tisdag, februari 17, 2009

Vad är (M) ute efter?

En moderat arbetsgrupp presenterar i åtta punkter på DN debatt en ny moderat flykting- och invandrarpolitik.

Det finns både bra men mest dåliga förslag i deras rapport.Den kritik man direkt kan rikta är att man på vissa punkter förenklar frågor och som är oerhört svåra och ger luddiga svar och lösningar. Känns direkt rättsosäkert.

Givetvis fokuserar media på att svenskt medborgarskap skall kunna återkallas. Men det är delvis moderaternas eget fel. Eller är det en medveten luddig formulering?
Man skriver följande:

”Medborgarskap som givits på felaktiga grunder ska därför kunna återkallas. Det kan handla om falsk identitet, hot eller mutor.”

Vad är felaktiga grunder? Jag tror att de flesta är överens om att djupt kriminella som via mutor av personal på migrationsverket lyckas få medborgarskap givetvis skall bli av med dem.

Men om någon som ändrat identitet på grund av hot och rädsla att hemlandets säkerhetstjänst skall hitta den personen och inte vågat uppge detta för svenska myndigheter. Är det då lika givet att medborgarskapet skall återkallas?

Förslaget kring var flyktingar skall få bosätta sig är också oerhört luddigt.
Man skriver:

” Ebo – principen om eget boende - avskaffas i sin nuvarande form. Möjligheten att välja eget boende finns kvar men leder till lägre ersättning. Den som väljer en överetablerad kommun får ingen ersättning alls. Den som kommer till Sverige bör alltså bosätta sig där det finns möjlighet till arbete och lämplig bostad. Vi vill att fler barn ska få se sina föräldrar gå till jobbet på morgonen och se dem komma hem igen med egna inkomster.”

Vad är en överetablerad kommun?

Om en flykting efter svenska kurs kan få arbete i Södertälje, förmodligen ansedd som en överetablerad kommun, hos en släkting som driver rörelse, skall ingen ersättning utgå då under utbildningen?

Vilket förmodligen innebär att man hoppar över svenska kursen och börjar arbeta direkt. Vilket i sin tur motverkar vad man skriver i en annan punkt att grundläggande svenska kunskaper är rimligt krav för svenskt medborgarskap. En uppfattning jag kan dela.

Moderaterna har statsråden ansvariga för migrations-, justitie - och utrikesfrågor i regeringen.

Flera av frågorna kring pass, asyl och introduktioner borde man kunnat ta upp i det egna departementet. Integrationsfrågor direkt med Nyamko Sabuni.

Att t.ex. se till att svenska pass inte missbrukas är väl inte speciellt kontroversiellt. Är något emot det?

Så man kan ju fråga sig vad syftet med arbetsgruppen är? Publicitet eller att få igenom förslagen?

Moderaterna gör idag inget utan att planera det väl. Säkert vet man genom opinionsmätningar och fukusgrupper att man ligger väl i linje inte minst med vad en hel del socialdemokratiska väljare tycker. Att då göra ett utspel som nödvändigtvis inte blir regeringspolitik är säkert väl planerat.

Samtidigt hoppas man väl hålla mot eventuellt tapp av väljare högerut.

Att (S) och även en del alliansföreträdare är kritiska välkomnas säkert av strategerna inom (M). Det ger (M) en profil inom ett område där man vill ha en klarare profilering.

Speciellt glada är man säkert över Veronica Palm (S) misslyckade kommentar om att hons ser Moderaternas utspel som ett sätt för dem att flytta fokus från sina egna misslyckanden. Ibland är motståndaren den bästa hjälpen man kan få.

DN1234Svd1234Aftonbl1234SydsvSVd

Inga kommentarer: