torsdag, november 20, 2014

Regeringen belastar sjukvården med 100 miljoner som kunde gått till vård.

Den rödgröna regeringen har förslagit riksdagen att från och med 2015 skall det införas en särskild löneskatt på 5,6% på alla anställda över 65 år. Den särskilda löneskatten beräknas kosta regioner/landsting ca: 100 miljoner kr. Svenska kommuner ca: 200 miljoner kr.

Totalt ökar kostnaden i Sverige att anställa äldre med 1,5 miljarder.