fredag, februari 20, 2009

Varför köper inte näringslivet SAAB?

I en debattartikel i Dagens Industri går näringslivsföreträdare från västra Sverige ut och förslår att regeringen skall ompröva garantier till SAAB.

Artikeln är undertecknad av företrädare för företag som Volvo, SKF, Stena, Resia, Swedbank, KappAhl m.fl.

Företag som sitter på en hel del pengar.

Om man nu tror på SAAB:s framtid varför inte visa detta genom att t.ex. ställa upp och garantera 2 miljarder? Eller ännu bättre, låna ut dem själva till SAAB. Eller lägg ett bud på SAAB.

Man kan inte bara kräva att skattebetalarna i alla lägen skall städa upp.

Dessutom använder man något knepiga argument. Inte speciellt väl igenomtänkta.
Man skriver och syftar på att garantin inte beviljats:

”Det är som att avstå från friskvård för att ha råd med den sjukvård som kommer att krävas på grund av utebliven friskvård.”

Men SAAB är en redan sjuk patient. Har man missat detta? Företaget begär rekonstruktion. Då är tiden för friskvård sedan länge förbi.

Frågan är om patienten, dvs. SAAB, redan är så sjuk att den överlever eller om rekonstruktionen kan rädda något av företaget?

DNSvd23DN23SydsvHDPolitikPSDagbl

Bort med hyrläkarna i Halland

Det handlar om de landstingsdrivna vårdcentralerna i Landstinget Halland. Enligt Göteborgs Posten är underskotten för dem 13,4 miljoner under 2008.

När man synar siffrorna så består underskottet till stora delar av så kallade hyrläkare.

Hela 28 miljoner har använts för att hyra in läkare. Och sådana brukar kosta dubbelt så mycket som egna anställda, alltså 13-14 miljoner i extra utgifter. Hela underskottet.

Givetvis känner de landstingsdrivna centralerna av att patienter har lämnat dem för privat drivna centraler.

Och förlorar man som vissa centraler 20 % av sina patienter måste ju kostnaderna minskas på samma sätt.

Det är inte vårdvalets fel att man har underskott utan man har inte lyckats anpassa sig till att patienten i Vårdval halland väljer den central man gillar bäst.

Men det som är allvarligast är nog att det ökar med hyrläkare.

Närsjukvårdsstyrelsen måste fråga sig varför får man inte tag i läkare? Är man inte attraktiv som arbetsplats? Vilka åtgärder måste sättas in för att bli en attraktiv arbetsplats?

Landstinget Halland har precis som andra landsting och regioner med sjukvård en tuff tid under några år. Skatteintäkterna ökar inte lika snabbt längre. Då är det orimligt att lägga 28 miljoner på hyrläkare.

Pengarna behövs till vården inte till att föda bemanningsföretag.

torsdag, februari 19, 2009

Sjukhusen i Halland går back

De båda sjukhusen i Varberg och Halmstad har år efter år svårt att följa budgeten. De producerar inte heller mer vård utan i vissa delar mindre vård.

Var förra veckan på ett möte mellan landstingsledningen i Landstinget Halland och de olika driftstyrelserna.

Psykiatrin (minus rättspsyk de inte kan påverka), Landstingsservice och närsjukvården går ihop.

Sjukhusen i Varberg och Halmstad visar stora underskott.

De som var mest bekymmersamt var att man inte kunde redovisa hur man skulle nå balans under 2009.

Varberg räknade med att spara en del ca: 30 miljoner men först vara i balans 2011. Halmstad redovisade ingen plan för att nå balans i ekonomin.

Det är givetvis inte acceptabelt och styrelserna och sjukhusens ledning måste nu gå hem och fundera över hur man snabbt skall nå balans. Ett krav måste vara att man senast i under hösten 2009 håller budgeten räknat per månad så att 2010 blir ett år då sjukhusen inte visar underskott.

Om man inte klarar detta bör både den politiska ledningen och sjukhusens tjänstemannaledning fundera över om det finns andra som skulle göra jobbet bättre. Kanske de skall ställa sina platser till förfogande?

Frågan måste också bli om man inte skall slå ihop sjukhusens ledning och ha en styrelse.

Det skulle både spara pengar och öka möjlighet till samordning mellan sjukhusen.

Fortsättning lär följa.

Rädda Varlaskogen

Var igår på möte med föreningen Rädda Varlaskogen. Intressant, inte minst kommunbiologen från Borås som berättade om kommunala naturreservat.

Partierna berättade om sin inställning till byggnation i Varlaskogen. Hans Forsberg (M), Eva Borg (S), Ann Molander (FP) m.fl. var korta i sina inlägg.

