lördag, mars 29, 2008

Sossarna vänstersvängar ger väljarflykt

Socialdemokraterna rasar nu i storstäderna. Avstånden mellan blocken minskar. En mätning av DN/Synovate visar att alliansen (bilden) fortsätter ta in på vänsterpartierna.

Speciellt i storstäderna går väljare tillbaka till alliansen.

Inte ett dugg förvånande.

Mona Sahlin och socialdemokraterna har fört en politik, i mån de har fört någon, som direkt är emot vad många storstadsväljare vill se.

De som i förra valet gick över till alliansen ville ha förändring. Man ville se betyg i skolan, en ny skola där kunskap sätts i centrum, man ville ha bort fastighetsskatten, ville se fler i arbete osv.

Valfrihet är också en stor fråga för dessa grupper.

Vad gör så (s)?

Jo man attackerar hårt valfrihetsreformen Vårdval Stockholm. Inte bara detaljer i grunden. Budskapet är klart. Du som väljare skall varken välja vårdcentral eller läkare. De skall vi politiker

Skolpolitiken duckar man i. Vad vill (s)? Hur blir det med fastighetsskatten? Återinförs den? Jobbavdraget, tas det bort?

Och kommer vänsterpartiet med i en regering?

Speciellt hur man hanterar Vårdval Stockholm är förvånande. Vill (s) vinna valet måste man få med sig mittenväljare och även moderatväljare. Dessa grupper gillar normalt valfrihet. De som är kraftigt emot är grupper mer vänsterut. Men de röstar redan på (s), (v) och kanske (mp).

Hur man resonerat där vet jag inte. Jaga moderatväljare med vänsterpolitik? Brittiska Labour lärde sig att det inte går. Utan lägg dig närmare din motståndare men med annan dimension.

Acceptera idén med Vårdval Stockholm men med annan fördelning pengar hade varit ett sätt.

Och i skolpolitiken, när det gäller fastighetsskatten, jobbpolitiken, jobbavdraget, måste (s) bekänna färg. Man förlorade valet på dessa frågor. Är svaret återgång till samma vänsterpolitik eller accepterar man alliansen förändringar?

Jag är övertygad om att de vänstersvängar man gjort är en av skälen till att (s) tappar främst i storstäderna.

Mona Sahlin (bilden) är inte heller någon tillgång. I underökningen får (s) 42,8%. I en tidigare underökning av DN/Synovate hade 38 % förtroende för henne. De finns alltså väljare som säger att de skall rösta på (s) men saknar förtroende för partiledaren Sahlin.

Alla andra partiledare är populärare än sitt parti. Mona Sahlins bristande popularitet är ett problem för (s) och sådana väljare kan lätt byta parti.

Valet 2010 kommer att bli mycket jämt och spännande. De som räknat ut alliansen har nu något att fundera över.

PS! Foto på alliansen ovan av Erik Bratthall DS!

DNSvdAftonDagenHDExpressDN2

fredag, mars 28, 2008

Driver Aftonbladet med oss?

Radio och TV verket har beslutat tillåta fler kanaler i det digitala marknätet. Det görs på frekvenser som inte nuvarande digitalboxar klarar.

Aftonbladet slår upp detta stort. Med bild på Aftonbladets tv-expert Peter Pettersson som ser allvarligt bekymrad ut.

Och rubriken skriker ut ”Du tvingas köpa ny digitalbox igen”

Man riktigt ser hur gamla damer tvingas iväg till butikerna under hot av att aldrig mer kunna se på Tv och ”tvingas” köpa dessa nya boxar.

Vad drabbas då tittaren av för kostnad?

Går man in på Boxers sida så kan man läsa att tecknar man avtal så får man köpa en box för 1 kr. Jag tittar igen, jo det står 1 kr.

Vad får någon att tro att nya boxar skulle kosta mer? Boxer och Tv-bolagen vill väl att folk skall se kanalerna?

De som har marksänd digital TV hemma drabbas alltså av den stora kostnaden 1 kr.

Hur skall de klara detta? Hushållsekonomin går helt åt skogen.

Själva artikeln berör överhuvudtaget inte det faktum att de flesta svenskar tittar via kabel-tv och satellitmottagare och inte berörs. Enbart som kort svar i en fråga skriver man detta

Men ändå vill Aftonbladet veta i sitt forum följande:

"Känner du dig blåst av övergången till digital-tv?"

Vad är det för svenska förresten?

Är det 1 april idag? Aftonbladet driver väl med oss?

Länkar i samma ämne:Svd12345DN12SydsvIDG

Så agerar vårt kära Apoteksmonopol

Ett apoteket skall byggas om. Det heter Svanen. Så då sätter Apoteksbolaget in en annons i Göteborgs Posten om detta. Apoteket Svanen har stängt 31 mars - 2 april
Jättebra, om det inte vore för två saker.

Vet alla vad närmaste apoteket heter?

Och sist, men inte minst, det finns enligt Apotekets hemsida 27 stycken Apotek som heter Svanen.

Ingen adress finns i annonsen så vilket av alla dessa 27 är det som är stängt för ombyggnad? Är det kanske Svanen i Tibro, Husqvarna, Båstad eller Göteborg?

Kundvänligt, eller är det så att monopolet inte bryr sig? Än så länge tvingas vi ju besöka Apoteksbolaget.

Avreglera Apoteket, snarast !!!!!!!!

DN

Flumskolan monteras ner steg för steg

Utbildningsminister Jan Björklund (fp) har ibland jämfört utbildningen i skolan med körkortsutbildning.

Är det någon som drömmer om att man sa att alla som går i trafikskola skall gå exakt lika lång tid?

Och när man inte klarar ett moment så får man gå vidare i utbildningen utan att momentet fungerar.

Nej, vi vill ha säkra bilister i trafiken som kan alla delar.

Men när det gäller skolutbildningen skall alla gå samma tid oavsett kunskap.

När vissa elever inte klarar att få gymnasiekompetens efter årskurs 9 så löste man det elegant. Dessa fick ändå komma in på gymnasiet i något som kallas IV (Individuellt program).

Hokus pokus så hade alla blivit gymnasielever oavsett om man klarat grundskolan eller inte.

Ett sådant system är ju dömt att misslyckas.

Gymnasieutredningen föreslår nu att IV slopas och att man istället får ett 10:e år i grundskolan.

Jan Björklund (bilden) är positiv.

Det kan ju inte vara gymnasiets roll att lära elever läsa, skriva och räkna. Dessa måste få stöd redan tidigt i grundskolan.

I Svenska Dagbladet skriver idag Elisabeth Fernell, barnhabiliteringsläkare,bland annat följande:

"Idag förväntas alla elever gå i skolan i 12 år. En plåga för dem som är svaga i teoretiska ämnen eller har stora koncentrationssvårigheter.

Tidigare fanns för elever som inte hade så starka förutsättningar för teoretiska studier möjlighet att sluta skolan och påbörja ett praktiskt inriktat arbete. Detta är idag i stort sett omöjligt.

Mycket talar för att en del av dagens problematik med ökad skolfrånvaro, och att många inte uppnår de så kallade målen i grundskolan, har sin grund i orealistiska förväntningar på att alla ska klara dessa teoretiska kunskapsmål."


Jag håller med fullständigt. Men för (s) är gymnasiestudier för alla en helig ko. Oavsett om eleverna klarar det eller känner det som en pina.

Gymnasieutredningens förslag är ännu ett steg bort från flumskolan och för en skola baserad på kunskap och stöd till elever som behöver det.

Svd1Svd2DNAftonSydsvHDDagen

KD förslag med finansieringsbrister

Jag vet inte om det är låga opinionssiffror eller något annat som gör att Kristdemokraternas gruppledare Stefan Attefall nu på DN debatt gör ett utspel där han vill avskaffa räntan på uppskjuten betalning av skatt för reavinster från fastighetsförsäljningar samt hela taxeringssystemet.

Särskilt genomtänkt är inte utspelet.

Räntan var en del för att kunna finansiera övergången från fastighetsskatt till fastighetsavgift.

Han skapar därmed ett hål på minst en miljard i statskassan
Som han inte talar om hur det skall finansieras.

Attefall vill dessutom avskaffa själva taxeringen. Men dagens system för fastighetsavgift är ju upplagt så att man får en avgift eller för småhus högst 0,75 % av taxeringsvärdet. För hyreshusenheter avgift eller högst 0,4 % av taxeringsvärdet.

Att man kan välja beror på att den som kanske hade 4000 i fastighetsskatt innan reformen med nya fastighetsavgiften för småhus (6000 kr) skulle ha fått höjd skatt/avgift. Men genom procentsats av taxeringsvärdet slapp dem det.

Borttagen taxering innebär att antingen så får många höjd skatt eller så måste avgiften sänkas rejält. Och då uppstår problemet hur det skall finansieras?

Han vill också att fastighetsavgiften skall vara relaterad till kommunens fastighetsrelaterade service. Men då kan ju inte staten ta in ca: 12 miljarder från kommunernas för detta som finansierar avskaffandet av fastighetsskatten.

Och återigen om kommunernas sänker avgiften måste inbetalningar till staten minska eller upphöra. Det är 12 miljarder staten tar in denna väg. Finansiering?

Attefall vill också att kommersiella fastigheter och industrier skall omfattas av systemet med avgifter. Det är ju en förutsättning om man avskaffar taxeringen då dessa har kvar fastighetsskatten.

Men den frågan är inte lätt. Skall en lokal i Frillesås i Kungsbacka och i centrala Stockholm ha samma avgift? Skall avgiften vara per kvadratmeter?

Avgifterna får då sannolikt sättas så lågt att staten återigen tappar pengar.

Att lägenheter idag oavsett läge och storlek har samma avgift är ett problem i det nya systemet. I hyreshusenheten (hyresrätt eller bostadsrätt) betalar ägaren 1200 kr både för lägenheten på 30 kvm och lägenheten på 120 kvm.

I främst bostadsrättshus har nu i en del föreningar frågan kommit upp om man skall knyta avgiften till varje lägenhet. Med följd att små lägenheter får en höjning av sin avgift till föreningen och stora en sänkning.

När det gäller småhus så kan en person bo i en tillbyggd sommarstuga på 90 kvm. Grannen däremot river och bygger nytt hus på 240 kvm. Båda betalar 6000 kr i fastighetsavgift.

Detta är det nya systemets svaghet.

Jag förstår att Stefan Attefall i sin artikel undviker att prata om finansiering. Lågt räknat rör det sig om 12-15 miljarder som måste fram. Hur?

SvdHDDN

torsdag, mars 27, 2008

Christer Fuglesang blir politiker i raketfart?

Bloggaren Henrik Alexandersson berättar att enligt vissa källor har Christer Fuglesang, första svensken i rymden, tackat ja till att kandidera till Europarlamentet 2009 för folkpartiet.

Folkpartiet dementerar.

Kul om det vore sant.

Givetvis blir det många kommentarer. En bloggkommentar på Alexandersson blogg noterar fyndigt ” Jag satsar en femma på att parlamentsvalet blir uppskjutet nu...”

Bloggaren Johan Ingerö
hoppas det i så fall blir bättre än senaste ”kändisrekryteringen” som var Maria Carlshamre. Och säger att han försökt att rekrytera Alexander Bard?????.

Får man ha kortbyxor i sessionssalen?

Även Niklas Frykman kommenterar med rubriken ”Förste folkpartisten i rymden?”.

Svenska Dagbladet
hänger givetvis på med kommentar på ledarsidan.

Att det kan finnas intresse från Christer Fuglesang visar ett seminarie som hölls 12 december. Medverkande var europaminister Cecilia Malmström (fp) och just Christer Fuglesang.

Christer Fuglesang skulle där ge sin syn på "gränsöverskridande samarbete och möjligheten att studera och forska i ett annat land."

Låter som en bra grund för att gå vidare och arbeta för detta inom EU.

Intressant uppgörelse mellan alliansen och miljöpartiet

DN debatt redovisar migrationsminister Tobias Billström och miljöpartiets gruppledare Mikaela Valtersson en uppgörelse när det gäller invandringspolitiken och då främst frågor kring arbetskraftsinvandring.

Man föreslår bland annat att om en svensk arbetsgivare, efter att en ledig tjänst utannonserats även inom EU/EES och Schweiz, ger ett konkret erbjudande om anställning till någon utanför EU ska denne kunna få ett uppehålls- och arbetstillstånd.

Dessutom att tidsgränserna för uppehålls- och arbetstillstånd förlängs. Inledningsvis beviljas ett tidsbegränsat tillstånd för som längst två år. Om personen därefter fortfarande arbetar ska tillståndet kunna förlängas med ytterligare två år. Efter fyra år ska ett permanent uppehållstillstånd kunna beviljas. Ingen arbetskraftsinvandrare ska längre tvingas att åka hem trots att hon eller han har ett arbete.

Förslagen är bra och regeringen ligger även i denna fråga ett steg före socialdemokraterna.

Uppgörelsen är givetvis intressant som sådan. Artikelförfattarna noterar själva att ” Att regeringen och miljöpartiet är överens om reformen innebär att vi säkerställer ett brett och långsiktigt stöd i riksdagen.”.

Det är alltså en politik som ligger fast även om det blir regeringsskifte. Såvida inte (s) och (v) får majoriteten.

Intressant är också att det rödgröna regeringsalternativets trovärdighet ytterligare minskar.

Politiskt är det bra och de finns andra frågor inte minst inom utbildningsområdet där en uppgörelse skulle kunna nås med miljöpartiet som garanterar långsiktighet.

Det är uppenbart att det finns positiva kontakter mellan alliansen och (mp). Häromdagen skrev riksdagsledamöterna Lars Tysklind (fp) och Karin Svensson Smith (mp) en gemensam artikel i Göteborgs Posten om bland annat att styra fler transporter från väg till fartyg.

SvdDNHD

tisdag, mars 25, 2008

Förgör demokraterna varandra?

Olika medarbetare till Barack Obama och Hillary Clinton ( bilden)
har uttalat sig om den andra kandidaten och fått avgå. Senast Geraldine Ferraro, en gång vicepresidentkandidat 1984 till Walter Mondale, som jobbade för Clinton.

Barack Obama har också den senaste veckan gått igenom en mindre kris. Den f.d. pastorn i hans kyrka, pastor Jeremiah Wright, har kritiserats för att ha gjort en hel del kontroversiella uttalanden som kan upplevas som rasism och opatriotiska i USA.

Inte minst det sista är känsligt i detta land. Wright fanns också med som rådgivare i Obamas kampanj och presidentkampanjen hamnade i svårigheter.

Nu är det Hillary Clintons tur igen. Hon påstod att hon tvingades fly och söka skydd efter att ha blivit beskjutna av krypskyttar vid ett besök i Bosnien. Detta visade sig nu inte vara sant.

Vem läcker? Båda kampanjerna? Vem letar upp alla dessa saker? Båda kampanjerna? Eller är det republikanerna närstående personer som läcker för att få ”rätt” kandidat eller helt enkelt få se demokraterna förgöra varandra?

Samtidigt åker John McCain världen runt som en statsman.
Träffar presidenter och premiärministrar. (Bilden tillsammans med Gordon Brown)

Hur länge kan demokraternas ledning tillåta att kandidaterna förgör varandra? Jag tror det blir oerhört svårt för demokraterna att vinna presidentvalet om det fortsätter såhär. Den som till slut vinner nomineringen riskerar att lämna konventet skadeskjuten. John McCain däremot kommer att hyllas under republikanernas konvent.

Men även John McCain har svagheter. Givetvis hans ålder. Vem som blir vicepresidentkandidat kommer att bli viktigt. Det måste vara en person som med trovärdighet kan ta över. Ingen ny Dan Quayle alltså.

Ökade stridigheter i Irak och fler amerikanska soldater som dödas kommer också skada hans kampanj. Ekonomin och hur republikanerna och Bush skött den, eller misskött den, är en annan svaghet. Dessutom är George W. Bush en person som han måste hålla sig långt bakom sig.

Pratshowvärden Jay Leno skämtade om detta för någon vecka sedan:

” McCain was running so fast from President Bush, he ran into Barack Obama, who was running from his minister. And Hillary, who was running from Geraldine Ferraro.”

Svd1Svd2Svd3AftonDN

Barnbidrag för alla eller några ?

Centerledaren Maud Olofsson tycker i en intervju i Svenska Dagbladet att man skall inkomstpröva barnbidraget.

Idag får miljonären med 30 miljoner på banken och 3 miljoner i inkomst varje år barnbidrag. Samma belopp utbetalas per barn till alla. Även samma belopp i flerbarnstillägg.

Det finns många argument för och emot.

Det viktigaste för inkomstprövning är givetvis att varför skall höginkomsttagare ha barnbidrag? Kan inte dessa pengar användas bättre till familjer som har det ekonomiskt kärvt?

Mot inkomstprövning brukar användas att inkomstprövar man allt och ger höginkomsttagare inga bidrag och högre avgifter så undermineras viljan att betala skatt. Grund för en skatterevolt.

Det finns också risk med marginaleffekter för dem som ligger kring brytgränsen när man inkomstprövar. Att en person får 10000 kr extra genom att arbeta över . 3500 kr går i skatt och barnbidraget minskar med 3000 kr. Så det blir bara 4500 kr över.

Veronica Palm (s) har som vanligt underliga argument denna gång emot inkomstprövning.

- Det ska inte vara ett fattigbarnsbidrag - alla barn ska ha samma chans och samma möjlighet, säger hon till DN.

Men det är ju precis så det är idag. Bidraget går till föräldrarna (mamman) och i vissa familjer används det för att få ekonomin att gå ihop och i andra sätts det från dag ett in på ett konto för det behövs inte i familjekonomin. Har alla samma chans och möjlighet då?

Tror Veronica Palm att barnbidraget kvitteras ut av varje barn och används? Skulle inte ett barn som bor i en familj som lever på marginalen få större möjlighet om familjens ekonomi stärktes?

Undrar hur länge Veronica Palm får vara kvar som talesman i socialförsäkringsfrågor?

Det finns givetvis en del teknikaliteter kring en inkomstprövning. Hur inkomstprövar man? Skall barnbidraget slås ihop med bostadsbidrag och kallas familjebidrag?

Frågan är tillräckligt intressant för att utredas men i ett större sammanhang där man även tittar på bostadsbidraget, maxtaxan på dagis påverkan och familjernas totala ekonomi.

SvdHDDagenDNAftonSydsvEkonomiNSvd2Svd3Svd4

söndag, mars 23, 2008

Kommunister som inte såg och begrep

Svenska Dagbladet har intervjuat tre kommunister och beundrare av Kina och Mao (bilden). Tomas Bolme, Torbjörn Säfve och Gunnel Bergcrantz.

Jag förstår att det kan vara problematiskt att ta itu med sitt förflutna. Speciellt som det innehåller så mycket negativt och svart. Blir som att förneka meningen med sitt liv.

Men jag ser väldigt lite ånger och kritik i intervjuerna.

Var finns kritiken mot förtrycket, massmord, massakern på Himmelska fridens torg, för att nämna något?

Torbjörn Säfve har också fascinerats av en annan diktatur, Kuba.

Trots att demokrati och marknadsekonomi segrat och kommunismen, förutom några få länder, förpassats till soptippen tror han att marknadsekonomin (och därmed demokratin?) skall falla sönder. Till Svd säger han:

”Kapitalismens mest lukrativa verksamheter är vapen, droger och prostitution och USA kommer att kollapsa som alla imperier gör"

Gunnel Bergcrantz tycks inte ha velat se eller förstått diktaturen och förtrycket.

Hon säger:

”Sovjet insåg vi, säger hon, skulle aldrig bli bra. Men vi hyste verkligen förhoppningar om Kina, om en bättre värld. Alldeles oavsett allt som hände senare så var befrielsen fantastisk. Först senare diskuterade vi varför alla länder gör samma fel; låter befriarna administrera och bygga upp. Det är ju en helt annan kamp.”

Vilken befrielse? Vad var så fantastiskt? Förtrycket? Brotten mot de mänskliga rättigheterna?

Tomas Bolme andas lite självkritik, Men bara lite. Han säger:

”Men jag vet inte om det är rätt att framställa Mao som enbart dålig, som det görs i dag, funderar han. Självklart var dödsstraff och förtryck inget vi stödde och personkulten var osund. Men man kan ju rimligen inte påstå att det var bättre före revolutionen.”

Så förtryck och diktatur kan rättfärdigas med att det blev bättre än vad det var före revolutionen?

Ingen av de tre intervjuade funderar över varför misslyckades kommunismen inte bara i Sovjet utan i Kina, Nordkorea, Kuba, Vietnam, hela Östeuropa för att nämna några stater. Man lyckades aldrig förena demokrati och yttrandefrihet med kommunism.

Det kanske är det så att kommunism förutsätter diktatur. Men skulle Bergcrantz, Bolme och Säfve erkänna detta så erkänner man ju att man trott på var en utopi. Vilket de förmodligen inte klarar av.

Istället bygger man luftslott i sin argumentation och försöker trots allt rättfärdiga sitt handlande och sitt stöd för diktaturer som förtryckt och mördat miljoner människor.

Och förtrycket av Tibet fortsätter. Kanske tycker Bolme, Säfve och Bergcrantz att det Kina gör är rätt? Inte omöjligt efter att ha läst intervjuverna med dem.

Storebror Alhem ser dig.

Åklagaren Sven-Erik Alhem anser i en debattartikel i Dagens Nyheter att bilägaren, inte den som kör, skall straffas om ett fordon kör för fort och föraren inte kan identifieras.

Skälet är enligt Alhem att

” Många förslagna bilförare skyddar sin identitet genom nedfällda solskydd eller genom någon form av maskering. Brister i fråga om bildkvaliteten har också vållat problem.”

Men egentligen är inte Alhem nöjd med detta.

Hans drömlägen är att staten hela tiden via en transponder skall övervaka medborgaren och hur han kör.

Såhär skriver han:

”Allra bäst hade varit om ett obligatoriskt transpondersystem i bilarna hade gjort det möjligt att identifiera dem under automatisk hastighetsmätning utan någon fotografering. Oberoende av vem som är förare av bilen vid någon form av automatisk registrering av för hög hastighet, skulle i mitt system bilägaren svara för en administrativ sanktionsavgift som påföres honom eller henne. Den aktsamme bilägaren förutsätts ha ett ägaransvar för hur fordonet brukas.”

Det är en kuslig inställning och ett förverkligande av storebrorsamhället som Alhem förespråkar. Transpondrar i varje bil? Jag ryser. Som också kanske skall användas att kolla medborgaren ytterligare. Av skatteverket? Försäkringskassan? A-kassan?

Aptiten brukar växa hos myndigheter om man ser en chans att använda system för kontroller av medborgaren.

Jag har svårt att se vilka brott som skulle kunna motivera en sådan övervakning i samhället. Fortkörning är det absolut inte.

Det komiska i Alhems förslag är att skall ägaren betala ”sanktionsavgift” kan det ju inte vara ett brott. Personer som kan betala skulle alltså kunna köra fort och inte få mer än denna avgift. Och hela tiden hävda att någon annan körde men de tar sitt ansvar och betalar.

Eller så är det så att Alhem inte är så noga med rättsäkerhet utan den som äger ett fordon skall kunna bli av med körkortet utan att man bevisat att den kört.

Jag gissar att så kallade målvakter som ägare till bilar kommer att dyka upp. Som tar avgiften, de ändå inte kan betala, och så kan den riktige ägaren köra vidare.

Det känns bra att infrastrukturminister Åsa Torstensson (c) avvisar förslaget via sin pressekreterare men oroande att en ledande åklagare i landet är så vårdslös med rättsäkerhet och den personliga integriteten.

DNHD