Särskilt problematisk har framgången för UKIP (UK independence party), varit för de Konservativa.

UKIP har lyckats få 16,5% i valet till Europaparlamentet (EP), men hittills haft få framgångar i parlamentsvalen. EP valen har också oftast lågt valdeltagande så det är lättare att göra bra val i dessa.

Men i lokalvalen 2013 var man framgångsrika och i ett fyllnadsval till parlamentet 2013 kom man tvåa efter Liberalerna.

UKIP skulle kunna bli ett potentiellt hot för de Konservativa, om man inte redan är det. I brittiska parlamentsval väljs en ledamot i varje valkrets. Skulle UKIP ta 5-8% i viktiga valkretsar kan Labour eller Liberalerna gå om och ta mandatet.

Den konservativa premiärministern David Cameron har nu lovat att han skall förhandla om EU:s fördrag och sedan skall det bli folkomröstning. Givetvis ett försök att stoppa UKIP. Men det hela förutsätter en konservativ valvinst 2015.

Inför EP valen i maj så ställde den liberala vice premiärministern Nick Clegg upp i debatt med UKIP:s ledare Nigel Farage. Först i radiokanalen LBC och sedan på BBC 2.

Sista debatten var igår onsdag.

Mätningarna säger att Farage vann en storseger båda gångerna. Ganska obegripligt då Nick Clegg var den som faktiskt försökte föra fram fördelarna med EU och att man inte kunde räkna med att behålla alla fördelar och inflytande men inte vara medlem.

Förmodligen visar mätningarna hur långt EU skepticismen gått i Storbritannien. Billiga, osanna poäng vinner debatter.

Var det rätt av Nick Clegg att ta debatten? Jag tror det. Liberalerna har dåliga opinionssiffror och EU är populärt bland väljare som normalt gillar Liberalerna. Siffrorna på valdagen får väl visa om det var ett misstag.

Jag gissar att UKIP gick stärkta av dessa två debatter men det är de Konservativa som skall vara nervösa. När inte regeringsmakten står på spel kan man markera i EP valet.

Till sist vad är UKIP för parti? Ja de är ett klart konservativt parti. Emot samkönade äktenskap och Nigel Farage anser det är helt i sin ordning att kvinnor som har föräldraledighet skall ha mindre lön när de återgår i arbete.

Man har klart främlingsfientliga inslag och tar gärna till osanna populistiska argument.

Tex har partiet påstått att 29 miljoner rumäner och bulgarer kommer till Storbritannien när restriktionerna hävs. Problemet är att det finns inte ens 29 miljoner rumäner och bulgarer i Bulgarien och Rumänien.

Det finns också en del direkt rasistiska inslag i partiet men man har försökt få bort dem.

UKIP är också klart nationalistiskt och isolationistiskt. Att lämna EU hör ihop med detta och man anser inte att Storbritannien skall engagera sig i t.ex vad som händer i Syrien och Ukraina. Dessa länders problem är inte britternas, enligt UKIP.

onsdag, april 02, 2014

De måste gå att driva vårdcentraler i hela Halland

Denna artikel publiceras idag i Laholms Tidning. En gemensam artikel från förstanamnen för Folkpartiet i de fyra valkretsarna i regionvalet. (Fast det kommer stå landsting på valsedeln.)

En viktig punkt i det nyss antagna regionprogrammet.

De måste gå att driva vårdcentraler i hela Halland

Sedan 2007 bestämmer du som patient vilken vårdcentral du vill gå till i Halland. Makten flyttades från politiker till invånarna.

Varje person har en vårdpeng som är olika stor beroende på ålder. Barn och äldre ger vårdcentralen mer pengar.

Det innebär också att det är patienterna som väljer om en vårdcentral skall vara kvar. Väljer de som bor på landsbygden att lista sig i kuststäderna i Halland då är risken stor att man inte längre har vård på hemmaplan.

Folkpartiet tycker i stort sett att det ålderbaserade systemet är bra. Alternativ med socioekonomiska beräkningar, eller där man får betalt för diagnoser och eller besök, är inte speciellt lockande.

I de landsting och regioner där diagnos ger betalt har patienterna på pappret blivit sjukare. Men är man det i verkligheten?

Under 2014 ses vårdvalet över. Region Halland bör behålla det ålderbaserade systemet som bas men det finns skäl att förändra det så det blir möjligt att driva vårdcentraler i hela Halland.

Det första vi tänker på är landsbygden. Inget privat företag har efter vårdvalets införande valt att starta en komplett vårdcentral på landsbygden i Halland. Det finns idag bara en privatdriven på landsbygden men den fanns innan vårdvalet.

Skälet är givetvis att det är svårt att få ekonomin att gå ihop. I Hallands städer kan man samordna verksamheten med andra vårdcentraler och verksamheter vilket är oerhört svårt på landsbygden. Vår idé är att göra som det är inom folktandvården och ge vårdcentraler som ligger inom förutbestämda områden en särskild glesbygdsersättning.
Undertecknad och Niclas Erlandsson i Torup

Detta skulle ge invånare i t.ex. Torup och Slöinge en trygghet och visshet om att vårdcentralerna kommer finnas kvar.

Nuvarande system fångar inte heller upp stor ohälsa och det faktum att det finns områden i Halland med enbart hyresrätter och få invånare över 65.

En jämförelse visar att vårdcentralen på Andersberg på grund av sin åldersammansättning förlorar 3 miljoner per år i intäkter men har inte högre kostnader än jämförbara vårdcentraler. Då är det svårt att bekämpa ohälsan.

Även här kan man fundera på att titta på tandvården där barnersättningen är högre i områden med dålig tandstatus.

Folkpartiet har inga färdiga förslag utan kommer i processen där vårdvalet ses över påpeka på att det måste gå att driva vårdcentraler i hela Halland. Stad som landsbygd, villaområdet som område med mycket hyresrätter. Och framför allt i områden med stor ohälsa.

Tommy Rydfeldt (FP)
Ordförande Närsjukvården

Lena Persson (FP)
Ledamot i Regionfullmäktige

Niclas Erlandssson (FP)
Ledamot i Regionfullmäktige

Lovisa Aldrin (FP)
1:a namn regionvalet
Halmstad/Laholm

Gör Varlaskogen till kommunalt naturreservat

I tisdagens Norra Halland och Kungsbacka Posten finns nedan artikel med.

Du bestämmer om Varlaskogen skall bebyggas

Det finns mycket mark att bygga på i Kungsbacka stad. Senast har Aranäs föreslagit 500 bostäder på ängen norr om Elof Lindälvs gymnasium. Därför är det konstigt att byggnation av Varlaskogen kommer upp med jämna mellanrum.

Senast 2013 då ett företag ville bygga bostäder i skogen. Kommunstyrelsen sa dock nej men var inte enig. Det lokala missnöjespartiet Kungsbackaborna, med Roger Larsson i spetsen, ville bebygga skogen.  Kungsbackaborna är känt för att stå på byggföretagens, inte invånarnas sida. Så även denna gång.

Shiva i Varlaskogen
 Förfrågningarna kommer fortsätta om det inte skapas ett permanent skydd för skogen. Och därmed fortsätter oron för de som, precis som vi som skrivit denna insändare, bor runt Varlaskogen och använder den för rekreation.

Därför kommer Folkpartiet fortsätta att driva och kräva att skogen blir ett kommunalt naturreservat. Det första i Kungsbacka. Något de andra partierna sagt nej till.

Kommunalt naturreservat skyddar skogen och den kan då inte bebyggas.

Du bestämmer som väljare och invånare om skogen skall bebyggas genom din röst i höstens val. Vad blir ditt val?

Tommy Rydfeldt (FP)
Regionpolitiker

Eirik Langjord (FP)
Kommunpolitiker

Birgitta Gustafsson (FP)
Kommunpolitiker

söndag, mars 30, 2014

Positivt resultat av granskning - Närakuten i Kungsbacka

När en ny upphandling av Närakuten i Kungsbacka skulle göras 2012 var det viktigt att få till ett avtal där Närsjukvården i Region Halland hade full insyn och vid behov kunde agera.

Det tidigare avtalet gav egentligen inga möjligheter att agera.

Jag var ganska trött på återkommande artiklar i media hela Sverige om upphandlat vård som inte blev som man trodde.

De flesta av de exempel berodde inte på att vårdföretag gjorde fel utan att politiker handlat upp vård på felaktigt sätt. Man ville betala för en Nissan Micra men krävde en Mercedes. Och det fanns oftast inga möjligheter att granska eller agera när det inte blev som man ville eller trodde.

Min och nämndens ambition var att så skulle det inte bli i den nya upphandlingen för Närakuten.

Ett av de viktigaste punkterna var att Närsjukvården kunde göra revision. När som helst kunde dyka upp och utföra granskning.

Hela listan på vad ingår i avtalet finns här. Tryck

I februari har förvaltningen gjort två oanmälda besök.

Då granskas de punkter som finns i kravlistan.

Och omdömet blir med beröm godkänt.

Närakuten följer väl avtalet och har hög kvalité. Den enda kritiken var att det tar för lång tid att dokumentera besöken. Idag upp till fem dagar. Målet bör vara maximalt tre dagar.

Känns bra att vi har denna möjlighet att granska och att granskningen visar att patienterna får hög kvalité på den vård som ges.