fredag, augusti 26, 2016

Elektronisk dosett en del av digitaliseringen - Region Halland

Vänsterpartiet har till regionfullmäktige i Region Halland lagt en motion om elektronisk dosett.

Enkelt beskrivet så påminner den elektroniska dosetten om när medicin ska tas och matar även fram de aktuella pillren. Om medicinen inte tas kan vissa dosetter även skicka ett meddelande till personal eller närstående. 

Framför allt för multisjuka som ofta har många mediciner, kan detta vara till stor hjälp.

Att mediciner inte tas eller på fel tider skapar vårdskador som kostar sjukvården stora pengar och det skapar också lidande för patienten.  Kan till och med leda till döden.

En studie i England visade att under ett halvår sparades 20.000 kr per patient därför det blev mindre besök för att ge medicin men framför allt fick patienterna ett bättre hälsotillstånd och man behövde inte sätta in akuta insatser på grund av felmedicinering.

Den nödvändiga digitaliseringen av vården består av många saker. Elektronisk dosett är en av dem.

När Närsjukvårdsnämnden i Region Halland igår fick uttala sig över Vänsterpartiets motion var vi positiva.

Viktigt är dock att all digitalisering sker i ett större sammanhang och att olika projekt inte "duttas" ut, utan att hänga ihop.

Inga kommentarer: