måndag, oktober 28, 2013

Jag vann provvalet till regionfullmäktige

Nu har Folkpartiets provval för Kungsbackas valkrets publicerats. Jag vann valet till regionfullmäktige i Halland.

Se denna länk 

Jag är mycket tacksam för mina partivänners stöd. Det är den sortens bekräftelse som ger oerhörd kraft att arbeta för stärkt liberalt inflytande i politiken och fler mandat till Folkpartiet på alla nivåer.

Även om alla politiker inte kan komma etta behöver alla känna att de är på rätt väg.

Jag har denna mandatperioden arbetat mycket med sjukvård. Speciellt med närsjukvård, där jag är ordförande inom Region Halland, men även med kollektivtrafik inom Hallandstrafiken, där jag är ledamot.

Jag känner att jag gjort skillnad men det finns mycket att fortsätta arbeta med. Sjukhusens dåliga ekonomi är ett problem som tynger hela regionen. I en tillväxtregion som Halland måste kollektivtrafiken byggas ut, men hur skall detta finansieras?

Jag hoppas givetvis att nomineringskommittén och nomineringsmötet den 23 november sätter mig på första plats, precis som medlemmarna. Jag är oerhört taggad att komma igång med arbetet att vinna valet 2014 innebärande att Folkpartiet får fler mandat i Kungsbacka, Region Halland och riksdagen och att alliansregeringen sitter kvar.