fredag, januari 29, 2010

Skall Rödgröna sluta presentera förslag?

Dagens mätning i DN av Synovate visar att oppositionens försprång minskar stort. Om bara män fick bestämma så är alliansen redan förbi.

Detta trots sjukförsäkringsdebatten. Men just den debatten hade ju också en annan vinkling. Vad vill de RödGröna? Motförslagen till regeringen var vaga och man ville "utreda". Så agerar några som inte vet vad de vill.

Man har också släppt en del förslag under mätperioden. Om t.ex utrikespolitik där Lars Ohly direkt fronderade mot de övriga vad gäller styrkan i Afghanistan.

Det finns en annan fråga där man inte heller är eniga och de är halvtidsfrigivning av dömda i fängelser. Lars Ohly vill ha en sådan. De övriga säger nej.

Överhuvudtaget så är förslagen de lägger tillsammans oftast vaga. Men trots detta är man inte sällan oense på vissa punkter. Och den som oftast har en egen mening, om budgetregler,skatter, utrikespolitik eller annat är Lars Ohly och Vänsterpartiet.

Att dra slutsats av en mätning går inte. Men när de Rödgröna i höstas försökte presentera politik backade man även då.

Kanske de skall sluta presentera förslag? Och helst låsa in Lars Ohly. Men kan en valrörelse drivas så?

Man kanske också skulle försöka skicka Ylva Johansson (S) och Thomas Östros (S) på charmkurs. De ser alltid så förbannade och ilskna ut i TV och varje gång de framträder får alliansen röster.

Glädjande i mätningen är Folkpartiets siffror som ligger kring valresultatet.
Med nya partiledare och en bra valrörelse på gång skall det kunna sluta högre i september.

Glädjande också att Sverigedemokraternas nedgång fortsätter. Nu 4,1%. Kommer dem in? Jag tror inte det. Man har dansat färdigt. Precis som Piratpartiet vars bäst före datum sedan länge gått ut.

DNSvdDagenAftonblGPExpressenSydsvSvd

onsdag, januari 27, 2010

GP missade Folkpartiets motion

Idag skriver Göteborgs Posten om byggande av trygghetsboende för äldre.

Tidningen gör det till en fråga mellan majoritet och opposition men missar två saker. Kanske en kul vinkel. Men....

Kungsbacka har redan så kallat trygghetsboende. Och Folkpartiet driver frågan och har lagt en motion. Finns här att läsa.

Folkpartiets motion missade man helt.

Dessutom är rubriken fel. "Stort behov av äldreboende" Kungsbacka har idag i princip ingen kö till äldreboende. Kö kan dock finnas till enskilt boende på grund av att det är populärt.

PS!Trygghetsbostäder är en form av bostäder för äldre som känner sig oroliga, otrygga och/eller socialt isolerade. Trygghetsbostäder upplåts i normalfallet med hyresrätt via en förmedling eller liknande i kommunens regi. De kan även uppföras med bostadsrätt eller som ägarlägenheter.

De som bor i trygghetsbostäder ska ha tillgång till en gemensamhetslokal med möjlighet att inta gemensamma måltider, ha personal som en gemensam resurs, trygghetslarm och tillgång till trädgård.DS!

Denna blogg har inflytande

Politometern som drivs av Martina Lind mäter vilket inflytande olika politiska bloggar har.

Denna blogg ni nu läser kommer på 19:e plats bland de folkpartistiska bloggarna.
Jag är minst sagt nöjd.

Mark Klamberg toppar. En blogg jag själv läser regelbundet.

Här är hela FP-listan.

tisdag, januari 26, 2010

Västtrafiks problem fortsätter

Enligt Göteborgs Posten är färre nöjda med Västtrafik.61% som reser minst en gång per månad är nöjda eller mycket nöjda. Men det innebär att 39% eller ungefär var tredje resande är missnöjd. En mycket hög siffra.

Givetvis är det nya biljettsystemet ett skäl. Men också förseningar och andra brister.

Gert Gelotte skrev i GP om hur det kan vara att åka med det nya biljettsystemet häromdagen. Rekommenderar läsning.

Läser också i GP idag att Västtrafiks ordförande Leif Blomkvist vill ha ett tågstopp i Åsa och har idéer om detta. Det är bra men jag börjar fundera på vad Hallandstrafiken och andra ansvariga politiker i Halland och kungsbacka gör.

Mycket snack och lite verkstad känner jag. Visserligen är det Banverket som beslutar men jag har ju viss erfarenhet att förhandla med dem. Var kommunstyrelsens ordförande när vi förhandlade fram hela pendeltågspaketet Göteborg- Kungsbacka.

Och med Banverket precis som Vägverket gäller det att ligga på hela tiden.På alla nivåer. Uppvakta statsråd, statssekreterare, generaldirektörer, regionala chefer med flera.Inte en gång utan flera.

Men också, och det är det viktigaste, komma med konstruktiva lösningar. Hitta lösningen som kan få Banverket att ge med sig.

Jag kan inte bedöma om Leif Blomkvists idéer är sådana men de verkar väl värda att pröva.

måndag, januari 25, 2010

Vem tar Sverigedemokraterna röster ifrån?

Sverigedemokraterna (SD) säger att de försöker bilda lokalavdelning i Kungsbacka. Hittills har man inte lyckats. Varför?

Kungsbacka är väldigt borgerligt med tyngdpunkt på Moderaterna. I sådana kommuner och valkretsar har SD haft det svårt.

Det är istället Socialdemokraterna som tappar i många kommuner till SD. Och i Kungsbacka är Socialdemokraterna svaga. Bara 12 av 61 mandat i kommunfullmäktige.

Kan röstövergångar från S till SD bero på en gemensam dröm om ett Folkhem som aldrig fanns men som man drömmer sig tillbaka till? Som gör det naturligt att stå och välja mellan S och SD?

Alexander Bard och Jan Söderqvist utvecklar tankar kring detta på Newsmill. Läs och begrunda.

Fler som bloggat om artikeln. Seved Monke, Annika Beijbom,Mikael Olsson, Liberati,Malin Nävelsö,Runo Johansson,Mathias Sundin.