onsdag, mars 21, 2018

Kollektivtrafiken behöver trygghetsvakter - börja med Kungsbacka station

Liberalerna la ett förslag på att införa trygghetsvakter vid stationen i Kungsbacka.

Efter lite utredande säger alla övriga partier nej. Argumenten är att det kostar för mycket och att det bara är upplevd otrygghet.

Vad gäller kostnaden säger man att t.ex Hallandstrafiken tackat nej till att vara med att finansiera. Sanningen är att frågan aldrig varit uppe i bolagets styrelse. Det är en principiell fråga och skulle givetvis varit uppe där.

Men hur har kommunen frågat? Underhand eller formellt? Frågan kan ju ställas så man vet man får nej.

Upplevd otrygghet bottnar i något. Incidenter som aldrig har anmälts. Allmän otrygghet i samhället.

Eller som nu incidenterna på bussar i Särö och Kullavik.

Att ha en kollektivtrafik som går på fler tider än rusningstrafik ökar risken att möta  personer som vill bråka och är påverkade. Att passagerare och personal riskerar att utsättas för olika saker.

Vi kan knappast tro att vi någonsin kommer få poliser så de regelbundet kan patrullera otrygga platser.

Därför kommer vi behöva trygghetsvakter, precis som i Stockholm, så invånarna vågar åka buss och tåg och personalen får en dräglig arbetsmiljö.

Stationen hade varit en bra start att testa detta.

Men nu blir det valfråga istället. Och av de Facebook kommentarer jag sett har Liberalerna starkt stöd för sitt förslag.

tisdag, mars 20, 2018

Halland har bäst primärvård enligt patienterna

Återigen har den nationella patientenkäten (NPE) kommit och återigen ligger Region Halland i topp när det gäller primärvården, eller närsjukvård som vi kallar det.

Länk till enkäten så tryck här.

Man mäter sju olika saker. Region Halland kommer i topp i allt

Kolla. En av Kungsbackas vårdcentraler.
Helhetsintryck där hamnar Region Halland i topp med 84,4%. Snittet i Sverige är 79,9%.

En annan viktig punkt är respekt och bemötande. Där får Region Halland 87,8% och snittet i Sverige är 83,8%.

Tillgängligheten är enligt patienterna också bäst i Halland.84,4% och snittet i Sverige är 81,2.%

Vi har väldigt bra primärvård i Halland
men den kan givetvis bli ännu bättre. Det ser lite olika ut på olika ställen i Halland vilket givetvis gör att Halland kan lyfta sig ytterligare.

Men det är ju bra att utgå från en position från att ha den mest uppskattade primärvården och göra den ännu bättre än att vara bland de minst uppskattade.

Fotnot: Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga landsting och regioner i Nationell Patientenkät. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting.Enkäten mäter alla vårdcentraler i Region Hallands vårdval. Privata som regionens.

Resandet med stadsbussarna i Kungsbacka nästan fördubblat

År 2014 var sista året då stadsbussarna i Kungsbacka gick sina gamla rutter och man täckte inte hela centralorten. Då gjordes 257.909 resor med bussarna.

I juni 2015 lades trafiken om. Linjerna blev fler och tillsammans med bussarna från olika kommundelar täcks i princip hela Kungsbacka stad.

Resandet ökade kraftigt och fortsätter öka.

2017 gjordes 476.606 resor med stadsbussarna i Kungsbacka. En ökning sedan starten med hela 85%..
Och resandet har de första månaderna 2018 också börjat bra. Upp ca: 15% jämfört med samma tid 2017.

Innan augusti 1992 hade Kungsbacka inga stadsbussar. Bussarna från kommundelarna täckte centralorten sådär.

Två bussar började köra i Kungsbacka. Fick på grund av det speciella utseendet namnet "Kalle Anka bussarna". (se bilden)


Man märker att Kungsbacka växer och utvecklas.

måndag, mars 19, 2018

Resandet med pendeltåget Kungsbacka - Göteborg ökade kraftigt 2017

Under 2017 infördes ett nytt kundräkningssystem på pendeltåget mellan Kungsbacka och Göteborg. Man mäter alla på- och avstigande i dörren.

Siffrorna blir tillgängliga snabbt, man får få felkällor och slipper manuella beräkningar som stämmer den dagen man räknar men inte annars.

Siffrorna visade på en ökning på 34,3% resande. Givetvis för mycket och visar att tidigare beräkningar var fel.
Utifrån materialet har man räknat om och det visar på en ökning med 13,5% 2017.

En fantastisk siffra. Vi skall då veta att Öresundståget också ökade med ca: 10% vad gäller på och avstigningar.

Idag har man sju möjligheter att ta sig in t.ex. mellan 7.00-800. Fyra pendeltåg, två Öresundståg och ett Västtåg som börjar i Varberg och sedan stannar som ett Öresundståg, inklusive Åsa.

För 25 år sedan var det ett enkelkopplat tåg per halvtimma. Utvecklingen har verkligen gått framåt och mer kommer det bli.

Just nu arbetas det för fullt med kollektivtrafikplanen för 2019 och den kommer sannolikt innehålla ytterligare trafik.

Det som går är ju att koppla ihop fler tåg men vi ser också att behovet för kvartstrafik ökar utanför rusningstrafik.

Önskemål finns ju också från resenärer och trafik längre på nätterna på vardagar.