måndag, oktober 31, 2011

Hur skall vi skydda patienternas integritet?

I diverse tidningar i Halland har jag veckan som gått fått följande artikel publicerad. Bland annat i Hallandsposten.

IT-journalsystem får inte kränka integriteten.


Den tekniska utvecklingen skapar nya spännande möjligheter. Via enkla knapptryck kan vi få information.
Information kan också samlas in och samordnas och göras tillgänglig på ett helt nytt sätt.

Runt om i Sverige skapas nu olika vårdadministrativa system. I Halland heter det VAS.

Regeringens mål är att alla vårdadministrativa system i Sverige skall samordnas så att om en hallänning besöker en vårdcentral i Stockholm skall läkaren kunna se journalen från dennes vårdcentral och sjukhusen i Halland.

Detta kan spara både tid och pengar. På så sätt hindras också patienter att få samma sak utskrivet flera gånger genom att besöka olika vårdcentraler och akuter.

Men samordning av journalerna ställer stora krav på att klara patienternas integritet.  Hur garanteras att ingen obehörig får del av uppgifter?

Speciellt om de blir tillgängliga över hela landet. Och vilka uppgifter skall kunna ses av vilka? Skall uppgifter vara spärrade tills patienten ger aktivt medgivande?

Det är inte politikers uppgift att peka på säkerhetslösningar.  Viktigt är dock att man hittar en bra lösningar så förbättrade IT-system inte hindras ev. en debatt kring patienternas integritet.

Rätt använt kan fler IT tjänster i vården både effektivisera den och skapa mervärde för patienten.

Tommy Rydfeldt (FP)
Ordförande Driftnämnden Närsjukvård
Region Halland