tisdag, januari 26, 2010

Västtrafiks problem fortsätter

Enligt Göteborgs Posten är färre nöjda med Västtrafik.61% som reser minst en gång per månad är nöjda eller mycket nöjda. Men det innebär att 39% eller ungefär var tredje resande är missnöjd. En mycket hög siffra.

Givetvis är det nya biljettsystemet ett skäl. Men också förseningar och andra brister.

Gert Gelotte skrev i GP om hur det kan vara att åka med det nya biljettsystemet häromdagen. Rekommenderar läsning.

Läser också i GP idag att Västtrafiks ordförande Leif Blomkvist vill ha ett tågstopp i Åsa och har idéer om detta. Det är bra men jag börjar fundera på vad Hallandstrafiken och andra ansvariga politiker i Halland och kungsbacka gör.

Mycket snack och lite verkstad känner jag. Visserligen är det Banverket som beslutar men jag har ju viss erfarenhet att förhandla med dem. Var kommunstyrelsens ordförande när vi förhandlade fram hela pendeltågspaketet Göteborg- Kungsbacka.

Och med Banverket precis som Vägverket gäller det att ligga på hela tiden.På alla nivåer. Uppvakta statsråd, statssekreterare, generaldirektörer, regionala chefer med flera.Inte en gång utan flera.

Men också, och det är det viktigaste, komma med konstruktiva lösningar. Hitta lösningen som kan få Banverket att ge med sig.

Jag kan inte bedöma om Leif Blomkvists idéer är sådana men de verkar väl värda att pröva.

Inga kommentarer: