fredag, juni 02, 2017

Låt medlemmarna i Liberalerna välja partiledare i direktval

Nu dyker det upp förslag om att Liberalernas nästa partiledare skall väljas via medlemsomröstning av medlemmarna.

Ett jättebra förslag som jag drivit länge men ingen varit intresserad av. Hoppas det inte kommer nu på grund av att några tror att det skulle gynna en kandidat.

Jag ser det som en demokratifråga för att komma bort från det taktiserande vi nu ser.

Jag skriver om detta i en debattartikel i Göteborgs-Posten Läs nedan eller här.

Låt Liberalernas medlemmar välja nästa partiledare

Birgitta Ohlsson har nu valt att utmana Jan Björklund. När hon i SVT:s Aktuellt deklarerade sin kandidatur begärde hon en medlemsomröstning.

Det är en fråga jag drivit i flera år. Partiledaren skall väljas direkt av medlemmarna i en medlemsomröstning.

Till landsmötet 2015 la jag en sådan motion. Stödet var obefintligt och jag brydde mig inte ens om att gå upp i talarstolen, argumentera för motionen och yrka bifall.

För mig är detta en demokratifråga att vem som blir partiledare inte skall avgöras i slutna rum där t.ex. länsförbundets styrelser sitter och av en valberedning.

Partiledaren skall inte väljas indirekt genom ombud på landsmötet där slutligen det kan avgöras av vem som tjänstgör under det passet.

Den som vill bli partiledare skall öppet möta medlemmarna. Förklara tydligt varför man vill bli partiledare. Förklara vilken politisk väg man vill vandra och vilka frågor som skall stå i fokus.

Först då kan medlemmarna ta ställning till vem man tror leder partiet bäst.

Jag hoppas inte intresset för medlemsomröstning i val av partiledare idag beror på personliga ambitioner eller hopp om att den kandidat man stödjer skall vinna.

Det har ju hänt flera gånger i svensk politik att man valt den person till partiledare som man tror är den bäste kommunikatören men önskat en annan politik. En kombination som sällan eller aldrig leder till framgångar.

Jag tror att en medlemsomröstning skulle öka intresset för partiets politik och också ge medlemmarna möjlighet att faktiskt välja politisk väg.

Jan Björklund och Birgitta Ohlsson representerar olika vägar för Liberalerna och en medlemsomröstning skulle för lång tid framåt på ett bra sätt klargöra vad partiets inriktning är.

Medlemsomröstningar för val av partiledare har t.ex. samtliga partier i Storbritannien med lite olika regelverk, så det är inget unikt.

Och där ses det inte heller som nackdel om det finns fler kandidater. Vem vet, en tredje kandidat kanske anmäler sig?

Liberalernas stadgar medger inte beslutande medlemsomröstningar för val av partiledare. Men det finns ju möjlighet för valberedningen att ordna en rådgivande sådan och den som vinner den kommer föreslås och väljas enhälligt på landsmötet.

Till höstens landsmöte har jag lagt motionen på nytt.

Denna gång kommer jag yrka bifall till motionen och den kommer inte att bara tyna bort som en fotnot i handlingarna.

För efter olika krav på medlemsomröstning som många ställt räknar jag med ett massivt stöd och kanske till och med bifall.

Tommy Rydfeldt (L)
Gruppledare
Region Halland

Inga kommentarer: