fredag, juni 27, 2008

FRA lagstiftningen ingen politisk kioskvältare

Om vi för en stund glömmer argumenten för och emot FRA lagstiftningen så kan man utan tvekan konstatera att det inte är en politisk kioskvältare. Inte en fråga som ändrar det politiska landskapet. Inte en fråga som kommer att pratas om i nästa valrörelse.

Helt enkelt för att svenska folket har i mångt och mycket en ”rent mjöl i påsen” inställning i dessa frågor.

- Kan man fånga lite terrorister genom att lyssna på mina samtal eller läsa min e-post så är det OK, säger många. Jag har ju inget att dölja.

Att inte den vanliga media fångade upp protesterna beror mycket på att de inte fanns utanför bloggarna.

Söker man på tidningars insändarsidor, speciellt utanför storstäderna, hittar man få eller inga insändare om FRA.

Hur skulle då tidningarna förstå att det fanns protester?

Aftonbladet har beställt en SIFO undersökning om hur svenska folket ställer sig till FRA-lagen. (Grafik)

36 % är för, 47 % emot och 17 % har ingen uppfattning. En majoritet av svenskarna (53%) är alltså antingen för eller har ingen åsikt.

Undersökningen visar att partitillhörighet har också spelat in när man svarat SIFO.

Jag är ganska säker på att hade man frågat om principerna innan partilåsningarna slog till hade en klar majoritet svarat ja till FRA-lagen.

Tyvärr så finnas det ofta ett stöd hos svenska folket för inskränkningar i den personliga friheten. Detta har säkert spelat in när alliansregeringen lagt fram förslaget och när (s) regeringen, genom Thomas Bodström, tidigare la fram en rad inskränkningar.

Och att säga ja till inskränkningar det gäller inte bara svenskar.

I Storbritannien har Labourregeringen drivit igenom att man skall kunna hålla någon anhållen för terroristbrott i upp till 42 dagar utan att lägga fram bevis.

Liberaler och konservativa kämpade emot men förlorade omröstningen i parlamentet med bara 9 röster efter att flera Labourledamöter röstat med opposition.

Och allmänna opinionen vann Labour. Mycket klart. För en gång skull.

En fråga för svenska politiker borde vara; Hur skall vi få medborgarna att värna sin egen integritet och personliga frihet? Och uppskatta den?

Aftonbl12DNSvdDagenSydsv12HD

söndag, juni 22, 2008

(s) och (m) har olika strategier

Enligt Dagens Nyheter skriver socialdemokraterna i ett dokument att förutom vinna regeringsmakten vill man efter valet 2010 vara med och styra i minst 160 av 290 kommuner och i samtliga 20 landsting.

Speciellt detta med landsting blir nog svårt. Landstinget Halland har alltid varit borgerligt styrt och idag styrs landstinget av alliansen och miljöpartiet. Inte för att miljöpartiet behövs utan därför man samarbetat under många år och trivs ihop.

Däremot trivs inte (s) och (v) i landstinget speciellt bra ihop och som sagt miljöpartiet samarbetar med alliansen.

En grupp (s) satsar på 2010 är medelinkomsttagare med barn i storstadsområden. En grupp som starkt röstar på alliansen.

Varför röstar denna grupp på alliansen?

Givetvis därför man drabbas tydligt av (s) misstag med skolpolitiken. Drabbades av fastighetskatten och gillar valfrihet. T.ex. att äga sin egen bostad. Tänker man ändra politik eller hur skall dessa grupper vinnas? Det är nog inte heller en grupp som blir speciellt glad om jobbskatteavdraget tas bort och alla får höjd skatt med 1000 kr i månaden.

Moderaternas strategi tycks vara att byta åsikt i de flesta frågor.

Läs PJ Anders Linders ledare i Svenska Dagbladet idag. Mycket intressant analys.