fredag, augusti 26, 2016

Elektronisk dosett en del av digitaliseringen - Region Halland

Vänsterpartiet har till regionfullmäktige i Region Halland lagt en motion om elektronisk dosett.

Enkelt beskrivet så påminner den elektroniska dosetten om när medicin ska tas och matar även fram de aktuella pillren. Om medicinen inte tas kan vissa dosetter även skicka ett meddelande till personal eller närstående. 

Framför allt för multisjuka som ofta har många mediciner, kan detta vara till stor hjälp.

Att mediciner inte tas eller på fel tider skapar vårdskador som kostar sjukvården stora pengar och det skapar också lidande för patienten.  Kan till och med leda till döden.

En studie i England visade att under ett halvår sparades 20.000 kr per patient därför det blev mindre besök för att ge medicin men framför allt fick patienterna ett bättre hälsotillstånd och man behövde inte sätta in akuta insatser på grund av felmedicinering.

Den nödvändiga digitaliseringen av vården består av många saker. Elektronisk dosett är en av dem.

När Närsjukvårdsnämnden i Region Halland igår fick uttala sig över Vänsterpartiets motion var vi positiva.

Viktigt är dock att all digitalisering sker i ett större sammanhang och att olika projekt inte "duttas" ut, utan att hänga ihop.

Närsjukvården vill ha bort köerna på Folktandvården - Region Halland

Halland växer med ungefär 4000 invånare per år. Det innebär att fler vill komma till Folktandvården i Region Halland. Dessutom vill många som redan bor i Halland få möjlighet att få en tid.

Det är ju positivt för det visar på stort förtroende för Folktandvården, men det skapar köer.

Från och till har köer uppstått men också arbetats bort för att återkomma på nytt.

Kolla - En Folktandvård utan köer
Rekryteringsläget för framför allt tandläkare har blivit bättre och därför finns det anledning att försöka få bort köerna.för gott

Närsjukvårdsnämnden gav på sitt möte igår ett uppdrag till förvaltningen att ta fram en plan för att får bort köerna. Planen skall redovisas senast i december.

Viktigt är också att få ett gemensamt kösystem. Om man idag ställer upp sig på tre olika kliniker så blir man tre som står i kö. Med ett gemensamt system kan man se hur många det faktiskt är som står i kö till Folktandvården som helhet.

För mig handlar detta om valfrihet. Man skall som patient kunna välja mellan privat tandläkare och Folktandvården. och har Folktandvården inga tider så finns inte denna valfrihet.

På vissa ställen i Halland finns bara Folktandvården. Då är det viktigt att man kan få tid dit.

Viktigt är dock att påpeka att den som söker akut alltid får tid.

måndag, augusti 22, 2016

När Löfven och Fridolin kom på skolutspelet om läslov - hemlig inspelning

Jag har fått del av ännu en hemlig inspelning om hur det går till i regeringskansliet.

I torsdags blev Gustav Fridolin uppkallad till Stefan Löfven och det lät såhär:

Löfven: -Det är inte ok att Moderaterna och Björklund lägger förslag om skolan. Någon ordning måste det vara. Det är regeringen som skall lägga förslag inte oppositionen. Björklund skall ju hålla tal på söndag precis som jag. Han tänker säkert prata om skolan.  Vi måste också göra ett skolutspel. Vad har du för förslag att ge mig?

Fridolin: - Ja, vi har inte kommit på speciellt många.

Löfven: -  Ni är ju tre statsråd på departementet. Något måste ni väl gjort de senaste två åren?

Fridolin: - Nja, vi har ett som kanske kan bli bra. Vi döper om höstlovet till läslov? Eleverna skall läsa då, ok?
Polarna Gustav och Stefan. I vått och torrt.

Löfven: - Fantastiskt. Det täpper till munnen på Björklund. Han kommer bli mållös. Inget mer? Kanske öka lärarutbildningen med fler platser?

Fridolin: - Men problemet är att många som studerar till lärare hoppar av och har för dåliga förkunskaper så det blir inte fler lärare. Lärarutbildningen har också för dålig kvalité.

Löfven: - Ja men det vet ingen. Vi visar handlingskraft. Har du något mer?

Fridolin: - Egentligen inte. Kanske ta bort betygen i årskurs ett till åtta? Skulle vara populärt i Miljöpartiet.

Löfven:- Nej då kallar man bara oss flummiga.

Fridolin: - Det är inget fel att vara flummig. I vårt parti är det en komplimang.

Löfven: - Nej, läslov och fler utbildningsplatser får det bli. Då tar vi täten i skolfrågan igen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fotnot: I Aftonbladet(S) beskriver Lena Mellin förslaget att kalla höstlovet för läslov såhär:

"Tyvärr är det en knasig idé från en politisk experimentverkstad som inte kommer att  fungera. Det kommer att leda till det rakt motsatta jämfört med det avsedda."

Befolkningsökningen i Halland drar norrut i kvartal 2

Häromdagen kom befolkningssiffrorna för kvartal nummer två. Vi är nu 316.693 hallänningar.

Halland ökade kvartal två med 1266 invånare. Av dessa 626 personer finns nästan hälften i Kungsbacka (448) och Varberg (178).

Speciellt Halmstad saktar ner. Man ökade kvartal 2 med 169 invånare och av bruttoökningen var 160 inflyttade från utlandet. Man kan nog anta att utan nyanlända hade befolkningsökningen i Halmstad varit betydligt lägre även om alla som kommer från utlandet givetvis inte är nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd.

Befolkningsökningen första halvåret
Första halvåret ligger befolkningsökningen i Halland till 44% i Varberg och Kungsbacka. I kvartal två nästan till 50%.

Är detta en tillfällighet eller trend?

Kungsbacka med sina 79.702 invånare kommer under hösten, kanske redan tredje kvartalet, gå över 80.000 invånare.

2016 kommer säkert Kungsbacka att öka med mer än 1000 personer. Många bostäder är inflyttningsklara under hösten.

Det som är positivt är att samtliga kommuner i Halland ökar. Tillväxt är t.ex inom sjukvården mycket lättare att hantera än minskat antal invånare och att man behöver skära ner.

Tillväxt är också en utmaning så man inte drabbas av växtvärk. Den halländska sjukvården är van vid befolkningsökningar och klarar ofta dessa mycket bra.


söndag, augusti 21, 2016

Skolan först - Liberal satsning på lärarutbildning

Vid sitt sommartal på soliga Dockpiren vid Eriksberg idag lanserade den liberala ledaren Jan Björklund ett antal förslag för att förbättra både utbildningen och fortbildningen av lärarna. Han förslog även att större krav skall ställas på de som vill bli lärare.

Förslagen kan sammanfattas i följande fem punkter

1. En omfattande vidareutbildning av svensk lärarkår

2. Masterexamen skall vara krav för att bli ämneslärare

3. Högre antagningskrav till lärarutbildningen

4. Ämneslärarutbildningen koncentreras till de sex största universiteten

5. Krav på ämnesbehörighet för att sätta betyg.

Kostnaden under fyra år 8 miljarder kronor.

Vill man läsa mer om förslagen tryck här.

Värt att notera är att Stefan Löfven också lovade satsning på lärarna i form av fler utbildningsplatser.
Kostar 87 miljoner kr och fullt utbyggt först 2021 ????. Kostnad då 342 miljoner kr.

Löfvens mikroutspel visar tydligt att för skolans skulle krävs en ny regering med starka liberala inslag.