onsdag, april 02, 2014

De måste gå att driva vårdcentraler i hela Halland

Denna artikel publiceras idag i Laholms Tidning. En gemensam artikel från förstanamnen för Folkpartiet i de fyra valkretsarna i regionvalet. (Fast det kommer stå landsting på valsedeln.)

En viktig punkt i det nyss antagna regionprogrammet.

De måste gå att driva vårdcentraler i hela Halland

Sedan 2007 bestämmer du som patient vilken vårdcentral du vill gå till i Halland. Makten flyttades från politiker till invånarna.

Varje person har en vårdpeng som är olika stor beroende på ålder. Barn och äldre ger vårdcentralen mer pengar.

Det innebär också att det är patienterna som väljer om en vårdcentral skall vara kvar. Väljer de som bor på landsbygden att lista sig i kuststäderna i Halland då är risken stor att man inte längre har vård på hemmaplan.

Folkpartiet tycker i stort sett att det ålderbaserade systemet är bra. Alternativ med socioekonomiska beräkningar, eller där man får betalt för diagnoser och eller besök, är inte speciellt lockande.

I de landsting och regioner där diagnos ger betalt har patienterna på pappret blivit sjukare. Men är man det i verkligheten?

Under 2014 ses vårdvalet över. Region Halland bör behålla det ålderbaserade systemet som bas men det finns skäl att förändra det så det blir möjligt att driva vårdcentraler i hela Halland.

Det första vi tänker på är landsbygden. Inget privat företag har efter vårdvalets införande valt att starta en komplett vårdcentral på landsbygden i Halland. Det finns idag bara en privatdriven på landsbygden men den fanns innan vårdvalet.

Skälet är givetvis att det är svårt att få ekonomin att gå ihop. I Hallands städer kan man samordna verksamheten med andra vårdcentraler och verksamheter vilket är oerhört svårt på landsbygden. Vår idé är att göra som det är inom folktandvården och ge vårdcentraler som ligger inom förutbestämda områden en särskild glesbygdsersättning.
Undertecknad och Niclas Erlandsson i Torup

Detta skulle ge invånare i t.ex. Torup och Slöinge en trygghet och visshet om att vårdcentralerna kommer finnas kvar.

Nuvarande system fångar inte heller upp stor ohälsa och det faktum att det finns områden i Halland med enbart hyresrätter och få invånare över 65.

En jämförelse visar att vårdcentralen på Andersberg på grund av sin åldersammansättning förlorar 3 miljoner per år i intäkter men har inte högre kostnader än jämförbara vårdcentraler. Då är det svårt att bekämpa ohälsan.

Även här kan man fundera på att titta på tandvården där barnersättningen är högre i områden med dålig tandstatus.

Folkpartiet har inga färdiga förslag utan kommer i processen där vårdvalet ses över påpeka på att det måste gå att driva vårdcentraler i hela Halland. Stad som landsbygd, villaområdet som område med mycket hyresrätter. Och framför allt i områden med stor ohälsa.

Tommy Rydfeldt (FP)
Ordförande Närsjukvården

Lena Persson (FP)
Ledamot i Regionfullmäktige

Niclas Erlandssson (FP)
Ledamot i Regionfullmäktige

Lovisa Aldrin (FP)
1:a namn regionvalet
Halmstad/Laholm

Inga kommentarer: