fredag, mars 28, 2008

Flumskolan monteras ner steg för steg

Utbildningsminister Jan Björklund (fp) har ibland jämfört utbildningen i skolan med körkortsutbildning.

Är det någon som drömmer om att man sa att alla som går i trafikskola skall gå exakt lika lång tid?

Och när man inte klarar ett moment så får man gå vidare i utbildningen utan att momentet fungerar.

Nej, vi vill ha säkra bilister i trafiken som kan alla delar.

Men när det gäller skolutbildningen skall alla gå samma tid oavsett kunskap.

När vissa elever inte klarar att få gymnasiekompetens efter årskurs 9 så löste man det elegant. Dessa fick ändå komma in på gymnasiet i något som kallas IV (Individuellt program).

Hokus pokus så hade alla blivit gymnasielever oavsett om man klarat grundskolan eller inte.

Ett sådant system är ju dömt att misslyckas.

Gymnasieutredningen föreslår nu att IV slopas och att man istället får ett 10:e år i grundskolan.

Jan Björklund (bilden) är positiv.

Det kan ju inte vara gymnasiets roll att lära elever läsa, skriva och räkna. Dessa måste få stöd redan tidigt i grundskolan.

I Svenska Dagbladet skriver idag Elisabeth Fernell, barnhabiliteringsläkare,bland annat följande:

"Idag förväntas alla elever gå i skolan i 12 år. En plåga för dem som är svaga i teoretiska ämnen eller har stora koncentrationssvårigheter.

Tidigare fanns för elever som inte hade så starka förutsättningar för teoretiska studier möjlighet att sluta skolan och påbörja ett praktiskt inriktat arbete. Detta är idag i stort sett omöjligt.

Mycket talar för att en del av dagens problematik med ökad skolfrånvaro, och att många inte uppnår de så kallade målen i grundskolan, har sin grund i orealistiska förväntningar på att alla ska klara dessa teoretiska kunskapsmål."


Jag håller med fullständigt. Men för (s) är gymnasiestudier för alla en helig ko. Oavsett om eleverna klarar det eller känner det som en pina.

Gymnasieutredningens förslag är ännu ett steg bort från flumskolan och för en skola baserad på kunskap och stöd till elever som behöver det.

Svd1Svd2DNAftonSydsvHDDagen

Inga kommentarer: