torsdag, februari 19, 2009

Sjukhusen i Halland går back

De båda sjukhusen i Varberg och Halmstad har år efter år svårt att följa budgeten. De producerar inte heller mer vård utan i vissa delar mindre vård.

Var förra veckan på ett möte mellan landstingsledningen i Landstinget Halland och de olika driftstyrelserna.

Psykiatrin (minus rättspsyk de inte kan påverka), Landstingsservice och närsjukvården går ihop.

Sjukhusen i Varberg och Halmstad visar stora underskott.

De som var mest bekymmersamt var att man inte kunde redovisa hur man skulle nå balans under 2009.

Varberg räknade med att spara en del ca: 30 miljoner men först vara i balans 2011. Halmstad redovisade ingen plan för att nå balans i ekonomin.

Det är givetvis inte acceptabelt och styrelserna och sjukhusens ledning måste nu gå hem och fundera över hur man snabbt skall nå balans. Ett krav måste vara att man senast i under hösten 2009 håller budgeten räknat per månad så att 2010 blir ett år då sjukhusen inte visar underskott.

Om man inte klarar detta bör både den politiska ledningen och sjukhusens tjänstemannaledning fundera över om det finns andra som skulle göra jobbet bättre. Kanske de skall ställa sina platser till förfogande?

Frågan måste också bli om man inte skall slå ihop sjukhusens ledning och ha en styrelse.

Det skulle både spara pengar och öka möjlighet till samordning mellan sjukhusen.

Fortsättning lär följa.

Inga kommentarer: