onsdag, januari 27, 2010

GP missade Folkpartiets motion

Idag skriver Göteborgs Posten om byggande av trygghetsboende för äldre.

Tidningen gör det till en fråga mellan majoritet och opposition men missar två saker. Kanske en kul vinkel. Men....

Kungsbacka har redan så kallat trygghetsboende. Och Folkpartiet driver frågan och har lagt en motion. Finns här att läsa.

Folkpartiets motion missade man helt.

Dessutom är rubriken fel. "Stort behov av äldreboende" Kungsbacka har idag i princip ingen kö till äldreboende. Kö kan dock finnas till enskilt boende på grund av att det är populärt.

PS!Trygghetsbostäder är en form av bostäder för äldre som känner sig oroliga, otrygga och/eller socialt isolerade. Trygghetsbostäder upplåts i normalfallet med hyresrätt via en förmedling eller liknande i kommunens regi. De kan även uppföras med bostadsrätt eller som ägarlägenheter.

De som bor i trygghetsbostäder ska ha tillgång till en gemensamhetslokal med möjlighet att inta gemensamma måltider, ha personal som en gemensam resurs, trygghetslarm och tillgång till trädgård.DS!

Inga kommentarer: