söndag, september 04, 2016

Fördelarna väger över vid digitalisering av vården

Maria Haldesten, ledarskribent på Hallands Nyheter, skrev en ledare, läs här,  om digitaliseringen. Jag tyckte den fokuserade på fel saker och skrev ett svar som tidningen publicerade.

Fördelarna väger över vid digitalisering av vården

Maria Haldesten uttrycker i en ledare i HN 25/8 farhågor med digitaliseringen av vården. Det är framför allt säkerheten vad gäller åtkomsten av patientjournaler hon ser en risk med. Men den har lite med nödvändig digitalisering att göra. Och det är ett vanligt missförstånd att det enbart handlar om säkerhet.

Säkerheten gällande de uppgifter som finns i journalen är lika viktigt oavsett om man digitaliserar vården eller inte. Och att personal olovligen tittar på information, som de inte har behörighet till, har uppmärksammats i många år.

Ett uppmärksammat fall var 1998 då ett statsråd insjuknade och 28 personer som inte var involverade i vården slog på patienten. När patientjournalerna var i pappersform fanns ingen kontroll vilka som läste dem och som med skvaller förde vidare informationen man fick fram. När journalen blir tillgänglig på nätet ger det patienten möjlighet att direkt se vem som loggat in. Är det någon som inte har med patientens vård att göra kan man slå larm om eventuellt dataintrång. Det skapar en säkerhet som stickprov aldrig kan ge.

I Region Halland finns en sammanhållen journal redan idag. Det innebär att kommer man in akut kan behandlande personal direkt se om man haft besvären tidigare, eventuellt tidigare besök, medicinering och vilka diagnoser man då satte. Det ger en kraftigt ökad patientsäkerhet. Via Nationella patientöversikten kan man om man insjuknar i ett annat landsting/region även där läsa nödvändig information.

Digitaliseringen handlar också om att kunna boka tider på webben. Få ett automatiskt frikort när man når högkostnadsskyddet. I hemmet ha automatiskt övervakning av sjukdomstillstånd. Att via elektronisk dosett se till att framför allt multisjuka tar rätt mediciner vid rätt tid och att de verkligen tas.

Jag skulle kunna fortsätta med fler exempel men de ovan visar hur digitalisering både underlättar för patienten och gör vården säkrare.

Konsultföretaget McKinsey har i en rapport beräknat tänkbara vinster med digitalisering av vården till 180 miljarder. Pengar som behövs för att klara vården framöver utan stora skattehöjningar. Jag bagatelliserar inte frågorna kring säkerheten och att uppgifter kommer i fel händer. Men det är viktigt att vi inte av enbart rädsla håller tillbaka digitaliseringen. Fördelarna väger över. Och digitaliseringen räddar liv.

Tommy Rydfeldt (L)
Gruppledare
Region Halland 

PS! Maria Haldesten svarade. Tryck här. DS!
Inga kommentarer: