lördag, februari 13, 2016

Flytta Tingbergsvallen och bygg bostäder där

I Kungsbacka Posten 9/10 föreslår klubbchefen för Kungsbacka DFF att man bygger en ny arena.Tingbergsvallen håller inte måttet. Bland annat kan man inte arrangera landskamper.

Frågan är inte ny. Redan 2003 föreslog dåvarande Folkpartiet (numera Liberalerna) att flytta Tingbergsvallen, bygga ny arena och bygga bostäder där arenan ligger idag. Området är stort med en stor parkering framför sig.

Tingbergsvallen
Förslaget avslogs men väcktes till liv 2011 av dåvarande moderata ordföranden för Fritid & Folkhälsa.

Stefan Friberg har också fattat att Tingbergsvallens mark är värdefull. Kommunen kommer kunna sälja byggrätter och få en grundfinansiering till en ny arena.

Och fler bostadsområden behöver öppnas upp i Kungsbacka för att man skall kunna ta i tu med bostadsbristen.

Jag hoppas man lyssnar på Stefan Friberg.

I detta blogginlägg redogör jag för Folkpartiets förslag när det väcktes till liv 2011.

Tryck här.