Sedan kom Ola Johansson (C). Och han pratade. Och pratade och fortsatte att prata. Centerpartiet vill ju bygga i skogen så han kunde varit kort, men icke.

Ni vet när någon pratar och man tappar fokus och börjar tänka på annat.

På vägen ut nämnde jag detta för en person från annat parti och då sa vederbörande:
- Han är lika bedrövlig i kommunfullmäktige. Hoppsan!!!

Dessutom var han den enda som försökte göra partipolitik genom angrepp på Folkpartiets kommunalråd Kenneth Nilsson och påstå att han är för byggnation. Kenneth leder partiets bygggrupp som bereder Folkpartiets svar. Så inget kunde vara mer fel.

Folkpartiet sa nej till byggnation i Varlaskogen när översiktsplanen för Kungsbacka stad var ute på samråd och säger nej även nu. Så stå för egna uppfattningar och försök inte pådyvla andra uppfattningar de inte har.

Låt Varlaskogen slippa byggnation. Vi behöver inte den marken för att bygga bostäder.

tisdag, februari 17, 2009

Humoristen Göran Färm

I en artikel i Svenska Dagbladet spekuleras om vem som skall efterträda margot Wallström som EU kommissionär.

Göran Färm (S) har det något egendomliga förslaget att det skall bli Lars Danielsson (S).

Ni vet han Lars Danielsson som ingen sett komma till Rosenbad, som ringt kabinettssekreteraren fast denne, Hans Dahlgren, inte fick något samtal och som har klara minnesproblem om hur hanteringen av Tsunamikatastrofen gick till första dygnet. Färm kunde ju lanserat Laila Freivalds med. Dubbelt så roligt.

Tror ni Göran Färm driver med tidningen?

Efter två socialdemokrater blir det givetvis en borgerlig kommissionär.

Ju högre profil och erfarenhet denna har desto större chans blir det att få en framträdande portfölj.

Lite förvånande är att en del kommenterar att det måste vara en kvinna. Kompetens borde väl vara det viktigaste. Speciellt efter tre mandatperioder med kvinnor från Sverige.

Carl Bildt (M) är givetvis en tung kandidat. Men vill han? Jag tror det är tveksamt.

Även Cecilia Malmström (FP) är givetvis oerhört kompetent för posten. Men vill hon lämna den aktiva politiska karriären i Sverige? Vill partiet det? Cecilia är oerhört omtyckt i Folkpartiet.

Det är inte så säkert att partierna vill släppa aktiva politiker i toppen. Och inte så är en ”darkhorse” f.d. moderatledaren Bo Lundgren.

Skulle med sin bakgrund kunna få central ekonomisk post som hör ihop med den finansiella krisen.

Är också f.d. skatteminister och nu generaldirektör i Riksgälden. Meriter som står sig väl i Bryssel.

Vad är (M) ute efter?

En moderat arbetsgrupp presenterar i åtta punkter på DN debatt en ny moderat flykting- och invandrarpolitik.

Det finns både bra men mest dåliga förslag i deras rapport.Den kritik man direkt kan rikta är att man på vissa punkter förenklar frågor och som är oerhört svåra och ger luddiga svar och lösningar. Känns direkt rättsosäkert.

Givetvis fokuserar media på att svenskt medborgarskap skall kunna återkallas. Men det är delvis moderaternas eget fel. Eller är det en medveten luddig formulering?
Man skriver följande:

”Medborgarskap som givits på felaktiga grunder ska därför kunna återkallas. Det kan handla om falsk identitet, hot eller mutor.”

Vad är felaktiga grunder? Jag tror att de flesta är överens om att djupt kriminella som via mutor av personal på migrationsverket lyckas få medborgarskap givetvis skall bli av med dem.

Men om någon som ändrat identitet på grund av hot och rädsla att hemlandets säkerhetstjänst skall hitta den personen och inte vågat uppge detta för svenska myndigheter. Är det då lika givet att medborgarskapet skall återkallas?

Förslaget kring var flyktingar skall få bosätta sig är också oerhört luddigt.
Man skriver:

” Ebo – principen om eget boende - avskaffas i sin nuvarande form. Möjligheten att välja eget boende finns kvar men leder till lägre ersättning. Den som väljer en överetablerad kommun får ingen ersättning alls. Den som kommer till Sverige bör alltså bosätta sig där det finns möjlighet till arbete och lämplig bostad. Vi vill att fler barn ska få se sina föräldrar gå till jobbet på morgonen och se dem komma hem igen med egna inkomster.”

Vad är en överetablerad kommun?

Om en flykting efter svenska kurs kan få arbete i Södertälje, förmodligen ansedd som en överetablerad kommun, hos en släkting som driver rörelse, skall ingen ersättning utgå då under utbildningen?

Vilket förmodligen innebär att man hoppar över svenska kursen och börjar arbeta direkt. Vilket i sin tur motverkar vad man skriver i en annan punkt att grundläggande svenska kunskaper är rimligt krav för svenskt medborgarskap. En uppfattning jag kan dela.

Moderaterna har statsråden ansvariga för migrations-, justitie - och utrikesfrågor i regeringen.

Flera av frågorna kring pass, asyl och introduktioner borde man kunnat ta upp i det egna departementet. Integrationsfrågor direkt med Nyamko Sabuni.

Att t.ex. se till att svenska pass inte missbrukas är väl inte speciellt kontroversiellt. Är något emot det?

Så man kan ju fråga sig vad syftet med arbetsgruppen är? Publicitet eller att få igenom förslagen?

Moderaterna gör idag inget utan att planera det väl. Säkert vet man genom opinionsmätningar och fukusgrupper att man ligger väl i linje inte minst med vad en hel del socialdemokratiska väljare tycker. Att då göra ett utspel som nödvändigtvis inte blir regeringspolitik är säkert väl planerat.

Samtidigt hoppas man väl hålla mot eventuellt tapp av väljare högerut.

Att (S) och även en del alliansföreträdare är kritiska välkomnas säkert av strategerna inom (M). Det ger (M) en profil inom ett område där man vill ha en klarare profilering.

Speciellt glada är man säkert över Veronica Palm (S) misslyckade kommentar om att hons ser Moderaternas utspel som ett sätt för dem att flytta fokus från sina egna misslyckanden. Ibland är motståndaren den bästa hjälpen man kan få.

DN1234Svd1234Aftonbl1234SydsvSVd

Svarslösa sossar i Kungsbacka

Lite försenat kommer här en replik som stod i tidningen Norra Halland förra veckan. En version av denna insändare har också publicerats i Kungsbacka Posten.

Jag har inte fått några svar på mina frågor men det finns anledning att fortsätta fråga och återkomma. Ledande socialdemokraters inblandning med Riksbyggen är djupt besvärande för dem när de påstår att de arbetar för hyresrätter.

Varför inga hyresrätter i Vickan?

Socialdemokraten Ingemar Lundin påstår i ett svar till mig i NH 30/1 att man ordnad finansiering för alla sina förslag att öka kommunens
kostnader och minska dess intäkter.

Han berättar givetvis inte hur. För om man lägger ihop alla förslag (S) lägger i budgeten, under året och dessutom lovar i insändare
så blir det ett gigantiskt underskott för kommunen. Som man antingen får finansiera med skattehöjningar eller låna.

Om man vill vara trovärdig så måste partiet ta avstånd från olika socialdemokrater som i partiets namn i insändare lovar olika saker
och som utan finansiering lägger förslag i fullmäktig och styrelser och nämnder.

Ingemar Lundin undviker också att svara på frågan varför man inte agerade för hyresrätter i Vickan i Onsala på den så kallade
”Bryggeriarbetartomten”. Den var fackligt ägd och inte ord från (S) att man önskade hyresrätter. Istället agerade partiet för bostadsrätter.

Och de skulle partiet och fackföreningsrörelsen närstående Riksbyggen bygga. Slutsatsen blir att när man i ”rörelsen” äger
marken så är det inte bostäder för de som vill ha hyresrätter som gäller utan högsta möjliga vinst.

Det kallar jag dubbelmoral.

Ingemar Lundin, kommunalrådet Eva Borg och Mats Gröndahl har dessutom det dåliga omdömet att sätta sig i styrelsen för bostadsrättsföreningen
så att när frågor kring Riksbyggen kommer upp i kommunen får man anmäla jäv. Riksbyggens intressen går före kommuninvånarnas/väljarnas.

Uppdragen visar dock att (S) hade inflytande om man önskat utnyttja det.

Jag har två frågor till Ingemar Lundin:

1.När jag lagt ihop alla era löften i budgeten, i olika förslag i fullmäktige och styrelser och nämnder samt löften av olika socialdemokrater i
insändare blir det ett gigantiskt underskott. Hur skall detta betalas?

2.Varför agerande ni inte för hyresrätter i Vickan? Var det viktigare att Riksbyggen tjänade pengar?

Tommy Rydfeldt
Folkpartist