fredag, september 09, 2016

Patienterna i Halland kan nu se sin journal på nätet.

Från den 25 augusti finns nu delar av patientjournalen tillgänglig för invånarna i Halland.

Som en del av den digitaliseringsstrategi som Region Halland driver.
Det som nu kan ses är:

- Vårdkontakt (gjorda och kommande besök i vården)
- Journalanteckningar.
- Diagnoser
- Provsvar från Klinisk kemi (t ex blodprover)
- Vaccinationer. Sedan 10 december 2015 finns barnvaccinationer från  1/3 2013.

Sedan tidigare har man kunnat se sin medicinlista vad som är utskrivet och kvar att hämta.

Enklast att nå uppgifterna är via legitimation med Bank-ID.

Ny information kommer tillföras framöver och det jag tycker är intressant är att man då kan se vem inom sjukvården som loggat in, tittat på journalen och när.

För några år sedan tittade någon olovligt på min journal och det har, kan de som följt media konstatera, hänt lite överallt i Sverige.

Men att hitta dessa olovliga inloggningar har varit svårt. Bara Närsjukvården i Halland, privata och regionens möter ca: 1,5 miljon patienter per år.  Det innebär miljontals korrekta inloggningar och gör det näst intill omöjligt att hitta olovliga via stickprov.

Några saker ses inte.

Journalanteckningar från psykiatrin i Halland kommer inledningsvis att vara undantagna från journalen via nätet. Vissa andra undantag finns också, så exempelvis går det inte heller att ta del av anteckningar om "våldsutsatthet" eller om multidisciplinära konferenser,(läs mer om detta tryck här).

Journal på nätet kan avdramatisera journalen och skapa ökat förtroende samtidigt som det förenklar för patienten. Digitaliseringen inte bara effektiverar vården utan ökar också öppenheten.


Inga kommentarer: