fredag, februari 20, 2009

Bort med hyrläkarna i Halland

Det handlar om de landstingsdrivna vårdcentralerna i Landstinget Halland. Enligt Göteborgs Posten är underskotten för dem 13,4 miljoner under 2008.

När man synar siffrorna så består underskottet till stora delar av så kallade hyrläkare.

Hela 28 miljoner har använts för att hyra in läkare. Och sådana brukar kosta dubbelt så mycket som egna anställda, alltså 13-14 miljoner i extra utgifter. Hela underskottet.

Givetvis känner de landstingsdrivna centralerna av att patienter har lämnat dem för privat drivna centraler.

Och förlorar man som vissa centraler 20 % av sina patienter måste ju kostnaderna minskas på samma sätt.

Det är inte vårdvalets fel att man har underskott utan man har inte lyckats anpassa sig till att patienten i Vårdval halland väljer den central man gillar bäst.

Men det som är allvarligast är nog att det ökar med hyrläkare.

Närsjukvårdsstyrelsen måste fråga sig varför får man inte tag i läkare? Är man inte attraktiv som arbetsplats? Vilka åtgärder måste sättas in för att bli en attraktiv arbetsplats?

Landstinget Halland har precis som andra landsting och regioner med sjukvård en tuff tid under några år. Skatteintäkterna ökar inte lika snabbt längre. Då är det orimligt att lägga 28 miljoner på hyrläkare.

Pengarna behövs till vården inte till att föda bemanningsföretag.

Inga kommentarer: