söndag, mars 30, 2014

Positivt resultat av granskning - Närakuten i Kungsbacka

När en ny upphandling av Närakuten i Kungsbacka skulle göras 2012 var det viktigt att få till ett avtal där Närsjukvården i Region Halland hade full insyn och vid behov kunde agera.

Det tidigare avtalet gav egentligen inga möjligheter att agera.

Jag var ganska trött på återkommande artiklar i media hela Sverige om upphandlat vård som inte blev som man trodde.

De flesta av de exempel berodde inte på att vårdföretag gjorde fel utan att politiker handlat upp vård på felaktigt sätt. Man ville betala för en Nissan Micra men krävde en Mercedes. Och det fanns oftast inga möjligheter att granska eller agera när det inte blev som man ville eller trodde.

Min och nämndens ambition var att så skulle det inte bli i den nya upphandlingen för Närakuten.

Ett av de viktigaste punkterna var att Närsjukvården kunde göra revision. När som helst kunde dyka upp och utföra granskning.

Hela listan på vad ingår i avtalet finns här. Tryck

I februari har förvaltningen gjort två oanmälda besök.

Då granskas de punkter som finns i kravlistan.

Och omdömet blir med beröm godkänt.

Närakuten följer väl avtalet och har hög kvalité. Den enda kritiken var att det tar för lång tid att dokumentera besöken. Idag upp till fem dagar. Målet bör vara maximalt tre dagar.

Känns bra att vi har denna möjlighet att granska och att granskningen visar att patienterna får hög kvalité på den vård som ges.

Inga kommentarer: