måndag, september 16, 2013

Skall Västtrafik skapa nytt obegripligt biljettsystem?

Kungsbacka är visserligen en del av Halland och det är Region Halland och Hallandstrafiken som ansvarar för trafiken.

Men eftersom Kungsbacka har den mesta kontakten och pendlingen norrut, vad gäller buss, så ingår kommunen i Västtrafiks system och det biljettsystem som används i Västtrafik gäller också i Kungsbacka.

Det biljettsystem som infördes för några år sedan har med rätta blivit djupt kritiserat.

Göteborgs Posten har idag en intressant artikel där man pekar på tveksamheter i det biljettsystem som Västtrafik och kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland nu funderar på att införa.

GP:s reporter Ulf Nyström skriver i artikeln ;

"Västtrafiks utskällda betalsystem är världsunikt. Nu skall det ersättas med ett nytt världsunikt system för 120 miljoner kronor."

Det nya systemet skall bygga på avstånd, utan utcheckning. Det skall finnas flexibla zoner. Man skall kunna åka via app i telefonen. Men vad jag förstår så blir det en egen app som inte möjliggör resande över gränserna.

Och redan där är systemet bristfälligt.

Ingenstans kan jag se att resande över länsgränser underlättas. Snarare blir det besvärligare.

Och förslaget gör mig ännu mer övertygad om att staten skall sätta ner foten och se till att trafikbolagen samordnar sina system så man kan åka över länsgränserna utan problem.

Tänk om telefonbolagen gjorde som trafikbolagen. Man kunde ringa till Göteborg från Kungsbacka men inte till Halmstad. Då behövde man byta simkort i telefonen.

Och blir det nya biljettsystemet enklare? Knappast.

Det är lite svårt att förstå att Västtrafik alltid skall införa biljettsystem som ingen annan provat. Kan det vara så att andra bolag i andra delar av världen redan tittat på Västtrafiks idéer och förkastat dem?

GP:s rubrik säger "Fiaskovarning för nytt betalsystem". Jag är beredd att hålla med.