tisdag, september 06, 2016

Vad har Halland gemensamt med Värmland?

Jag har skrivit ett antal insändare på samma tema. Vad har olika orter i Halland gemensamt med norra Värmland?

Denna var publicerad i Laholms Tidning.

Vad har Laholm gemensamt med Sysslebäck?

Den av S+MP regeringen tillsatta indelningskommittén har i sitt förslag till regeringen inte med Halland i en storregion med start 2019. Men hotet att vi 2023,skall tvingas in i en region med Västra Götaland och Värmland, kvarstår.

Man frågar sig hur kan man se att Sysslebäck i Värmland och Laholm kan ha något gemensamt? Det är svårt att förstå varför framför allt socialdemokraterna genom civilministerns driver denna fråga så hårt.

Hade man som i Danmark förutsättningslöst tittar på regiongränserna så hade det varit mer begripligt. Om man dessutom hade bett kommittén att föreslå uppgifter som staten kan överlåta till regionen, hade säkert många i alla fall lyssnat.

Men budskapet är att gamla länsgränsen gäller och inga nya uppgifter till regionerna.
På detta sätt löser man inte de problem man säger sig se och vilja lösa.

Liberalerna i Halland säger nej till att Halland skall vara med i en storregion.
Och det kommer vi driva i valet 2018.

Genom att skjuta på eventuell ändrat regionindelning för Halland blir frågan en valfråga. Och de väljare som inte vill se Laholm tillsammans med Sysslebäck kan via röstsedeln till regionvalet markera detta genom att inte rösta på de regeringspartier, som utan lokal förankring, vill driva igenom detta ogenomtänkta förslag.

Tommy Rydfeldt (L)
Gruppledare
Region Halland

Inga kommentarer: